Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Рішення від 07.07.2017 №9 "Про внесення змін до Засад використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України"

 


ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

 

   РІШЕННЯ

 

ЗБОРІВ СУДДІВ

    ВИЩОГО  АДМІНІСТРАТИВНОГО  СУДУ  УКРАЇНИ

  7 липня 2017 року                          м. Київ                                   № 9

 

Про внесення змін до Засад використання

автоматизованої системи документообігу та формування

колегій суддів у Вищому адміністративному суді України

 

Розглянувши подання Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М. про внесення змін до Засад використання  автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України, затверджених рішенням зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 21 грудня 2015 року № 40
(зі змінами),  відповідно до пунктів 2, 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», статті 126 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» (у редакції Закону від 12 лютого 2015 року
№ 192-VIII) збори суддів Вищого адміністративного суду України

 

ВИРІШИЛИ:

 

1. Подання Голови Вищого адміністративного суду України     Нечитайла О.М. задовольнити.

2. Затвердити зміни до Засад використання  автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суді України, затверджених рішенням зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 21 грудня 2015 року № 40
(зі змінами), а саме:

 

в абзаці першому пункту четвертого слово «призначається» замінити словом «визначається»;

 

пункт четвертий доповнити абзацом четвертим такого змісту:

 

«Автоматизованою системою не визначається суддя-доповідач та суддя у складі постійно-діючої колегії у разі припинення повноважень судді або звільнення цього судді. В автоматизовану систему документообігу вносяться відповідні зміни стосовно дати припинення повноважень такого судді»;

 

пункт п’ятий доповнити абзацом четвертим такого змісту:

 

«У разі неможливості визначити склад колегії з числа суддів відповідної судової палати, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа всіх суддів суду з урахуванням їх спеціалізації»;

 

пункт сьомий доповнити абзацом третім такого змісту:

 

«У разі задоволення відводу або самовідводу заміна судді здійснюється автоматизованою системою на підставі рішення про відвід (самовідвід).»

 

в абзаці першому пункту чотирнадцятого слово «призначається» замінити словом «визначається»;

 

 в абзаці другому пункту чотирнадцятого слово «призначення» замінити словом «визначення»;

 

пункт дев’ятнадцятий доповнити абзацом четвертим такого змісту:

 

«У разі неможливості визначити склад колегії з числа суддів відповідної судової палати, автоматизована система визначає суддів, яких не вистачає, з числа всіх суддів суду з урахуванням їх спеціалізації».

 

3. Виконання цього рішення покласти на Голову Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М.

 

 

Головуючий на зборах суддів                                                    О.М.Нечитайло

 

 

Секретар зборів суддів                                                       В.П.Юрченко

  


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру