Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Рішення зборів суддів від 28.03.2016 №5 «Про затвердження змін до рішення зборів суддів від 21.12.2015 № 40 «Про затвердження Окремих засад використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у ВАСУ»

РІШЕННЯ

ЗБОРІВ СУДДІВ
ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

28 березня 2016 року              м. Київ                         № 5

 

 

Про затвердження змін до рішення зборів суддів від 21.12.2015 № 40

«Про затвердження Окремих засад використання автоматизованої

системи документообігу та формування колегій суддів у

Вищому адміністративному суді України в новій редакції»

 

 

 

Розглянувши подання Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М. та заслухавши доповідь заступника Голови Вищого адміністративного суду України Цуркана М.І. про затвердження змін до рішення зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 21.12.2015 № 40 «Про затвердження Окремих засад використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України в новій редакції», збори суддів Вищого адміністративного суду України

 

ВИРІШИЛИ:

 

1. Подання Голови Вищого адміністративного суду України     Нечитайла О.М. задовольнити, доповідь заступника Голови Вищого адміністративного суду України Цуркана М.І. взяти до відома.

 

2. Затвердити зміни до рішення зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 21.12.2015 № 40 «Про затвердження Окремих засад використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України в новій редакції», а саме:

2.1 назву «Окремі засади використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України» викласти в такій редакції: «Засади використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України»;

2.2 у Засадах використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України:

          абзац перший пункту 5 викласти в такій редакції:

«Розгляд справ здійснюється основним складом постійно діючої колегії, визначеної автоматизованою системою, до якої входить суддя-доповідач»;

абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

«Для заміни судді (суддів), за винятком судді-доповідача, в основному складі постійно діючої колегії можуть бути визначені резервні судді постійно діючої колегії»;

в абзаці третьому пункту 5 слова «суддів резервної колегії» замінити словами «резервних суддів постійно діючої колегії.»;

в абзаці першому пункту 6 слова «Склад постійних колегій суддів та резервних колегій суддів» замінити словами «Постійно діючі колегії суддів (основний склад та резервні судді)»;

абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:

«Якщо одного і того ж суддю введено одночасно до двох і більше основних складів постійно діючих колегій, Збори суддів визначають, у якому складі колегії він є суддею-доповідачем»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

«Тимчасова відсутність судді-члена колегії, як правило, не може бути підставою для зміни складу колегії суддів.

У разі неможливості продовження розгляду справи одним із суддів-членів колегії (призов на військову службу, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, довготривале перебування на лікарняному або у відпустці тощо) заміна судді-члена колегії здійснюється автоматизованою системою на підставі мотивованого розпорядження керівника апарату суду (або уповноваженої ним особи) на виконання службової записки судді-доповідача у справі з метою дотримання передбаченого законом строку розгляду цієї справи»;

пункт 8 виключити;

у пункті 9 слова «склад колегії суддів» замінити словами «основний склад постійно діючої колегії»;

пункт 10 виключити;

У зв’язку з цим пункти 11-24 вважати відповідно пунктами 9-22;

у пункті 11 після слів «оформлюються наказом Голови суду» доповнити словами в дужках «(на підставі службової записки судді, погодженої секретарем відповідної судової палати)»;

в абзаці третьому пункту 16 слова «складі постійної колегії суддів» замінити словами «основному складі постійно діючої колегії»;

у пункті 17 цифри «16» замінити цифрами «14»;

в абзаці першому пункту 18 після слів «виявив помилку» доповнити словами «в налаштуванні автоматизованої системи діловодства суду, зокрема».

 

3. Виконання цього рішення покласти на Голову Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М. 

 

Головуючий на зборах суддів                                          О.М.Нечитайло 

 

Секретар зборів суддів                                                            О.А.Веденяпін

 

 

 

Додаток на 8 стор. 

1. Рішення зборів ВАСУ від 28 березня 2016 року № 5

 

2. Засади  використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру