Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Звіт щодо результатів розгляду запитів на отримання публічної інформації протягом 11 місяців 2017 року

 Протягом звітного періоду до Правового управління надійшло 115 запитів на отримання публічної інформації.

Запити на інформацію надійшли від 100 фізичних осіб (електронною поштою – 62, поштою – 38), та від 15 юридичних осіб (електронною
поштою – 9, поштою – 6).

Запити складені:

·              із використанням типової форми запиту, розміщеної на веб-сайті Вищого адміністративного суду України – 48;

·              у довільній письмовій формі – 67.

Запити стосувалися, зокрема, щодо надання:

·              правової консультації;

·              копії постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 23 січня 2015 року № 2 «Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір»;

·              копії постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України
від 20 травня 2013 року № 8 «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів»;

·              копії постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України
від 14 лютого 2014 року №2 «Про внесення змін до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 року №8 «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів»;

·              копії постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України
від 15 травня 2014 року №6 «Про внесення доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 року № 8 «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів», зі змінами і доповненнями, внесеними згідно з постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 14 лютого 2014 року №2»;

·              копії постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України
від 22 травня 2014 року №6 «Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20 травня 2013 року
№ 8 «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів», зі змінами і доповненнями, внесеними згідно з постановами Пленуму Вищого адміністративного суду України від 14 лютого 2014 року №2 та від 15 травня 2014 року №6».

·              копії Положення про Управління інновацій апарату Вищого адміністративного суду України, затвердженого наказом Вищого адміністративного суду України від 21 липня 2017 року № 18;

·              копії Положення про відділ адміністрування загальнодержавних реєстрів та баз даних управління інновацій апарату Вищого адміністративного суду України, затвердженого наказом Вищого адміністративного суду України від 1 квітня 2016 року № 12;

·              копії Положення про відділ інноваційного розвитку суду управління інновацій апарату Вищого адміністративного суду України, затвердженого наказом Вищого адміністративного суду України від 21 липня 2017 року № 18;

·              копії Положення про сектор адміністрування автоматизованих систем управління інновацій апарату Вищого адміністративного суду України, затвердженого наказом Вищого адміністративного суду України від 21 липня 2017 року № 18;

·              копії Посадової інструкції головного спеціаліста відділу адміністрування загальнодержавних реєстрів та баз даних управління інновацій апарату Вищого адміністративного суду України, затвердженої наказом Вищого адміністративного суду України від 30 травня 2016 року
№ 22;

·              копії Посадової інструкції головного спеціаліста відділу інноваційного розвитку суду управління інновацій апарату Вищого адміністративного суду України, затвердженої наказом Вищого адміністративного суду України від 21 липня 2017 року № 18;

·              копії Посадової інструкції головного спеціаліста сектору адміністрування автоматизованих систем управління інновацій апарату Вищого адміністративного суду України, затвердженої наказом Вищого адміністративного суду України від 21 липня 2017 року № 18;

·              копії документів, які містять інструкцію щодо подання запиту на інформацію в електронній формі, а саме Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вищому адміністративному суді України, затверджене наказом Вищого адміністративного суду України від 18 липня 2011 року №16 та Інструкція щодо заповнення електронного запиту на інформацію, затверджена наказом Вищого адміністративного суду України від 18 липня 2011 року №16;

·              копії довідки про результати перевірки передбаченої Законом України «Про очищення влади» судді Вищого адміністративного суду України (крім відомостей, що віднесені Законом до інформації з обмеженим доступом);

·              копії штатного розпису Вищого адміністративного суду України на 2016 рік;

·              копії штатного розпису Вищого адміністративного суду України на 2017 рік;

·              витягу із штатного розпису на 2017 рік Вищого адміністративного суду України стосовно Правового управління;

·              копії декларацій про доходи працівника, який у 2010-2011 роках займав посаду радника Голови Вищого адміністративного суду України поза штатом, за 2010 та 2011 роки;

·              інформації стосовно заробітної плати Голови Вищого адміністративного суду України та його заступника за лютий 2017 року;

·              відомостей про нараховану заробітну плату за січень – червень 2017 року керівника апарату Вищого адміністративного суду України Шевченка О.М.;

·              даних про заробітну плату (суддівську винагороду) суддів Вищого адміністративного суду України на 2016-2017 роки;

·              копій декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011, 2012, 2013 роки відомості з декларацій (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом) за 2011, 2012, 2013 роки, що опубліковані у журналі «Вісник Вищого адміністративного суду України» за 2012, 2013 та 2014 роки;

·              списку суддів Вищого адміністративного суду України, які були звільнені з посад суддів після 30 вересня 2016 року;

·              інформації стосовно вихідної допомоги суддям, які вийшли у відставку після 30 вересня 2016 року;

·              інформації стосовно графіку приймання документів у Вищому адміністративному суді України, який затверджено наказом Вищого адміністративного суду України від 24 грудня 2014 року №101/а;

·              копії журналу «Вісник Вищого адміністративного суду України» № 4/2015;

·              інформації стосовно журналів «Вісник Вищого адміністративного суду України» та «Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах»;

·    копії листа ученого секретаря НКР при ВАСУ від 17 січня 2014 року № 67/8/14-14 та копія відповіді члена НКР при ВАСУ, першого віце-президента Національної академії правових наук України від 20 лютого 2014 року № 341;

·    копії відповіді ВАСУ на лист Міністерства фінансів України від 10 березня 2017 року № 31-04120-15-9/6311 стосовно особливостей підготовки Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 рр.;

·   копії листів, якими були надані проекти паспортів бюджетних програм на затвердження до Міністерства фінансів України у 2015 -2017 роках з дорученням паспортів бюджетних програм;

·              копії бюджетних запитів і додатків 1, 2, 4 до листа Міністерства фінансів України від 18 липня 2017 року № 04110-09-9/19298;

·              бюджетного запиту на 2018 рік (форма 2018-3);

·              копії паспорта бюджетної програми суду на 2017 рік, бюджетного запиту на 2015 рік і оцінки ефективності бюджетної програми на 2015 і
2016 роки;

·   копії листа ВАСУ від 13 вересня 2010 року №1298/11/13-10 і зазначається, що відповідно до акта Вищого адміністративного суду України від 5 липня 2016 року № 2 «Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду»;

·              інформації стосовно справ, пов’язаних зі звільненням з публічної служби з підстав, визначених законами України від 16 вересня 2014 року № 1682-VІІ «Про очищення влади» та від 8 квітня 2014 року № 1188-VІІ «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»;

·              річного плану закупівель Вищого адміністративного суду України на 2015 рік;

·              інформації стосовно архівної роботи в Вищому адміністративному суді України;

·              відомостей про суми податків сплачених суддею Вищого адміністративного суду України Нечитайлом О.М. в 2015-2016 роках;

·              інформації щодо довідок про суми податків, сплачених суддею Вищого адміністративного суду України Нечитайлом О.М. у
2015-2016 роках;

·              інформації стосовно офіційної електронної поштової скриньки Вищого адміністративного суду України;

·              інформації про колегію суддів та копії з автоматизованої системи розподілу судової справи про призначення колегії суддів;

·              інформації та повного переліку спеціалізації суддів Вищого адміністративного суду України, а також переліку суддів Вищого адміністративного суду України у яких відсутня спеціалізація;

·              складу судових палат Вищого адміністративного суду України;

·              витягів з системи обліку публічної інформації структурних підрозділів апарату Вищого адміністративного суду України;

·              інформації про кількість суддів, яким протягом 2011-2016 роки було надано службове житло;

·              інформації стосовно копій рішень щодо виділення суддям службового житла, що були прийняті житлово-побутовою комісією Вищого адміністративного суду України у 2016 році;

·              кількості судових рішень Вищого адміністративного суду України, які не були оприлюднені в Єдиному державному реєстрів судових справ у 2014-2017 роках;

·              кількості робочих днів знаходження на робочому місці суддів Вищого адміністративного суду України;

·              кількості судових справ призначених до розгляду суддям Вищого адміністративного суду України;

·              статистичної інформації про розгляд місцевими адміністративними судами та апеляційними адміністративними судами справ у сфері містобудування, планування і забудови територій, архітектурної діяльності у 2015–2016 роках, а також щодо розгляду Вищим адміністративним судом України цих справ у 2015–2016 роках та першому півріччі 2017 року;

·              інформації про кількість розглянутих місцевими адміністративними судами справ та переглянутих судових рішень Вищим адміністративним судом України у касаційному порядку в розрізі категорій адміністративних справ;

·              інформації про кількість розглянутих справ і матеріалів Вищим адміністративним судом України у 2016 році, у тому числі у розрізі суддів;

·              інформації стосовно вакантних посад у Вищому адміністративному суді України;

·              інформації про кошти, які виділені на роботу Вищого адміністративного суду України;

·              інформації стосовно атестованих суддів Вищого адміністративного суду України;

·              списку суддів Вищого адміністративного суду України, які фактично здійснюють правосуддя;

·              інформації про прийомні дні Голови Вищого адміністративного суду України;

·              інформації про те, на кого покладені зв’язки з громадськістю;

·              статистичної звітності;

·              інформації з основних напрямків діяльності Вищого адміністративного суду України;

·              інформації, що не належить до сфери правовідносин, що регулюються Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Розглянуто та надано інформацію на 115 запитів, із них:

·              на 73 запитів надано публічну інформацію;

·              на 42 запит, що подано з посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації», проте не належав до сфери правовідносин, що регулюються зазначеним Законом, надано відповідне роз’яснення з урахуванням норм законодавства України.  

За результатами розгляду запитів відповіді надані у письмовій формі, із них 70 надіслано електронною поштою та 66 поштою.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру