Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ПОРЯДОК взаємодії Вищого адміністративного суду України з представниками засобів масової інформації

 
 


Додаток 1
до Положення про забезпечення
доступу до публічної інформації у
Вищому адміністративному суді України,
затвердженого наказом Вищого
 адміністративного суду України
від 24.10.2017 р. № 29

 

ПОРЯДОК
взаємодії Вищого адміністративного суду України з представниками засобів масової інформації

1. Взаємодія Вищого адміністративного суду України (далі – Суд) із вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) відбувається відповідно до Конституції України, Кодексу адміністративного судочинства України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про апарат Вищого адміністративного суду України та цього Положення.
2. Організацію роботи із взаємодії Суду зі ЗМІ здійснює керівник відділу інформаційно-комунікаційної діяльності суду чи особа, яка виконує його обов’язки.
3. Відвідування судових засідань Суду представниками ЗМІ здійснюється без попередньої акредитації за пред’явленням службового посвідчення, крім випадків проведення закритих судових засідань відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
4. Представники ЗМІ можуть проводити в залі судового засідання фотозйомку, відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускається на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень. Трансляція судового засідання здійснюється з дозволу суду. Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, а також трансляція судового засідання повинні здійснюватися без створення перешкод у веденні засідання та здійсненні учасниками судового процесу їхніх процесуальних прав.
5. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, повинні дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні, вимог процесуального законодавства, виконувати вказівки головуючого судді та судового розпорядника, не порушувати права інших осіб, не заважати здійсненню правосуддя.
6. Акредитація представників ЗМІ на офіційні заходи Суду (крім судових засідань) здійснюється на кожен захід окремо шляхом складання відділом інформаційно-комунікаційної діяльності суду відповідних списків.
7. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ представників ЗМІ, які вони представляють, і в часових межах, визначених у прес-анонсі.
8. За потреби інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме Суд (збори суддів Суду, засідання Пленуму Суду, Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, прес-конференції тощо) відбувається шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті Суду прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.
9. Представники ЗМІ повинні дотримуватись порядку доступу до приміщення Суду, який регулюється Інструкцією про здійснення державної охорони адміністративного будинку Вищого адміністративного суду України та порядок допуску на об’єкт охорони, введеною в дію наказом Вищого адміністративного суду України від 31 серпня 2017 року № 23.
10. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами на захід, що відбувається, здійснює відділ інформаційно-комунікаційної діяльності суду.
11. Висвітлення діяльності Суду у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання відділом інформаційно-комунікаційної діяльності суду повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо та телебачення.

 

12. Відповіді на запити на інформацію ЗМІ залежно від її характеру і складності (інформація відкрита чи з обмеженим доступом) можуть надаватися відділом інформаційно-комунікаційної діяльності суду в усній формі на усні запити журналістів та в письмовій формі на письмові запити керівництва редакції у порядку, визначеному Положенням про забезпечення доступу до публічної інформації у Вищому адміністративному суді України.

 

УВАГА!

У зв’язку із застосуванням обмежувальних заходів (санкцій) щодо надання послуг із доступу користувачів мережі Інтернет до поштових сервісів «Mail.ru» (inbox.ru, list.ru, bk.ru, mail.ua) і «Yandex», для забезпечення можливості отримання запитів і надіслання відповідей електронною поштою Вищий адміністративний суд України просить використовувати інші поштові сервіси.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру