Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Положення про відзнаки Вищого адміністративного суду України

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням зборів суддів
Вищого адміністративного суду України
11 листопада 2010  № 15

ПОЛОЖЕННЯ
про відзнаки Вищого адміністративного суду України

1. Почесний знак Вищого адміністративного суду України, Почесна грамота Вищого адміністративного суду України та Подяка Вищого адміністративного суду України  є відзнаками Вищого адміністративного суду України за вагомий внесок у забезпечення правосуддя та розвиток адміністративної юстиції, становлення державності та судової системи.

2. Відзнаками Вищого адміністративного суду України відзначаються судді і працівники апаратів адміністративних судів України за зразкове виконання службових обов’язків та сумлінну працю у системі адміністративної юстиції (не менше 1 року — Подякою Вищого адміністративного суду України, не менше 2 років — Почесною грамотою Вищого адміністративного суду України, не менше 3 років — Почесним знаком Вищого адміністративного суду України), а також інші особи, які внесли вагомий особистий внесок у розвиток адміністративної юстиції.

3. Почесною грамотою Вищого адміністративного суду України або Подякою Вищого адміністративного суду України можуть відзначатися колективи адміністративних судів.

4. Відзнаками Вищого адміністративного суду України, як правило,  відзначаються особи,  які раніше заохочувалися відомчими відзнаками:

судді та працівники апарату Вищого адміністративного суду України відзначаються Почесним знаком Вищого адміністративного суду України чи Почесною грамотою Вищого адміністративного суду України в разі їх заохочення раніше відповідно Почесною грамотою Вищого адміністративного суду України чи Подякою Вищого адміністративного суду України;

судді та працівники апаратів окружних і апеляційних адміністративних судів заохочуються:

— Подякою Вищого адміністративного суду України — у разі їх заохочення  раніше відзнакою  відповідно окружного чи апеляційного суду;

— Почесною грамотою Вищого адміністративного суду — у разі їх заохочення раніше  Подякою Вищого адміністративного суду України;

— Почесним знаком Вищого адміністративного суду України — у разі їх заохочення раніше Почесною грамотою Вищого адміністративного суду України;

— Почесним знаком Вищого адміністративного суду України відзначаються особи,  як правило, з нагоди ювілейних дат.

5. Подання про відзначення вноситься на розгляд Голови Вищого адміністративного суду України:

— заступником Голови Вищого адміністративного суду України та секретарем судової палати Вищого адміністративного суду України  — стосовно суддів Вищого адміністративного суду України;

— керівником апарату Вищого адміністративного суду України — стосовно працівників апарату Вищого адміністративного суду України;

— головами та керівниками апаратів апеляційних і окружних адміністративних судів — стосовно суддів та працівників апаратів апеляційних і окружних адміністративних судів.

Подання про відзначення інших осіб вносять  керівники відповідних органів.

Висування осіб здійснюється гласно, як правило, у трудовому колективі, де працює особа, яку представлено до заохочення.

6. У поданні про відзначення наводиться стисла характеристика ділових, особистих та професійних якостей особи, дані про її конкретні заслуги, трудові досягнення і громадську діяльність.

До подання додається довідка про трудову діяльність, в якій зазначаються відомості про відзнаки особи, яка представляється до відзначення, засвідчена підписом керівника кадрової служби за основним місцем роботи і скріплена відповідною печаткою, рішення зборів трудового колективу.

7. Подання про відзначення і додані до нього документи з нагоди державного чи професійного свята, ювілею, іншого урочистого заходу попередньо, не пізніш як за місяць до відповідної події, розглядаються Головою Вищого адміністративного суду України і подаються до  управління кадрів  та підвищення кваліфікації Вищого адміністративного суду України для надання висновку про відповідність матеріалів щодо відзначення вимогам цього Положення.

8. Документи, зазначені в пункті 6 Положення, внесені з порушенням вимог цього Положення, повертаються посадовій особі, якою внесено подання про відзначення, із супровідним листом за підписом Голови Вищого адміністративного суду України.

9. У разі відповідності матеріалів щодо відзначення вимогам цього Положення управління кадрів та підвищення кваліфікації Вищого адміністративного суду України подає висновок Голові Вищого адміністративного суду України.

10. Про відзначення Почесним знаком Вищого адміністративного суду України, Почесною грамотою Вищого адміністративного суду України чи Подякою Вищого адміністративного суду України видається наказ Голови Вищого адміністративного суду України.

Наказ Голови Вищого адміністративного суду України про відзначення публікується у Віснику Вищого адміністративного суду України.

11. Вручення Почесного знака Вищого адміністративного суду України, Почесної грамоти Вищого адміністративного суду України чи Подяки Вищого адміністративного суду України від імені Вищого адміністративного суду України здійснюється в урочистому порядку  Головою Вищого адміністративного суду України або за його дорученням іншою посадовою особою.

12. Особам, нагородженим Почесним знаком,  вручається нагрудний знак відповідного зразка (додаток 1), який носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України.

13. Належне оформлення посвідчення до Почесного знака Вищого адміністративного суду України,  вкладки Почесної грамоти Вищого адміністративного суду України та Подяки Вищого адміністративного суду України, облік і реєстрація нагороджених відзнаками Вищого адміністративного суду України здійснюється управлінням кадрів та підвищення кваліфікації  Вищого адміністративного суду України.

14. У трудовій книжці особи, удостоєної відзнаки Вищого адміністративного суду України, робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

15. Про вручення відзнаки Вищого адміністративного суду України складається протокол, який зберігається у справах управління кадрів та підвищення кваліфікації  Вищого адміністративного суду України.

16. Почесним знаком Вищого адміністративного суду України  особу може бути представлено до відзначення лише один раз.

17. Дублікат Почесного знака Вищого адміністративного суду України і посвідчення до нього, Почесної грамоти Вищого адміністративного суду України чи Подяки Вищого адміністративного суду України не видається.

Додатки:

Додаток до Положення 1

 

Додаток до Положення 2

 

Додаток до Положення 3
 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру