Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Рішення від 4.03.2011 № 9 «Про внесення змін до порядку формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України»

 

ВИЩИЙ  АДМІНІСТРАТИВНИЙ  СУД  УКРАЇНИ
  

РІШЕННЯ
зборів суддів  Вищого  адміністративного  суду  України

4 березня 2011 року                                            м. Київ                                                                 № 9

Про внесення змін до порядку формування
колегій суддів у Вищому адміністративному
суді України

Порядок формування колегій суддів для розгляду питання про допуск справ до провадження у Верховному Суд України встановлено пунктом 9 Тимчасового положення про порядок формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України, затвердженого рішенням зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 27 грудня 2010 року № 20. Акти, складені відповідною комісією Вищого адміністративного суду України протягом січня – лютого 2011 року, засвідчують, що з огляду на технічні характеристики автоматизованої системи «КП «ДАС» Вищого адміністративного суду України цей порядок належним чином реалізувати неможливо. З метою забезпечення своєчасного розгляду Вищим адміністративним судом України питання про допуск справ до провадження у Верховному Суді України у строки, встановлені статтею 240 Кодексу адміністративного судочинства України, збори суддів Вищого адміністративного суду України

ВИРІШИЛИ:

І. Унести зміни до таких актів зборів суддів Вищого адміністративного суду України:

1. У Тимчасовому положенні про порядок формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України, затвердженому рішенням зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 27 грудня 2010 року № 20:

1) у пункті 1:

абзац перший доповнити реченням такого змісту:

«Колегія суддів для розгляду питання про допуск судової справи до провадження у Верховному Суді України формується відповідно до спеціалізації із суддів судової палати, до якої входить суддя-доповідач у такій справі».
 
доповнити пункт 1 абзацом такого змісту:

«У разі неможливості участі судді, який не є суддею-доповідачем, у розгляді справи (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, припинення повноважень судді щодо здійснення ним правосуддя, звільнення з посади судді, відвід, самовідвід тощо) та неможливості з цих самих причин замінити його на іншого суддю тієї ж судової палати секретар цієї судової палати разом із секретарем запасної судової палати своїм спільним письмовим розпорядженням заміняють його на суддю зі складу запасної судової палати з урахуванням обставин, зазначених в абзацах четвертому та п’ятому пункту 2 цього Положення»;  

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

«Питання про допуск справи до провадження у Верховному Суді України судді Вищого адміністративного суду України, визначені у порядку абзацу першого пункту 1 цього Тимчасового положення, вирішують у кількості п’яти суддів»;

3) абзац третій пункту 10 доповнити реченням такого змісту:

«Оригінали розпоряджень, передбачених абзацом четвертим пункту 1 цього Положення, зберігаються у підрозділі із забезпечення роботи судової палати, суддю з якої замінено».

2. У Спеціалізації суддів Вищого адміністративного суду України за категоріями адміністративних справ, затвердженій рішенням зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 27 грудня 2010 року № 20:

1) доповнити Спеціалізацію суддів Вищого адміністративного суду України за категоріями адміністративних справ абзацами такого змісту:

«Спеціалізація суддів у разі неможливості сформувати для розгляду справи колегію суддів із числа суддів, до спеціалізації яких ця справа належить відповідно до абзаців 2-5, 7-11, 13-15, 17-19, 21 цього додатка:

категорії справ, передбачені абзацами 2-5 цього додатка, належать до спеціалізації суддів Другої судової палати як запасної;

категорії справ, передбачені абзацами 7-11 цього додатка, належать до спеціалізації суддів Першої судової палати як запасної;

категорії справ, передбачені абзацами 13-15 цього додатка, належать до спеціалізації суддів Четвертої судової палати як запасної;

категорії справ, передбачені абзацами 17-19 цього додатка, належать до спеціалізації суддів Третьої судової палати як запасної;

категорії справ, передбачені абзацом 21 цього додатка, належать до спеціалізації суддів Другої судової палати як запасної».


Головуючий                                                                                                      О.М. Пасенюк


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру