Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційний лист від 26.05.2017 № 611/10-14/17

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
 
          26.05.2017    611/10-14/17
Головам апеляційних
адміністративних судів

 


       У зв’язку з надходженням до Вищого адміністративного суду України листа Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини щодо виконання рішення Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) у справі «Куликов та інші проти України» (заява № 5114/09 та 17 інших від 19 січня 2017 року), стислий виклад якого додається, Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне звернути увагу адміністративних судів на таке.

 

Цим рішенням визнано порушення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) у зв’язку з недотриманням принципів незалежності та неупередженості під час звільнення заявників з посад суддів національних судів.

 

У вказаній справі Європейський суд, розглядаючи скарги заявників за статтею 6 Конвенції, послався на свої висновки у справі «Олександр Волков проти України», у якій зазначив, що провадження у Вищій раді юстиції і Верховній Раді України характеризувалося великою кількістю системних і загальних недоліків, які поставили під сумнів принципи незалежності та неупередженості, а подальший перегляд справи судом не усунув ці недоліки.

 

Крім того, у цій справі Європейський суд визнав порушення статті 8 Конвенції. Розглядаючи скарги заявників за статтею 8 Конвенції, Європейський суд зробив посилання на висновки у справі «Олександр Волков проти України» та зазначив, що звільнення заявника з посади судді становило втручання у його приватне життя, і таке втручання не відповідало вимозі «якості закону», а тому не було правомірним у розумінні статті 8 Конвенції.

 

За інформацією, наданою Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини, найближчим часом автентичний переклад цього рішення буде надруковано у збірнику нормативно-правових актів «Офіційний вісник України» та розміщено на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua).

 

Про викладене повідомляється у порядку інформування та для врахування при здійсненні судочинства.

 

Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів.

 

 

Додаток: за текстом на 2 арк.

 

 

 

Голова суду                                                                            О.Нечитайло

 

 

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру