Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо комунікаційної діяльності адміністративних судів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради суддів адміністративних судів України

від 11 грудня 2014 року № 81 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо комунікаційної діяльності адміністративних судів

 Загальні положення 

1. Рекомендації щодо комунікаційної діяльності адміністративних судів (далі - Рекомендації), розроблено з метою забезпечення гласності, прозорості та відкритості діяльності адміністративних судів для громадськості, а також створення сприятливих умов для отримання інформації про діяльність адміністративних судів особам, які займаються підготовкою та поширенням публічної інформації.

2. Рекомендації встановлюють порядок надання адміністративними судами інформації про їхню діяльність представникам засобів масової інформації (далі - ЗМІ).

3. Рекомендації розроблено з метою підвищення рівня довіри до адміністративних судів, формування правильного розуміння громадськістю ролі суддів через розбудову більш активної комунікації судів зі ЗМІ, представниками громадських і неурядових організацій, які є головним джерелом отримання інформації широкими колами громадськості.

4. Основним завданням цих Рекомендацій є:

- забезпечення більш відкритого доступу до інформації стосовно діяльності судів для журналістів;

- формування розуміння працівників суду стосовно тем, до яких виявляють інтерес представники ЗМІ;

- формування рекомендацій щодо правил спілкування з представниками ЗМІ і методики надання інформації. 

5. Інформація про діяльність адміністративних судів представникам ЗМІ надається відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» ті інших нормативно-правових актів.

 6.                 У цих Рекомендаціях поняття вживаються в такому значенні:

Особа, яка займається підготовкою та поширенням публічної інформації (представник ЗМІ) – постачальник послуг інформування громадськості аудіовізуальними засобами, транслятор радіопрограм, видавництво, кіно-, аудіо- або відеостудія, інформаційне, рекламне агентство або агентство зв’язків з громадськістю, редакція, власник ЗМІ, незалежний продюсер, журналіст або інша особа, яка готує або надає для поширення публічну інформацію.

            Засіб масової інформації – газета, журнал, бюлетень або інше видання, книга, телепрограма, радіопрограма або інша аудіо- та відеопродукція, інформаційний засіб масової інформації або інший засіб, за допомогою якого публічно поширюється інформація.

            Інформація про діяльність судів – інформація про справи, які розглянуті або ті, що розглядаються, ухвалені судом рішення, інша, призначена для публічного поширення або освітнього характеру інформація, а також інформація про заходи, події, робочі візити суддів або працівників апарату суду, зустрічі, підвищення кваліфікації та навчання, фінансування суду, структурні зміни у судах та (або) будь-яка інша важлива для громадськості інформація.

            Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю – прес-секретар, працівник суду, на якого покладено обов’язки прес-секретаря або інший працівник суду, який за дорученням Голови суду надає інформацію про діяльність суду для представників ЗМІ.

Суб’єкти, які надають інформацію

 1.      Інформацію про діяльність суду представникам ЗМІ можуть надавати Голова суду, заступники Голови суду, керівник апарату суду, суддя, працівник апарату суду та/або представник суду, відповідальний за зв'язки зі ЗМІ та громадськістю.

 2.      Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, надає представникам ЗМІ інформацію про діяльність відповідного адміністративного суду за дорученням та погодженням Голови суду. 

3.      Інформацію про справи, які розглянуті та/або розглядаються та ухвалені судові рішення у справах, можуть надаватися лише за погодженням із суддею, який розглянув та/або розглядає справу і ухвалив судове рішення у справі, та Головою суду.

 4.      Інформацію про справи, які розглянуті та/або розглядаються, та ухвалені судові рішення у справах, представникам ЗМІ рекомендується надавати судді, який розглянув та/або розглядає справу і ухвалив судове рішення у справі з повідомленням про це Голови суду або представника суду, відповідального за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю.

 Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю

 Керівництво суду повинно призначити представника суду, відповідального за формування злагоджених відносин суду і ЗМІ. Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, повинен бути наділений відповідними повноваженнями щодо розроблення інструкцій з метою вироблення єдиної лінії поведінки суддів та працівників апарату суду під час взаємодії зі ЗМІ.

 1. Вимоги до представника суду, відповідального за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю.

1.2. Такий спеціаліст повинен мати журналістську, юридичну або іншу гуманітарну освіту, професійну підготовку у сфері зв’язків з громадськістю та/або професійний журналістський досвід, високий рівень освітньої підготовки у питаннях судочинства, комунікативні навики, уміти спілкуватися з журналістами, суддями, розуміти специфіку роботи суду, бути грамотним та відповідальним.

1.3. Представником суду, відповідальним за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю повинна бути особа, яка має хороші комунікативні здібності, може будувати відносини з іншими людьми на засадах довіри, а також уміє відстоювати свою професійну компетентність, коли йдеться про відносини між судами та ЗМІ.

1.4. Перевагою претендента на посаду спеціаліста за зв’язків зі ЗМІ та громадськістю  є його здібність донести складні питання до широких кіл громадськості зрозумілою мовою, не спотворюючи при цьому зміст інформації.

 2. До обов’язків представника суду, відповідального за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, належить:

2.1 створення сприятливих умов для отримання інформації про діяльність судів особам, які займаються підготовкою такої інформації;

2.2 створення локальної журналістської мережі для підтримки постійного зв’язку: складання переліку ЗМІ (особливо популярних і впливових), які працюють у регіоні, електронних адрес цих ЗМІ та контактних даних і номерів телефонів їхніх керівників та журналістів;

2.3 створення функціональної «кімнати преси» - офіційної веб-сторінки у мережі Інтернет зі стрічкою новин та контактами прес-секретаря;

2.4 регулярний моніторинг ЗМІ з метою відстеження інформації щодо діяльності суду, всієї судової системи, а також загальнополітичної ситуації та поточної роботи Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, Міністерства юстиції України та інших центральних органів державної влади.

2.5 Представник суду, відповідальний за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю повинен розробляти і надавати керівництву суду, суддям і працівникам апарату стратегію комунікаційної діяльності суду, надавати роз’яснення того, якою повинна бути активна співпраця зі ЗМІ і якого ефекту можна досягти при такій співпраці. Це дозволить змінити ставлення суддів та працівників апарату суду до традиційних для нашої країни уявлень про відносин між судами та ЗМІ і підвищить їхню готовність до такої співпраці.

2.6 Представники суду, відповідальні за зв’язки зі ЗМІ та громадськістю, повинні активізувати співпрацю судів зі ЗМІ, особливо щодо активної