Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Структура ВАСУ

Структура Вищого адміністративного суду України

 

Керівництво суду

 

СКЛАД СУДУ

Перша судова палата                                

ГОНЧАР Любов Ярославівна – секретар судової палати

ГОЛЯШКІН Олег Володимирович

ЄРЬОМІН Анатолій Васильович

КАЛАШНІКОВА Олена Володимирівна

МОРОЗ Валентин Федорович

ЧЕРПІЦЬКА Людмила Тимофіївна

ШВЕД Едуард Юрійович

 

Друга судова палата

БЛАЖІВСЬКА Наталія Євгенівна

БОРИСЕНКО Ірина Вікторівна

ВЕДЕНЯПІН Олександр Андрійович

МАРИНЧАК Нінель Євгенівна

ПРИХОДЬКО Ірина Віталіївна

УСЕНКО Євгенія Андріївна

ЦВІРКУН Юрій Іванович

 

Третя судова палата

ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Федорович –  в.о. Голови Вищого адміністративного суду України

ВЕСЕЛЬСЬКА Тетяна Федорівна - згідно із наказом ВАСУ від 21.01.2015 №27-к суддю відряджено для роботи у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України з 22.01.2015 у зв'язку з призначенням її членом ВККС

ВИНОКУРОВ Костянтин Сергійович

ГОЛОВЧУК Світлана Володимирівна

ЗАЇКА Микола Миколайович

ІВАНЕНКО Яна Леонідівна

МАСЛО Інна Валентинівна

МОЙСЮК Микола Іванович

РЕЦЕБУРИНСЬКИЙ Юрій Йосипович

ЧЕРПАК Юрій Кононович

ШВЕЦЬ Віктор Володимирович

ШТУЛЬМАН Ігор Володимирович


 

АПАРАТ СУДУ

 

Голова ліквідаційної комісії - керівник апарату суду - ШЕВЧЕНКО Олександр Михайлович
 
Заступник керівника апарату суду - 
 
Управління забезпечення діяльності керівництва суду
 

- відділ адміністрування і контролю

- науково-аналітичний відділ

Основними завданнями Управління є забезпечення діяльності Голови Вищого адміністративного суду України, пов’язаної з реалізацією адміністративних повноважень, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», реалізацією заступниками Голови суду адміністративних повноважень, визначених Головою суду, а також забезпечення участі Голови та заступників Голови суду у досягненні мети, закріпленої у нормативно-правових актах щодо судово-правової реформи в Україні. 

На виконання зазначених завдань працівники управління, зокрема: 

-        організаційно забезпечують здійснення Головою суду його адміністративних повноважень з питань контролю за ефективністю діяльності апарату; взаємодію Голови суду та заступників Голови суду з судовими палатами та структурними підрозділами апарату ВАСУ, Верховною Радою України, Адміністрацію Президента України, Кабінетом Міністрів України, Вищою радою юстиції, Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Конституційним Судом України. Верховним Судом України, місцевими та апеляційними адміністративними судами, органами суддівського самоврядування, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами та недержавними установами та організаціями; 

-        забезпечують організацію робочого часу Голови та заступників Голови суду (опрацьовують робочі плани, організовують проведення нарад, зустрічей та відряджень); здійснюють попередній розгляд і аналіз кореспонденції та документів які надходять на адресу Голови та заступників Голови суду, забезпечують їх своєчасний розгляд та вносять пропозиції щодо їх виконання; 

-         організовують зустрічі Голови та заступників Голови суду з посадовими особами інших органів, державних установ, прийом відвідувачів та спільно з іншими підрозділами Апарату суду зустрічі з громадськістю, представниками засобів масової інформації та іноземних делегацій; 

-        взаємодіють зі структурними підрозділами органів державної влади, органами місцевого самоврядування у розв'язанні питань, що виникають під час опрацювання доручень Голови та заступників Голови суду; 

-         забезпечують контроль за своєчасним розглядом пропозицій заяв і скарг, що надійшли на розгляд Голови суду; 

-         організаційно забезпечують участь Голови та заступників Голови суду в роботі пленуму ВАСУ зборів суддів ВАСУ, Науково-консультативної ради при ВАСУ; 

-         готують висновки, довідкові та аналітичні матеріали, узагальнення з питань, що розглядаються Головою та заступниками Голови суду; 

-  разом з суддями Вищого адміністративного суду України та відповідними структурними підрозділами Апарату суду організовують і проводять роботу з вивчення та узагальнення судової практики; сприяють наданню методичної допомоги судам нижчого рівня з метою однакого застосування норм законів України; 

-         готують до друку та організовують видання офіційного друкованого органу – журналу «Вісник Вищого адміністративного суду України», а також видання журналу «Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах».

 
Начальник Управління
 
Управління забезпечення роботи судових палат
 
Під керівництвом начальників управлінь забезпечення роботи судових палат здійснюється організаційне забезпечення супроводу якісного та своєчасного розгляду судових справ у суді.

До складу управлінь входять помічники та секретарі суддів, провідні та головні консультанти.
 
Зберігання документів, розсилання помічниками та секретарями відділу процесуальних документів, наповнення електронної бази даних судових рішень Вищого адміністративного суду України, ознайомлення з матеріалами справ сторін процесу входить до безпосередніх обов’язків працівників управлінь.
 
Начальник управління  забезпечення роботи першої судової палати

 
Начальник управління забезпечення роботи другої судової палати 

 
Начальник управління забезпечення роботи третьої судової палати 

 
Управління з питань адміністрування діяльності апарату суду
 
- Відділ взаємодії з державними органами, установами та організаціями
 
Працівники відділу здійснюють перевірку на відповідність законодавству проектів положень, інструкцій, розпоряджень, наказів, інших організаційно-розпорядчих документів та господарських договорів,  правильності їх оформлення, надають консультації з правових питань, пов’язаних з діяльністю суду.
 
Відділ з питань інституціонального розвитку суду
 
Сектор з питань матеріально-технічного забезпечення
 
Начальник управління - 
 
 
Управління організаційно-протокольного забезпечення Пленуму, зборів суддів, НКР та інших заходів
 
Управління є самостійним структурним підрозділом апарату Вищого адміністративного суду України.

До складу Управління входять:
 
- відділ забезпечення діяльності Пленуму, Науково-консультативної ради та інших заходів;
 
- відділ взаємодії з органами суддівського самоврядування.

Основними завданнями, які покладені на управління, є:

– належна координаційна робота із забезпечення діяльності Пленуму Вищого адміністративного суду України, зборів суддів Вищого адміністративного суду України та Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України;

– забезпечення організації проведення та документального оформлення засідань Пленуму Вищого адміністративного суду України, зборів суддів Вищого адміністративного суду України та Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України;

– організація засідань робочих груп, засідань секцій Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, які проводяться з метою належного розроблення проектів постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України, рішень зборів суддів Вищого адміністративного суду України, Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України та підготовка матеріалів до цих засідань;

– участь у підготовці проектів постанов Пленуму, проектів рішень зборів суддів Вищого адміністративного суду України та Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

Управління також здійснює організаційну підготовку робочих нарад, які проводяться за участю Голови Вищого адміністративного суду України, секретаря Пленуму та секретарів судових палат суду.

Організовує формування в координації зі структурними підрозділами апарату Вищого адміністративного суду України планів роботи Вищого адміністративного суду України, в тому числі Пленуму Вищого адміністративного суду України та Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, здійснює контроль за їх виконанням.
 
Начальник управління - 
 
 
Управління кадрової роботи
 
До складу управління входять:
 
- відділ кадрового забезпечення апарату суду
 
- відділ кадрового забезпечення персонального складу суду
 
Підрозділ забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи, організовує та здійснює кадрову роботу, добираючи працівників відповідно до їх ділових якостей та професійної компетентності, забезпечує роботу щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників суду, узагальнює практику роботи з кадровим персоналом, вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Вищого адміністративного суду України, контролює добір і розстановку кадрів відповідно до вимог законодавства, проводить роботу щодо формування кадрового резерву.

До функцій підрозділу належить опрацювання документів, поданих особами, що претендують на посади державних службовців та внесення їх на розгляд конкурсної комісії, а також здійснення інших заходів щодо організації підбору кадрів.
 
Начальник управління - 
 
 
Правове управління
 
До складу управління входять:
 
- науково-експертний відділ;
 
- відділ правової роботи.
 
З часу створення Вищого адміністративного суду України правове управління супроводжує законопроекти, які стосуються функціонування адміністративної юстиції.

Працівниками управління ведеться постійний контроль у сфері нормотворчої діяльності, а також представництво Вищого адміністративного суду України  в інших судах.

Ключовими моментами проведеної законопроектної роботи є, зокрема, питання визначення підсудності справ у земельних відносинах, підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами, обчислення строків.
 
Начальник управління - 
 
 
Управління вивчення судової практики та судової статистики
 
Основними завданнями управління є:
 
- сприяння судовим палатам, Пленуму Вищого адміністративного суду України у здійсненні узагальнення судової практики, наданні на його основі адміністративним судам методичної допомоги з метою однакового застосування норм Конституції та законів України, рекомендаційних роз’яснень з питань застосування законодавства під час вирішення справ адміністративної юрисдикції;
 
- ведення та аналіз судової статистики;
 
- інформаційно-аналітичне забезпечення адміністративних судів;
 
- контроль за єдністю судової практики застосування законодавства під час розгляду та вирішення адміністративних справ.
 
До складу управління вивчення судової практики та судової статистики входять:
 
- відділ вивчення судової практики;
 
- відділ аналітично-статистичної роботи.
 
Начальник управління - 
 
 
Відділ узагальнення судової практики
 
Основними завданнями відділу є узагальнення судової практики, а також підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства та його застосування.
 
На виконання зазначених завдань відділ виконує такі функції:

-         здійснює спільно із суддями Вищого адміністративного суду України узагальнення практики застосування судами законодавства в адміністративних справах;

-         вивчає проблемні питання щодо застосування судами законодавства та вносить пропозиції стосовно його вдосконалення;

-         здійснює підготовку узагальнень судової практики, витяги з них, виконує іншу роботу з реалізації узагальнення судової практики;

-         здійснює підготовку пропозицій щодо порядку розгляду судових справ окремих категорій у вигляді проектів постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України;

-         забезпечує виконання Вищим адміністративним судом України обов’язків з оприлюднення публічної інформації, одержаної чи створеної у межах повноважень відділу, та надання відповідної інформації за запитами на публічну інформацію;

-         здійснює підготовку матеріалів для розміщення на веб-сайті Вищого адміністративного суду України з питань, віднесених до повноважень відділу.
 
Начальник відділу
 
 
Фінансово-економічне управління
 
До складу управління входять:
 
- відділ планування та аналізу використання бюджетних коштів;
 
- відділ бухгалтерського обліку, звітності та оплати праці.
 
Функції управління: організація планової, облікової та фінансово-економічної роботи.
 
Забезпечується складання розрахунків до проекту Державного бюджету, а також кошторису видатків та помісячного плану асигнувань суду, здійснення нарахування заробітної плати.
 
Начальник управління
 
 
Управління інновацій
  

Діяльність Управління направлена на розвиток та впровадження електронного урядування, електронного суду у Вищому адміністративному суді України на основі єдиної технічної політики та застосування сучасних технологій.

Основними завданнями Управління є підготовка пропозицій та реалізація проектів, програм, концепцій щодо автоматизації роботи Вищого адміністративного суду, його апарату, реалізація інноваційного проекту «Електронний суд» за допомогою використання сучасних технологій.

До складу Управління входять:

-         - відділ адміністрування загальнодержавних реєстрів та баз даних;

-        -  відділ інноваційного розвитку суду;

           - сектор адміністрування автоматизованих систем.

-

Начальник управління - 
 
 
Відділ відправки та обліку документів (канцелярія) 
 
До складу відділу входить:
 
- Сектор діловодства
 
Відділ відправки та обліку документів (канцелярія) забезпечує організацію діловодства у Вищому адміністративному суді України, встановлення єдиного для всіх структурних підрозділів суду порядку роботи з документами від їх створення в діловодстві до передавання на зберігання до архіву, забезпечення суворого дотримання структурними підрозділами вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань діловодства та архівної справи.
 
Відділ виконує функції щодо: приймання та реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, її обліку та зберігання; перевірки правильності оформлення вхідних та вихідних документів, фактичної наявності документів та додатків до них, забезпечення усунення недоліків у межах своєї компетенції; ведення щоденного обліку стосовно використання бюджетних коштів на відправку поштової кореспонденції; надання методичної допомоги з питань діловодства структурним підрозділам суду тощо.
 
  
 
Начальник відділу - 
 
 
Відділ міжнародно-правового співробітництва
 
Організація та координація діяльності щодо забезпечення участі Вищого адміністративного суду України у зносинах з іноземними державами та міжнародними організаціями здійснюється Відділом міжнародно-правового співробітництва.
 
Відділ організовує роботу з метою забезпечення участі ВАСУ у співпраці з іноземними державами та міжнародними організаціями, членом в яких є Україна, зокрема, Організацією Об'єднаних Націй, її головними органами та міжнародними організаціями системи ООН, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, Радою Європи та іншими, а також Європейським Союзом, Міжнародною асоціацією вищих органів адміністративної юрисдикції, Європейською асоціацією суддів адміністративних судів тощо.
 
З цією метою відділ забезпечує розробку, укладення та виконання програм двостороннього міжнародного правового співробітництва ВАСУ, зокрема, організовує:
 
– прийоми іноземних делегацій у Вищому адміністративному суді, а також надає допомогу в організації візитів іноземних делегацій до апеляційних та окружних адміністративних судів;
 
– закордонні візити суддів та працівників апарату ВАСУ, апеляційних та окружних адміністративних судів з метою ознайомлення з досвідом функціонування адміністративних судів, а також для участі у міжнародних конференціях і семінарах з актуальних для адміністративних судів питань;
 
– міжнародні заходи – науково-практичні конференції, семінари, тренінги, «круглі столи», робочі зустрічі у Києві та інших містах України, в яких беруть участь судді та працівники апарату ВАСУ, апеляційних і окружних адміністративних судів, представники інших органів державної влади, а також українські та іноземні експерти;
– підготовку і впровадження проектів міжнародної технічної допомоги.
 
Начальник відділу - 
 
 
Відділ інформаційних технологій та захисту інформації
 
- сектор комп'ютерного забезпечення та обслуговування.
 
Відділ інформаційних технологій Вищого адміністративного суду України забезпечує захист інформації в суді, стандартизацію технічного менеджменту та адміністрування інформаційних систем, підтримує функціонування телекомунікаційно-телефонної мережі, комп’ютерної техніки та програмного забезпечення підрозділів суду.

За підтримки відділу формується єдиний інформаційний простір між судовими органами, учасниками адміністративного процесу та органами державної влади.
 

Начальник відділу    
 
Відділ по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації
 
Відділом забезпечується надання інформації у телефонному режимі, розгляд звернень та запитів громадян та юридичних осіб.

Також забезпечується організація особистого прийому громадян Головою суду та його заступниками.
 
Начальник відділу
 
 
Відділ інформаційно-комунікаційної діяльності суду
 
Основним завданням відділу є інформування громадськості про діяльність Вищого адміністративного суду України.

Начальник відділу 
 
Сектор антикорупційної роботи 
 
В.о. завідувача сектору - 
 
Служба судових розпорядників (на правах відділу)
 
В.о. начальника відділу - 
 
 
Головний спеціаліст з питань  режимно-секретної роботи  - 
 
Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи -  
 
Головний консультант з питань внутрішнього аудиту -


 

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру