Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Рішення від 13.03.2015 № 12 «Про внесення змін і доповнень до Регламенту зборів суддів ВАСУ»

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

                                                 РІШЕННЯ 

ЗБОРІВ СУДДІВ

    ВИЩОГО  АДМІНІСТРАТИВНОГО  СУДУ  УКРАЇНИ

 

13 березня 2015 року          м. Київ                      № 12

 

Про внесення змін і доповнень
до Регламенту зборів суддів
Вищого адміністративного суду України

 

 Розглянувши подання Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М. про внесення змін і доповнень до Регламенту зборів суддів Вищого адміністративного суду України, затвердженого рішенням зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 14.04.2014 № 7,  збори суддів Вищого адміністративного суду України 

ВИРІШИЛИ: 

1. Подання Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М. задовольнити.

 2. Внести до Регламенту зборів суддів Вищого адміністративного суду України такі зміни і доповнення:

 в абзаці першому преамбули Регламенту цифри і знак «113-117» замінити цифрами і знаком «124-126»;

 абзаци шостий-восьмий пункту 2.1 розділу 2 виключити;

 після абзацу п’ятого пункту 2.1 розділу 2 текст доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:

«обрання суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад;

обрання секретарів судових палат за пропозицією Голови Суду»;

 у пункті 3.3 розділу 3 слова «в міру потреби» замінити словами у разі необхідності»;

у пункті 3.4 розділу 3 слова «більше половини від загальної кількості суддів Суду» замінити словами «не менше двох третин кількості суддів, які працюють у Суді»;

 перше речення абзацу першого пункту 3.5 розділу 3 викласти в такій редакції: «На збори суддів можуть запрошуватися працівники апарату Суду, судді у відставці, представники громадськості, інші особи»;

 абзац третій пункту 3.9 розділу 3 перед словами «доповідна записка (довідка)» доповнити словом і знаком «подання,»;

 пункт 3.17 розділу 3 доповнити знаком і словами «, якщо не буде прийнято рішення про проведення таємного голосування. Рішення щодо обрання на адміністративні посади або звільнення з цих посад приймаються таємним голосуванням»;

 розділ 3 доповнити пунктами 3.27 та 3.28 такого змісту:

«3.27. Обрання секретаря судової палати проводиться відкритим голосуванням, якщо не буде прийнято рішення про проведення таємного голосування.

Обраним секретарем судової палати  вважається кандидат, який отримав більше половини голосів суддів, які присутні на зборах.

У разі якщо кандидат на посаду секретаря судової палати не набрав необхідної кількості голосів, Голова Суду пропонує іншого кандидата на цю посаду.

Повторне голосування проводиться не раніше ніж через 3 дні після проведення попереднього голосування. 

3.28. Секретар судової палати може бути достроково звільнений з посади за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів Суду.

Рішення про звільнення з посади секретаря судової палати ухвалюється шляхом відкритого голосування. Секретар судової палати звільняється з посади, якщо за його звільнення проголосує більше половини (50%+1 голос) присутніх на зборах суддів».

У зв’язку з цим пункт 3.27 вважати пунктом 3.29. 

3. Установити, що зміни і доповнення до Регламенту зборів суддів Вищого адміністративного суду України набирають чинності  з 29 березня 2015 року.  

 

Головуючий                           О.М.Нечитайло           

 

Додаток: Регламент зборів суддів Вищого адміністративного суду України

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру