Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Рубрику "Наукові праці членів НКР при ВАСУ" у розділі "НКР при ВАСУ" доповнено новими матеріалами

Розміщено монографії заступника Голови ВАСУ, секретаря Пленуму ВАСУ, вченого секретаря НКР при ВАСУ Михайла Смоковича

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Рубрику «Пленум ВАСУ» на офіційному веб-сайті суду доповнено новими документами

Розміщено постанови Пленуму ВАСУ, ухвалені під час його засідання 3 березня 2017 року

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

Головою Вищого адміністративного суду на другий строк обраний Олександр Нечитайло

30 березня 2017 року, збори суддів Вищого адміністративного суду України під час свого засідання обрали Головою суду Нечитайла Олександра Миколайовича

«Судебно-юридическая газета» № 10 (328), 11 стр., 14 марта 2016

«Судебно-юридическая газета» № 10 (328), 11 стр., 14 марта 2016

 

О некоторых вопросах автоматизированного распределения судебных дел в ВАСУ рассказал председатель Высшего административного суда Украины Александр Нечитайло:

 

– Автоматизированное распределение судебных дел, назначение состава судебных коллегий автоматизированной системой и замена судей судебных коллегий в случае временной невозможности исполнения судьей его полномочий (например, в связи с болезнью или отпуском) происходит в Высшем административном суде Украины в соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», Кодексом административного судопроизводства Украины и «Отдельными основами использования автоматизированной системы документооборота и формирования коллегий судей в ВАСУ». При этом с 1 января 2016 г. замена судей в составе постоянной коллегии судей, за исключением судьи-докладчика, осуществляется в ВАСУ исключительно автоматизированной системой.

Важно отметить, что до 1 января 2016 г. замена судей судебных коллегий в случае временной невозможности исполнения ими полномочий проходила в Высшем административном суде Украины в соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей», Кодексом административного судопроизводства Украины и «Отдельными основами использования автоматизированной системы документооборота и формирования коллегий судей в ВАСУ», утвержденными собранием судей Высшего админсуда с учетом Положения об автоматизированной системе документооборота суда, разработанного Советом судей Украины и действующего на то время. Тогда замена судей судебных коллегий в случае необходимости осуществлялась в ВАСУ из числа судей соответствующей судебной палаты в порядке очередности на основании распоряжения секретаря судебной палаты.

В связи с возникновением разногласий в судебной практике относительно порядка регулирования вопроса замены судей судебных коллегий в случае временной невозможности исполнения ими полномочий с 1.01.2016 собрание судей ВАСУ внесло изменения в «Отдельные основы использования автоматизированной системы документооборота и формирования коллегий судей в ВАСУ», согласно которым замена судьи в составе постоянной коллегии судей, за исключением судьи-докладчика, осуществляется автоматизированной системой. Такой подход поддержан Советом судей Украины, который во исполнение решения ВСУ по делу 21-3539а15, П/800/166/15 от 1.12.2015 3 марта с. г. внес соответствующие изменения в Положение об автоматизированной системе документооборота суда.

Таким образом, в случае невозможности участия судьи, который не является судьей-докладчиком, в рассмотрении дела (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка, прекращение полномочий судьи по осуществлению им правосудия, освобождение от должности судьи, отвод, самоотвод и т. п.) замена такого судьи в составе постоянной коллегии судей осуществляется в ВАСУ исключительно автоматизированной системой в соответствии с законодательством и другими нормативными актами, регулирующими эти вопросы.

С полным текстом решения собрания судей ВАСУ и текстом «Отдельных основ использования автоматизированной системы документооборота и формирования коллегий судей в ВАСУ» можно ознакомиться на официальном сайте ВАСУ.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру