Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Примірний перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Вищий адміністративний суд України

У зв’язку із застосуванням обмежувальних заходів (санкцій) щодо надання послуг із доступу користувачів мережі Інтернет до поштових сервісів «Mail.ru» (inbox.ru, list.ru, bk.ru, mail.ua) і «Yandex», для забезпечення можливості отримання запитів і надіслання відповідей електронною поштою Вищий адміністративний суд України просить використовувати інші поштові сервіси.

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Вищого адміністративного суду України

від 24.10.2017 № 29

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
видів публічної інформації, розпорядником якої є Вищий адміністративний суд України
 
1. Інформація про Суд
1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Суду.
1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові Голови суду та його заступників, керівника апарату суду та його заступника, керівників структурних підрозділів Суду.
1.3. Тимчасовий Регламент апарату Суду.
1.4. Положення про апарат Суду.
1.5. Положення про структурні підрозділи Суду.
1.6. Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату Суду.
1.7. Кошторис Суду.
1.8. Перелік наказів та розпоряджень з основної діяльності Суду (крім внутрішньоорганізаційних).
1.9. Порядок пропуску до адміністративної будівлі Суду.
 
2. Інформація з питань діяльності Суду (загальні питання)
2.1. Листування з Конституційним Судом України.
2.2. Висновки до законопроектів.
2.3. Плани роботи Суду.
2.4. Аналітичні довідки про роботу судових палат Суду та аналітичні довідки про роботу апарату Суду.
2.5. Інформаційні довідки про нові нормативно-правові акти України.
2.6. Інформація про конференції, семінари, круглі столи та інші комунікативні заходи, що проводяться у Суді.
 
3. Cудова практика Суду
3.2. Інформаційні листи судам нижчого рівня з рекомендаційними роз’ясненнями щодо застосування законодавства стосовно вирішення справ відповідної судової спеціалізації.
 
4. Інформація щодо зносин Суду із судовими органами інших держав та міжнародними організаціями
 
5. Інформація про діяльність Пленуму Суду, Науково-консультативної ради при Суді
5.1. Постанови Пленуму Суду.
5.2. Рішення і плани роботи Науково-консультативної ради при Суді.
5.3. Правові висновки Науково-консультативної ради при Суді.
5.4. Листи членам Науково-консультативної ради при Суді.
5.5. Наукові праці членів Науково-консультативної ради при Суді.
 
6. Інформація щодо діяльності зборів суддів Суду
6.1. Рішення зборів суддів Суду, щодо яких збори суддів встановили необхідність їх оприлюднення.
 
7. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби
7.1. Інформація щодо реалізації Закону України «Про очищення влади» в апараті Суду.
7.2. Інформація про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців апарату Суду.
7.3. Інформація про роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців апарату Суду.
 
8. Інформація про доступ до публічної інформації
8.4. Форма для подання інформаційного запиту (для юридичної особи, об’єднання громадян).
 
9. Інформація про розгляд звернень громадян у Суді
9.1. Аналітично-звітна інформація та статистичні дані щодо стану та результатів розгляду письмових звернень та прийнятих під час особистого прийому громадян у ВАСУ.
9.2. Графік роботи телефонних «гарячих ліній».
9.3. Графік прийому громадян.
9.4. Порядок прийому громадян.
9.5. Положення про розгляд звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, адвокатських запитів, листів фізичних і юридичних осіб та особистий прийом у Суді.
 
10. Інформація з антикорупційної діяльності у Суді
10.1. Антикорупційна програма Суду та План заходів щодо запобігання корупції у Суді.
10.2. Звіти про виконання Антикорупційної програми Суду та Плану заходів щодо запобігання корупції у Суді.
10.3. Інформація про механізм надання повідомлень про корупцію у Суді.
10.4. Статистика надання повідомлень про корупцію та вирішення питань, пов’язаних з такими повідомленнями: кількість одержаних, розглянутих або відхилених повідомлень.
10.5. Аналітичні матеріали, що не містять інформації з обмеженим доступом та загальні результати роботи із повідомленнями про корупцію.
 
11. Інформація з питань планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності
11.1. Річний кошторис, помісячні плани.
11.2. Довідки про зміни до кошторису.
11.3. Довідки про зміни до розпису бюджету.
11.4. Паспорт бюджетної програми, зміни до паспорта, звіт про виконання паспорта.
11.5. Розподіл відкритих асигнувань.
11.6. Попередні показники проекту Держбюджету.
11.7. Бюджетний запит.
11.8. Оцінка ефективності бюджетної програми.
11.9. Інформація про виконання бюджету.
11.10. Фінансові та бюджетні звіти.
11.11. Державна статистична звітність.
11.12. Відомості щодо заробітної плати.
11.13. Бухгалтерська документація.
 
12. Публічні закупівлі
12.1. Річний план державних закупівель та зміни до нього.
 
13. Інформація з питань підготовки до друку та видання офіційного друкованого органу Суду – журналу «Вісник Вищого адміністративного суду України».
 

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру