Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо комунікаційної діяльності адміністративних судів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради суддів адміністративних судів України

від 11 грудня 2014 року № 81 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо комунікаційної діяльності адміністративних судів

 Загальні положення 

1. Рекомендації щодо комунікаційної діяльності адміністративних судів (далі - Рекомендації), розроблено з метою забезпечення гласності, прозорості та відкритості діяльності адміністративних судів для громадськості, а також створення сприятливих умов для отримання інформації про діяльність адміністративних судів особам, які займаються підготовкою та поширенням публічної інформації.

2. Рекомендації встановлюють порядок надання адміністративними судами інформації про їхню діяльність представникам засобів масової інформації (далі - ЗМІ).

3. Рекомендації розроблено з метою підвищення рівня довіри до адміністративних судів, формування правильного розуміння громадськістю ролі суддів через розбудову більш активної комунікації судів зі ЗМІ, представниками громадських і неурядових організацій, які є головним джерелом отримання інформації широкими колами громадськості.

4. Основним завданням цих Рекомендацій є:

- забезпечення більш відкритого доступу до інформації стосовно діяльності судів для журналістів;

- формування розуміння працівників суду стосовно тем, до яких виявляють інтерес представники ЗМІ;

- формування рекомендацій щодо правил спілкування з представниками ЗМІ і методики надання інформації. 

5. Інформація про діяльність адміністративних судів представникам ЗМІ надається відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» ті інших нормативно-правових актів.

 6.                 У цих Рекомендаціях поняття вживаються в такому значенні:

Особа, яка займається підготовкою та поширенням публічної інформації (представник ЗМІ) – постачальник послуг інформування громадськості аудіовізуальними засобами, транслятор радіопрограм, видавництво, кіно-, аудіо- або відеостудія, інформаційне, рекламне агентство або агентство зв’язків з громадськістю, редакція, власник ЗМІ, незалежний продюсер, журналіст або інша особа, яка готує або надає для поширення публічну інформацію.

            Засіб масової інформації – газета, журнал, бюлетень або інше видання, книга, телепрограма, радіопрограма або інша аудіо- та відеопродукція, інформаційний засіб масової інформації або інший засіб, за допомогою якого публічно поширюється інформація.

            Інформація про діяльність судів – інформація про справи, які розглянуті або ті, що розглядаються, ухвалені судом рішення, інша, призначена для публічного поширення або освітнього характеру інформація, а також інформація про заходи, події, робочі візити суддів або працівників апарату суду, зустрічі, підвищення кваліфікації та навчання, фінансування суду, структурні зміни у судах та (або) будь-яка інша важлива для громадськості інформація.

            Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю – прес-секретар, працівник суду, на якого покладено обов’язки прес-секретаря або інший працівник суду, який за дорученням Голови суду надає інформацію про діяльність суду для представників ЗМІ.

Суб’єкти, які надають інформацію

 1.      Інформацію про діяльність суду представникам ЗМІ можуть надавати Голова суду, заступники Голови суду, керівник апарату суду, суддя, працівник апарату суду та/або представник суду, відповідальний за зв'язки зі ЗМІ та громадськістю.

 2.      Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, надає представникам ЗМІ інформацію про діяльність відповідного адміністративного суду за дорученням та погодженням Голови суду. 

3.      Інформацію про справи, які розглянуті та/або розглядаються та ухвалені судові рішення у справах, можуть надаватися лише за погодженням із суддею, який розглянув та/або розглядає справу і ухвалив судове рішення у справі, та Головою суду.

 4.      Інформацію про справи, які розглянуті та/або розглядаються, та ухвалені судові рішення у справах, представникам ЗМІ рекомендується надавати судді, який розглянув та/або розглядає справу і ухвалив судове рішення у справі з повідомленням про це Голови суду або представника суду, відповідального за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю.

 Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю

 Керівництво суду повинно призначити представника суду, відповідального за формування злагоджених відносин суду і ЗМІ. Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, повинен бути наділений відповідними повноваженнями щодо розроблення інструкцій з метою вироблення єдиної лінії поведінки суддів та працівників апарату суду під час взаємодії зі ЗМІ.

 1. Вимоги до представника суду, відповідального за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю.

1.2. Такий спеціаліст повинен мати журналістську, юридичну або іншу гуманітарну освіту, професійну підготовку у сфері зв’язків з громадськістю та/або професійний журналістський досвід, високий рівень освітньої підготовки у питаннях судочинства, комунікативні навики, уміти спілкуватися з журналістами, суддями, розуміти специфіку роботи суду, бути грамотним та відповідальним.

1.3. Представником суду, відповідальним за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю повинна бути особа, яка має хороші комунікативні здібності, може будувати відносини з іншими людьми на засадах довіри, а також уміє відстоювати свою професійну компетентність, коли йдеться про відносини між судами та ЗМІ.

1.4. Перевагою претендента на посаду спеціаліста за зв’язків зі ЗМІ та громадськістю  є його здібність донести складні питання до широких кіл громадськості зрозумілою мовою, не спотворюючи при цьому зміст інформації.

 2. До обов’язків представника суду, відповідального за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, належить:

2.1 створення сприятливих умов для отримання інформації про діяльність судів особам, які займаються підготовкою такої інформації;

2.2 створення локальної журналістської мережі для підтримки постійного зв’язку: складання переліку ЗМІ (особливо популярних і впливових), які працюють у регіоні, електронних адрес цих ЗМІ та контактних даних і номерів телефонів їхніх керівників та журналістів;

2.3 створення функціональної «кімнати преси» - офіційної веб-сторінки у мережі Інтернет зі стрічкою новин та контактами прес-секретаря;

2.4 регулярний моніторинг ЗМІ з метою відстеження інформації щодо діяльності суду, всієї судової системи, а також загальнополітичної ситуації та поточної роботи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства юстиції України та інших центральних органів державної влади.

2.5 Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю повинен розробляти і надавати керівництву суду, суддям і працівникам апарату стратегію комунікаційної діяльності суду, надавати роз’яснення того, якою повинна бути активна співпраця зі ЗМІ і якого ефекту можна досягти при такій співпраці. Це дозволить змінити ставлення суддів та працівників апарату суду до традиційних для нашої країни уявлень про відносин між судами та ЗМІ і підвищить їхню готовність до такої співпраці.

2.6 Представники суду, відповідальні за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, повинні активізувати співпрацю судів зі ЗМІ, особливо щодо активної позиції суду у таких питаннях як ефективність правосуддя, роль судів і суддів, суддівська незалежність тощо. Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, повинен намагатися визначати теми, які можуть бути висвітлені ЗМІ та щодо яких є очевидним брак інформації, який може негативним чином вплинути на обізнаність громадськості та формування довіри до судів;

2.7 Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, повинен розробляти стратегію дій суду у випадках, коли у ЗМІ спотворено інформацію щодо рішення суду у справах, які викликали суспільних резонанс або розміщено критичні публікації стосовно діяльності суду або його окремих працівників.

 Загальний порядок надання інформації про діяльність адміністративного суду для представників ЗМІ

 1.      Основною метою надання інформації про діяльність адміністративного суду є задоволення законного інтересу громадськості в отриманні офіційної та об’єктивної інформації про діяльність адміністративного суду. 

2.      Адміністративний суд надає інформацію про свою діяльність, дотримуючись  принципів гласності, відкритості, прозорості, ясності, оперативності, регулярності, достовірності та доступності. Спосіб надання інформації про діяльність адміністративного  суду повинен відповідати вимогам чинного законодавства та бути прийнятним як для суду, так і для представників ЗМІ. 

3.      Надання інформації про діяльність суду здійснюється:

3.1 з власної ініціативи суду;

3.2 на прохання представників ЗМІ. 

4.  Інформація про діяльність суду з ініціативи суду надається такими способами:

4.1 повідомленням у ЗМІ;

4.2 короткими коментарями або інтерв’ю;

4.3 організацією прес-конференцій, інших заходів;

4.4 участю в теле- та радіопрограмах;

4.5 підготовкою публікацій для періодичних видань;

4.6 участю у правовій освіті та іншій діяльності;

4.7 публікаціями на офіційних веб-сайтах суду та на сторінках суду на порталі «Судова влада»;

4.8 в інший спосіб. 

5. Інформація про діяльність суду на прохання представників ЗМІ надається такими способами:

5.1 повідомленнями у ЗМІ;

5.2 короткими коментарями або інтерв’ю;

5.3 відповідями на запити представників ЗМІ усно, письмово або в електронній формі;

5.4 участю в теле- та радіопередачах. 

6.      При наданні інформації про адміністративні справи, які розглянуті та/або розглядаються, та ухвалені судові рішення у справах повинні бути забезпечені права людини на недоторканність приватного життя.

 7.      При наданні інформації про адміністративні справи, які викликають суспільний інтерес, можуть бути зазначені деякі вже відомі громадськості особисті дані учасників процесу (наприклад, імена, прізвища окремих учасників процесу). 

8.      Інформацію про справи, що привернули велику увагу громадськості, потрібно надавати регулярно, інформуючи про хід процесу (наприклад, відкриття провадження у справі, призначення дати розгляду, задоволення клопотання тощо).

 9.      Інформація про діяльність суду, під час підготовки якої не потрібно збирати додаткові дані, надається представникам ЗМІ в найкоротші строки, але не пізніше ніж за 3 календарних дні, а інформація, під час підготовки якої потрібно збирати додаткові дані, не пізніше ніж через тиждень з дня одержання прохання про надання інформації.

 10.  З дозволу судді, який розглядав справу, представникам ЗМІ дозволяється передавати або відправляти електронну версію копій ухвалених на відкритих засіданнях суду остаточних процесуальних рішень, постанов, ухвал у розглянутих справах за умови  їх знеособлення.

 Надання інформації шляхом підготовки повідомлень для преси (прес-релізів)

1.      Повідомлення для преси готує та розповсюджує представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, за дорученням та погодженням Голови суду. 

2.      Для осіб, які займаються підготовкою інформації, повідомлення для преси поширюються електронною поштою відповідно до списку, складеного представником суду, відповідальним за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, з обов’язковою публікацією цього повідомлення на офіційному веб-сайті суду. 

3.      Інформація про справи, які розглянуті та/або розглядаються, та ухвалені судові рішення у справах повинна бути представлена ​​чітко та зрозуміло у формі витягів із судового процесуального документа або цитат судді. 

4.      При наданні інформації про справи, які розглянуті та/або розглядаються судом, повідомлення для преси повинні містити такі дані:

4.1 коли та який суд розглядає або розглянув справу;

4.2 яке процесуальне рішення ухвалив суд, які процесуальні дії виконав;

4.3 суть справи;

4.4 короткі мотиви ухвалення рішення судом;

4.5. коли надається інформація про судові рішення, які не набрали законної сили, про це обов’язково зазначається та роз’яснюється порядок їх оскарження;

4.6 ім'я, прізвище, посада та контакти представник суду, відповідального за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю;

4.7 вимога про зазначення джерела інформації. 

5. У повідомленнях для преси може бути зазнечено:

5.1 кількість справ, які розглянуті та/або розглядаються судом за певний період часу, та інша статистична інформація, що відображає певні особливості або тенденції судового розгляду;

5.2 іншу інформацію, розголошення якої не порушило б права, свободи та законні інтереси учасників процесу та яку, з урахуванням характеру справи та процесуальної стадії, необхідно вказати з метою неупередженості та більш повного інформування громадськості про розгляд справи (Додаток 1. Пам’ятка щодо написання прес-релізу). 

Надання інформації у формі інтерв’ю 

1.      Інформацію у формі інтерв’ю може бути надано за умови, що її узгоджено з Головою суду, а представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, проінформований про неї. 

2.      Коли інформація про діяльність суду у формі інтерв’ю надана, без погодження Голови суду та без поінформування прес-секретаря, особа, яка давала інтерв’ю, повинна повідомити про це представника суду, відповідального за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю. Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, повинен переглянути опубліковане інтерв’ю та переконатися, що інформація є достовірною, об’єктивною та не вводить в оману громадськість. Якщо інформація не достовірна, Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, зобов’язаний повідомити про це Голову суду та представників ЗМІ (Додаток 2. Правила особистого спілкування з журналістами). 

3.      Надавати інформацію у формі інтерв’ю щодо справ, які розглянуті та/або розглядаються судом, рекомендується судді, який розглядав та/або розглядає відповідну справу.

 4. Суддя має право не надавати жодних коментарів щодо ухвалених судових рішень та ходу розгляду судових справ.

Намагання отримати інформацію у суддів без їхньої згоди може розцінюватися як прояв неповаги до суду та судді як представника судової влади.

Зневажливе ставлення до суддів не допускається.

 Надання інформації на прес-конференціях

 1.      Інформація про діяльність суду може бути представлена ​​за допомогою організації прес-конференції (у тому числі короткої прес-конференції – брифінгу). 

2.      Брифінг організовується за ініціативою суду, як правило, коли є актуальна, термінова інформація для ЗМІ та громадськості. Про брифінг представників ЗМІ повідомляють не пізніше ніж за одну годину до його початку. 

3.      Прес-конференція організовується за ініціативи суду, коли є принаймні два запити представників ЗМІ з однієї або кількох споріднених тематик. Про прес-конференцію представників ЗМІ повідомляють не пізніше ніж один робочий день до її початку. 

4.      У запрошенні представників ЗМІ на прес-конференцію та брифінг вказується тема заходу, учасники, час, місце та інші важливі деталі. 

5.      Прес-конференцію та брифінг веде прес-секретар, який, у разі можливості, готує роздавальний матеріал для представників ЗМІ. 

6.      Приміщення, в якому проходить прес-конференція повинно бути пристосоване для підключення техніки представників ЗМІ та відповідати умовам, необхідним для її проведення.

 Інформація, що не надається 

1.       Згідно з положеннями Конституції України, законів України «Про захист персональних даних», «Про доступ до судових рішень», «Про державну таємницю», «Про банки і банківську діяльність», Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, інших нормативно-правових актів представникам ЗМІ не надається така інформація:

        розкриття якої порушить право людей на недоторканність приватного життя;

        яка, відповідно до законодавства України, містить державну, службову, професійну, комерційну або банківську таємницю;

        яка може принижувати честь та гідність людини;

        яка пов’язана з даними учасників судового процесу, оприлюднення яких заборонено законами України;

        розкриття та публікація якої порушили або обмежили б права людини та свободи або перешкоджали суду розглядати справу;

        матеріал нерозглянутих справ. 

2. У разі коли інформація не може бути надана, представникам ЗМІ повідомляється якнайшвидше, але не пізніше наступного робочого дня з дня отримання запиту, із зазначенням причин для відмови у наданні інформації.

 Спростування інформації 

1.      У разі з’ясування, що представлена ​​в ЗМІ інформація про діяльність суду є недостовірною або помилковою, представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, негайно уточнює або спростовує недостовірну або помилкову інформацію, звернувшись до осіб, які опублікували інформацію, готує та розповсюджує повідомлення для преси. 

2.      Інформація уточнюється та спростовується із застосуванням вимог Закону України «Про інформацію» та інших правових актів, що регламентують порядок збору, підготовки, видання та розповсюдження публічної інформації. 

Інші комунікаційні заходи 

Комунікаційні заходи спрямовані на донесення до широкого кола громадськості достовірної інформації шляхом співпраці зі ЗМІ.

 

1. З метою активізації розвитку відносин судів зі ЗМІ та громадськістю запроваджуються такі комунікаційні заходи:

- запровадження днів відкритих дверей у суді;

- запрошення представників ЗМІ для участі у проведенні днів відкритих дверей у судах;

- проведення окремих зустрічей із журналістами на постійній основі з метою обговорення існуючих проблемних питань та обміну думками з приводу  актуальних подій і заходів, що відбуваються у судовій сфері та правовому житті країни загалом;

- проведення освітньо-правих заходів для різних цільових аудиторій (школярі, студенти, представники громадськості тощо);

- роз’яснення для суддів та працівників апарату судів особливостей комунікації з особами з інвалідністю (Додаток 3. Пам’ятка щодо взаємодії суду з неповносправними групами населення).  

Доступ представників ЗМІ до приміщення суду 

1. Журналісти мають таке саме право бути присутніми на судовому засіданні, як і будь-який інший громадянин. 

2. За законодавством України, неприпустимо не допускати журналістів до приміщення суду або до зали судового засідання, за винятком розгляду справи в закритому судовому засіданні (про це суд повинен постановити ухвалу). 

3. У разі якщо до приміщення суду прийшли журналісти (представники телебачення, газет, радіо, інформаційних агентств, веб-сайтів) і бажають дізнатися інформацію стосовно судової справи, яка перебуває (або повинна перебувати) на розгляді у суді або іншу інформацію про діяльність суду, черговому  працівнику апарату суду/працівнику охорони необхідно:

- повідомити представника суду, відповідального за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю;

- повідомити працівника приймальні керівника апарату суду та\або Голови суду.

- повідомити журналістам контактні телефони представника суду, відповідального за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю (робочий та мобільні телефони, адресу електронної пошти, адресу офіційного веб-сайта суду).

У разі бажання представників ЗМІ потрапити на відкрите судове засідання та  у разі неможливості зв’язатися з представником суду, відповідальним за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, черговий  працівник апарату суду/працівник охорони повинен особисто організувати прохід журналістів до залу судових засідань з дотриманням при цьому основних правил допуску громадян  до приміщення суду та судового процесу.

 4. Прохід через пункт пропуску представників ЗМІ можливий за наявності у них посвідчення працівника ЗМІ або іншого документу, що посвідчує особу.

5. Журналісти, присутні у залі судового засідання, повинні дотримуватися визначених законодавством загальних правил поведінки в залі судового засідання:

-         вставати при вході суддів до зали судового засідання та при їх виході;

-         стоячи заслуховувати рішення суду;

-         дотримуватися тиші;

-         виконувати розпорядження головуючого судді у справі;

-         додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку;

-         утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил (Додаток 4. Пам’ятка для представників ЗМІ щодо особливостей висвітлення судового розгляду справ у залі судового засідання). 

6. Доступ представників ЗМІ до приміщення суду поза межами судового засідання відбувається на загальних підставах і регулюється загальними правилами доступу відвідувачів до приміщення суду.

 

7. Представники ЗМІ, присутні у приміщенні суду поза межами залу судового засідання, зобов’язані дотримуватися правил журналістської етики та норм поведінки у місцях загального користування, у тому числі утримуватися від занадто наполегливих спроб інтерв’ювання суддів і працівників апарату суду без їхньої згоди. 

Використання технічних засобів під час судового засідання 

1. Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудіо технічні засоби. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб’єктами владних повноважень. 

2. Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю або інший працівник суду (секретар судового засідання, судовий розпорядник) до приходу судді або колегії суддів до залу судового засідання повинен проінформувати представників ЗМІ про заборону знімати, фотографувати, робити аудіо- та відеозаписи (крім аудіо запису на портативний записуючий пристрій) після початку судового засідання, але до постановлення ухвали суду про дозвіл фото- та відеозйомки, та попросити їх підготуватися до вимикання та/або винесення із залу судового засідання технічного обладнання та створити умови судді або колегії суддів вільно увійти до залу судового засідання та без перешкод розпочати судове засідання. 

3. Для здійснення фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню представникам ЗМІ потрібно звернутися з клопотанням до судді-доповідача у справі. Клопотання оформлюється у довільній формі. (Додаток 5. Зразок клопотання на дозвіл фотозйомки, відео- та аудіо запису у відкритому судовому засіданні).

Знімати в залі судового засідання до надання судом відповідного дозволу не можна. Увімкнути апаратуру дозволяється після оголошення судом ухвали про дозвіл фото- та відеозйомки. 

4. Для здійснення прямої радіо- чи телетрансляції судового засідання представникам ЗМІ потрібно не менше ніж за добу звернутися також до адміністрації суду (Голови суду чи керівника апарату суду) з клопотанням надати дозвіл на встановлення спеціального обладнання у приміщенні суду.

Зазначені клопотання варто подавати заздалегідь, що дозволить створити більш зручні умови для виконання журналістами їхніх професійних обов’язків, зокрема вирішити питання про слухання справи у більшому приміщенні, облаштувати місця для журналістів, операторів та фотокореспондентів, подбати про технічну допомогу представникам ЗМІ тощо. 

Оприлюднення інформації про діяльність суду на офіційному веб-сайті суду 

1.      При опублікуванні на офіційному веб-сайті суду інформації про діяльність судів, пов’язану з обробкою персональних даних у суді (розклад засідань суду, рішення суду тощо), необхідно керуватися принципами доцільності і пропорційності та забезпечити захист особистих даних, що не підлягають оприлюдненню, конфіденційність і безпеку цих даних. 

2.      Процесуальні рішення судів відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» оприлюднюються у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

3. Офіційний веб-сайт суду використовується для розміщення інформації, корисної для широкого кола громадськості, але слід враховувати, що зазвичай найактивнішими користувачами веб-сайтів судів є сторони у справі, адвокати та представники ЗМІ.  

4. Адміністративні суди користуються офіційними веб-сайтами на порталі «Судова влада України», які створені для всіх судів держави. На цих веб-сайтах кожен суд може розміщувати необхідну інформацію. Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, повинен регулярно наповнювати цей веб-сайт актуальною інформацією та популяризувати його серед представників ЗМІ та громадськості у своєму регіоні. 

5. Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, несе відповідальність за інформаційне наповнення веб-сайта суду  матеріалами, які можуть бути адресовані представникам ЗМІ. 

6. На веб-сайті має бути розміщена основна інформація, якої потребують сторони у справі та журналісти, зокрема:

-          перелік судових справ, призначених до розгляду;

-          прес-релізи;

-          склад суду;

-          контактні дані суду;

-          контактні дані представника суду, відповідального за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю;

-          зразки процесуальних документів;

-          зразок клопотання щодо фото-, відео зйомки;

-          інформація щодо пропускного режиму у суді;

-          відповіді на питання, які часто ставлять представники ЗМІ та громадяни. 

7. Суди, які створили власні веб-сайти, повинні популяризувати їх, а також створити на веб-сайті свого суду на порталі «Судова влада України» посилання на власний веб-ресурс. 

Соціальні мережі 

1. Одним із сучасних, дієвих каналів розповсюдження інформації є соціальні мережі. «Соціальне спілкування» органів влади та її окремих представників в Україні набуло широкої популярності та є передовим і позитивним для розбудови зв’язків зі ЗМІ та громадськістю. Запровадження сторінок судів у популярних соціальних мережах продиктоване бажанням достовірно, швидко, у зручний спосіб інформувати громадськість про важливі події та заходи, розгляд резонансних справ. Це також платформа для висловлення окремих думок громадян і вивчення громадської думки загалом. 

2. Відповідно до статті 20 Кодексу суддівської етики участь судді у соціальних мережах, Інтернет-форумах та застосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет є допустимими, проте суддя може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету судді та судової влади. Такі формати присутності у соціальних мережах варто застосовувати і працівникам апарату адміністративних судів. 

Заключні положення 

1.      Рекомендації є обов’язковими для виконання всіма адміністративними судами. 

2.      Рекомендаціями у своїй роботі керуються голови судів, заступники голів судів, судді, керівники апарату судів, представники судів, відповідальні за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, та інші працівники апарату судів. 

3.      Контроль за виконанням Рекомендацій покладається на голів адміністративних судів. 

Додатки:

1. Пам’ятка щодо написання прес-релізу

2. Рекомендації щодо спілкування з журналістами

3. Пам’ятка щодо взаємодії суду з неповносправними групами населення

4. Памятка для представників ЗМІ

5. Зразок клопотання (на дозвіл фотозйомки, відео- та аудіо запису у відкритому судовому засіданні)


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру