Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

"Закон і бізнес "№51 (1245) 19.12—25.12.2015

 

Знехтувані рекомендації

Кому в Україні потрібні незалежні адміністративні суди?

 
ОЛЕКСАНДР НЕЧИТАЙЛО, ГОЛОВА ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Україна не врахувала рекомендацій Венеціанської комісії щодо ролі й місця адміністративних судів. Це може не тільки позначитися на міжнародному іміджі країни, а й ускладнити судовий контроль за діями влади.

 

Сподівання, що не справдилися

Всі ми покладаємо великі сподівання на зміни до Конституції в частині правосуддя. Ми віримо, що справедливий судовий розгляд у розумні строки на засадах законності та верховенства права незалежним та неупередженим судом стане можливим також завдяки прийняттю відповідних конституційних положень. Принаймні вірили, бо після внесення Президентом до парламенту проекту змін до Конституції в частині правосуддя (№3524) в багатьох ця віра похитнулася. І небезпідставно.

Мова йде про запропоновані на розгляд законодавця зміни до Конституції, які стосуються так званої оптимізації системи судоустрою. Зокрема, вони передбачають посилення ролі Верховного Суду та фактично утвердження його як єдиного вищого та найвищого суду в Україні.

При цьому залишено поза увагою рекомендації, недавно затверджені Європейською комісією «За демократію через право» (Венеціанською комісією), відповідно до яких Україні запропоновано виділити адміністративні суди в автономну систему.

Розуміючи, що правильно організована система судів є однією з гарантій справедливого й ефективного судочинства, цілком погоджуюся із тим, що існуюча система судів загальної юрисдикції потребує вдосконалення з метою реалізації засад, визначених Конституцією, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод щодо забезпечення права на судовий захист, та положень нового процесуального законодавства.

Але запропонована проектом редакція повністю ігнорує рекомендації Венеціанської комісії, а саме — щодо виокремлення одного з основних інститутів демократичної держави та громадянського суспільства — інституту адміністративного судочинства, де судді не є простими арбітрами, а людина не залишається сам на сам з бюрократичним апаратом суб’єктів владних повноважень.

Послідовність позиції ВК

Нагадаю, що комісія підтримала свою попередню позицію щодо існування системи спеціалізованих адміністративних судів та вказала на доцільність автономії цієї системи.

Таким чином, Венеціанська комісія фактично схвалила створення незалежної системи адмінсудів на чолі з вищим спеціалізованим адмінсудом як судом найвищої інстанції в адміністративних справах.

Навіть попри спірну в українських реаліях рекомендацію ВК ліквідувати вищі спеціалізовані суди, європейські експерти все ж роблять виняток для адміністративних судів, для яких пропонується повна автономія. Це повністю збігається з нашими пропозиціями утворити незалежну систему адмінсудів, позбувшись подвійної касації та чотириланкової судової системи, до чого наполегливо у своїх висновках та рекомендаціях закликає поважна європейська інституція.

До слова, згадаємо інший висновок комісії щодо запропонованих змін до Основного Закону, розроблених робочою групою з питань правосуддя та суміжних правових інститутів Конституційної комісії у липні цього року. В ньому ВК підтвердила свою попередню позицію щодо існування системи спеціалізованих адміністративних судів в Україні.

Так, у цьому висновку йдеться про конституційне закріплення системи адмінсудів та їх ролі в українському суспільстві. Зокрема, комісія підтвердила свою думку, викладену в опублікованому в липні попередньому висновку, про те, що конституційне посилення адмінсудів, які вже існують в Україні, вітається.

Ці обидва документи мали б стати відправними точками для якісних змін у статусі адміністративних судів та зміцнення їхньої ролі при захисті прав людини у відносинах з державою. Ми отримали історичний шанс змінити систему судів, переорієнтувавши її на потреби суспільства, і автономна система адмінсудів мала б стати ключовою складовою цих змін.

Ризики підпорядкування

Натомість у запропонованій редакції проекту змін до Конституції визначено лише існування адмінсудів і жодним чином не згадано про їх окрему систему. В разі прийняття такого варіанту змін до Основного Закону адміністративну юстицію буде підпорядковано принципам загальної юрисдикції, що повною мірою нівелюватиме можливість її існування на основі європейських принципів та стандартів.

Автономна система адмінсудів має забезпечувати розгляд справ у сфері публічно-правових відносин, починаючи із першої інстанції (з можливістю апеляційного перегляду) та завершуючи касаційною інстанцією, якою має стати спеціалізований касаційний суд (наприклад Верховний адміністративний), рішення котрого буде остаточним. Лише за таких умов можна говорити про наявність автономної системи адмінсудів та дотримання рекомендацій європейських експертів.

Такий підхід є цілком виправданим, оскільки дозволить забезпечити швидкий та якісний розгляд справ у сфері публічно-правових відносин, сформувати єдину судову практику та уможливить побудову в Україні правової держави й виховання громадянської спільноти.

Зважаючи на специфічність публічно-правових відносин, де однією зі сторін є суб’єкт владних повноважень, тільки автономна система з окремим вищим судовим органом зможе забезпечити реальний захист прав, свобод та законних інтересів у сфері публічно-правових відносин та створить реальний, дієвий механізм гарантування незалежності адмінсудів від будь-якого політичного впливу.

Сьогодні, коли глава держави обрав позицію невтручання та підтримав остаточний варіант пропозицій Конституційної комісії щодо змін до Основного Закону, залишається надія на народних депутатів, котрі ретельно вивчать запропоновані зміни, зуміють розгледіти ті ризики, які несе у собі проект №3524, та вчасно внесуть необхідні поправки й доповнення до нього. Інакше ми опинимося в ситуації, коли незалежна система адмінсудів, покликана захищати громадянина від неправомірних дій влади, буде нівельована, а десятирічні успіхи України в побудові європейської моделі громадянського суспільства перекреслені та відправлені на вторинну переробку. Звучить модно, в унісон з тим, що хочуть чути демагоги, але якість, погодьтеся, вже не та…


"Закон і Бізнес" №51 (1245) 19.12—25.12.2015


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру