Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Звіт щодо результатів розгляду запитів на отримання публічної інформації протягом 2015 року

Протягом звітного періоду до Правового управління надійшло 88 запити на отримання публічної інформації.

Запити на інформацію надійшли від 67 фізичних осіб (електронною поштою – 50, поштою – 18), та від 20 юридичних осіб (електронною
поштою – 11, поштою – 9).

 

Запити складені:

·              із використанням типової форми запиту, розміщеної на веб-сайті Вищого адміністративного суду України – 35;

·              у довільній письмовій формі – 53.

 

Запити стосувалися, зокрема, щодо надання:

·              правової консультації;

ü    копії постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 22 травня 2015 року №7 «Про узагальнення судової практики розгляду адміністративними судами заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами» та Узагальнення судової практики розгляду адміністративними судами заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами;

·              узагальнення судової практики розгляду адміністративними судами заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами, прийняте постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 22 травня 2015 року №7 «Про узагальнення судової практики розгляду адміністративними судами заяв про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами»;

·              копії постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 18 вересня 2015 року №13 «Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в першому півріччі 2015 року»;

·              копії постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 18 вересня 2015 року №20 «Про огляд практики розгляду справ, які виникають зі спорів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та копії Огляду практики розгляду справ, які виникають зі спорів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

·              копії постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 18 вересня 2015 року №22 «Про Аналіз практики застосування адміністративними судами законодавства України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» та копії Аналізу практики застосування адміністративними судами законодавства України про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»;

·              копії рішень зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 04.03.2011 р. №5 «Про основні показники роботи Вищого адміністративного суду України за 2010 рік та створення Бази правових позицій Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України» та від 17.06.2011 р. №18 «Про впровадження Бази правових позицій Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України в адміністративних справах»;

·              копії рішення зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 18 вересня 2015 року №30 «Про затвердження Окремих засад використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суду України»;

·              копії Окремих засад використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суду України, затверджені рішенням зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 18 вересня 2015 року №30 (зі змінами, внесеними рішенням зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 28 вересня
2015 року №38);

·              копії рішення зборів суддів Вищого адміністративного суду України від 28 вересня 2015 року №38 «Про внесення зміни до Окремих засад використання автоматизованої системи документообігу та формування колегій суддів у Вищому адміністративному суду України»;

·              копії рішення Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суду України від 18 листопада 2015 року №5 «Про дискреційні повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в аспекті обрання способу захисту порушеного права особи та виконання рішень адміністративних судів»;

·              копії Узагальненого науково-консультаційного висновку Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суду України стосовно визначення належності позовної вимоги про відшкодування моральної шкоди до вимог майнового чи немайнового характеру;

·              копії наукових висновків до Узагальненого науково-консультаційного висновку Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суду України стосовно визначення належності позовної вимоги про відшкодування моральної шкоди до вимог майнового чи немайнового характеру;

·              копії Науково-консультативного висновку стосовно питання про дискреційні повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в аспекті обрання способу захисту порушеного права особи та виконання рішень адміністративних судів було предметом розгляду Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суду України, засідання якої відбулося 18 листопада 2015 року;

·              копії орієнтовного порядку денного засідання Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суду України від
18 листопада 2015 року;

·              копії листа Вищого адміністративного суду України від 16 липня 2013 року за №984/12/13-13;

·              копії листа Вищого адміністративного суду України від 15 червня 2010 року №887/11/13-10;

·              копії листа Вищого адміністративного суду України від 24 лютого 2011 року №274/11/13-11;

·              інформації стосовно кількості справ щодо застосування норм Закону України «Про очищення влади», що надійшло до окружних, апеляційних адміністративних судів і Вищого адміністративного суду України в період з 16 жовтня 2014 року по 8 жовтня 2015 року;

·              інформації стосовно кількості справ, що перебувають у Вищому адміністративному суду України щодо місцевих виборів 25 жовтня 2015 року і кількість звернень з 7 вересня 2015 року щодо місцевих виборів 2015 року;

·              переліку рішень Вищого адміністративного суду України, в яких встановлено несвоєчасне перерахування пенсій військовослужбовцям з вини органів Пенсійного фонду України;

·              інформації стосовно перепусток на проїзд та паркування автотранспорту на території України;

·              інформації чи є Вищий адміністративний суд України засновником друкованих видань (інформація щодо випуску таких видань у 2015 році) та фінансування таких видань;

·              інформації щодо перерахування коштів про сплату судового збору;

·              розпоряджень Секретаря першої судової палати Вищого адміністративного суду України від 10 червня 2014 року №36 та
від 23 червня 2014 року №41;

·              інформації про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків: проблеми та шляхи їх вирішення», схвалених Постановою Верховної Ради України від 2 вересня 2014 року №1674-VІІ;

·              копії графіку особистого прийому громадян Головою Вищого адміністративного суду України на перше півріччя 2015 року;

·              стосовно надання правової позиції Вищого адміністративного суду України, надісланої Конституційному Суду України, з питань, порушених у конституційному зверненні асоціації «Дім авторів музики в Україні» щодо офіційного тлумачення положень пункту 7 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» у взаємозв’язку з положеннями пункту «г» частини першої статті 49 Закону України «Про авторське право і суміжні права»;

·              копії документу на основі якого керівник апарату Вищого адміністративного суду України наділений повноваженням на розгляд звернень громадян у Вищому адміністративному суду України;

·              інформації стосовно придбання Вищим адміністративним судом України транспортних засобів;

·              щодо проведення у Вищому адміністративному суду України перевірки, відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади»;

·              статистичної інформації стосовно кількості касаційних скарг, що надійшло на розгляд Вищим адміністративним судом України;

·              копії відомостей з декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік заступників Голови Вищого адміністративного суду України та суддів Вищого адміністративного суду України;

·              копії відомостей з декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік Голови Вищого адміністративного суду України та його заступників;

·              статистичного спостереження відомостей стосовно справ за касаційними скаргами, що не призначені до касаційного розгляду понад рік від дати відкриття касаційного провадження, та у яких зупинено виконання рішень судів першої та апеляційної інстанцій;

·              статистичної звітності Вищому адміністративному суду України;

·              кількості касаційних скарг, предметом яких є оскарження постанови Національного банку України від 3 листопада 2014 року №699 «Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони «Крим»;

·              загальної кількості зареєстрованих рішень (постанов, ухвал) про визнання протиправним та скасування наказів про відмову в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації;

·              загальної кількості зареєстрованих позовів стосовно скасування наказу про відмову в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації;

·              порядку використання автоматизованої системи документообігу у Вищому адміністративному суду України;

·              роз’яснення застосування у змісті ухвали Вищого адміністративного суду України правового значення окремих словосполучень;

·              кількості справ, що знаходиться у провадженні адміністративних судів України за позовами фізичних осіб щодо оскарження звільнення з посад у зв’язку з застосування щодо них положень Закону України «Про очищення влади»;

·              інформації чи є у провадженні Вищого адміністративного суду України справи, порушені за позовами до Вищої кваліфікаційної комісії України про визнання недійсним рішення від 12 травня 2015 року;

·              статистичних даних за 2014 рік у здійсненні касаційного перегляду судових рішень у справах за зверненнями суб’єктів владних повноважень про обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;

·              інформації стосовно головуючого судді під час розгляду справи у Вищому адміністративному суду України;

·              інформації, у якому складі автоматизована система документообігу суду, визначає колегію суддів по розгляду справи, щодо дати визначення відповідної колегії;

·              інформації стосовно персонального складу постійних колегій суддів Вищого адміністративного суду України;

·              копій нормативно-правових актів, розпорядчих документів, договорів Вищого адміністративного суду України тощо;

·              внутрішньо-організаційної інформації Вищого адміністративного суду України;

·              інформації відносно суддів Вищого адміністративного суду України;

·              копії судових рішень Вищого адміністративного суду України;

·              перелік судових рішень Вищого адміністративного суду України за 2015 рік;

·              судової практики застосування законодавства Вищим адміністративним судом України під час розгляду справ;

·              узагальнення судової практики розгляду справ за позовами громадян до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо відмови у відкритті дисциплінарного провадження;

·              статистичної звітності у справах зі спорів з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства;

·              щодо розгляду справи;

·              інформації нарахованої заробітної плати судді Вищого адміністративного суду України;

·              інформації, яка не була створена у Вищому адміністративному суду України.

 

Розглянуто та надано інформацію на 88 запити, із них:

·              на 53 запити надано публічну інформацію;

·              на 35 запити, що подані з посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації», проте не належали до сфери правовідносин, що регулюються зазначеним Законом, надано відповідні роз’яснення з урахуванням норм законодавства України.

За результатами розгляду запитів відповіді надані у письмовій формі, із них 43 надіслано електронною поштою та 46 поштою.

1 запит на інформацію надіслано за належністю до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру