Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційний лист від 10.10.2013 № 1385/12/13-13

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

10.10.2013     № 1385/12/13-13

Головам апеляційних
адміністративних судів

 

У зв’язку з виникненням у судовій практиці питань, пов’язаних із стягненням із суб’єктів господарювання заборгованості за бюджетними позичками, на підставі пункту 4 частини першої статті 32 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.

Пунктом 1 підрозділу 19 розділу ХХ Податкового кодексу України встановлено, що погашення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню) здійснюється у порядку, визначеному главою 9 розділу II цього Кодексу.

Ця глава регулює питання погашення податкового боргу платника податку.

Відповідно до викладеного розглядувані законодавчі норми хоча й не перетворюють заборгованість суб’єктів господарювання перед державою на різновид грошових зобов’язань із податків, але встановлюють, що така заборгованість погашається в однаковому з податковим боргом порядку.

Правовідносини, що виникають під час погашення податкового боргу, є публічно-правовими.

При цьому органами стягнення є органи доходів та зборів, які під час вжиття заходів, спрямованих на погашення відповідної заборгованості, діють на виконання своїх владних повноважень щодо погашення податкового боргу, визначених Податковим кодексом України.

Позови, спрямовані на погашення податкового боргу, підлягають розгляду адміністративними судами на підставі пункту 5 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України.

Враховуючи тотожність порядку погашення податкового боргу та погашення простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету (включаючи плату за користування такими кредитами (позиками) та пеню), справи за позовами щодо стягнення заборгованості перед державою, зазначеної в Перехідних положеннях до Податкового кодексу України, належать до юрисдикції адміністративних судів.

Крім того, відповідно до пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на спори фізичних або юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій або бездіяльності. Зазначене стосується також і справ, предметом оскарження у яких є рішення, дії або бездіяльність органів доходів і зборів, прийнятих (вчинених) у зв’язку з погашенням заборгованості перед державою, зазначеної в Перехідних положеннях до Податкового кодексу України (зокрема, спорів щодо правомірності податкових вимог, які надсилаються боржникам під час погашення відповідної заборгованості).

Цей лист пропонуємо довести до відома суддів окружних та апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні правосуддя.

 

Заступник Голови суду                                                             Д.Ліпський


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру