Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформаційний лист від 18.09.2014 №1253/11/14-14

 
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
 
 
18.09.2014 № 1253/11/14-14          На № 12.0.1-21/8188, 12.0.1-21/8193 від 04.09.2014
 
 
Головам апеляційних
адміністративних судів

 

Відповідно до Рекомендації CM/Rec (2008)2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо ефективного виконання рішень Європейського суду з прав людини на національному рівні, прийнятої 6 лютого 2008 року на 1017-му засіданні Комітету міністрів Ради Європи, Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини до Вищого адміністративного суду України надіслано неофіційний переклад рішень Комітету міністрів Ради Європи від 5 червня 2014 року, ухвалених за результатами розгляду питання про виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах «Олександр Волков проти України» та «Вєренцов проти України».

Доводимо до відома зміст вказаних рішень Комітету міністрів Ради Європи (додаються).

Також повідомляємо, що офіційний переклад рішення у справі «Олександр Волков проти України» опубліковано в таких періодичних виданнях: газеті «Урядовий кур’єр», 2013, 07, № 116 (03.07.2013), журналах «Закон і Бізнес», 2013, 07, № 30, «Офіційний вісник України», 2013, 11, № 89, ст. 3307, «Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі», 2013, 00, № 3. Офіційний переклад рішення у справі «Вєренцов проти України» опубліковано в таких періодичних виданнях: газеті «Урядовий кур’єр», 2013, 08, № 147 (15.08.2013), журналах «Офіційний вісник України», 2013, 11, № 83, ст. 3106, «Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі», 2013, 00, № 3.
 
Крім того, зі змістом цих рішень можна ознайомитися в інформаційно-правовій системі «ЛІГА ЗАКОН».
 
З метою забезпечення приведення судової практики у відповідність з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів.
 

Голова суду                                                                             О.Нечитайло
 

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру