Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ФОРМА для подання інформаційного запиту від юридичних осіб в письмовому виді

У зв’язку із застосуванням обмежувальних заходів (санкцій) щодо надання послуг із доступу користувачів мережі Інтернет до поштових сервісів «Mail.ru» (inbox.ru, list.ru, bk.ru, mail.ua) і «Yandex», для забезпечення можливості отримання запитів і надіслання відповідей електронною поштою Вищий адміністративний суд України просить використовувати інші поштові сервіси.

 

 

Додаток 2
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вищому адміністративному суді України, затвердженого наказом Вищого адміністративного суду України від 24.10.2017 № 29

 

 

 

Форма для подання інформаційного запиту
(для юридичної особи, об’єднання громадян)
 
Вищий адміністративний суд України
вул.Московська, 8, корпус 5, м.Київ, 01029
 
___________________________________________
(найменування юридичної особи, об’єднання громадян)
 
___________________________________________
(адреса місця розташування)
 
е-mail:_____________________________________
телефон:___________________________________
факс:______________________________________
 
 
ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 
Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 6, 20 Закону України «Про інформацію»
 
Ми б хотіли отримати інформацію про (загальний опис інформації)
 
або
 
Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого робиться запит (якщо відомо)
 
 
 
Просимо надати відповідь (один варіант підкреслити):
Поштою
Електронною поштою
Факсом
 
Ознайомлені з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше ніж 10 сторінок.
 
 
«____» __________ 20__ року                                           __________________
                 (дата)                                                                               (підпис)
 
_________________                        ________________                          ______________________
(посада)                                                         (підпис)                                 (ініціали, прізвище)

 

 

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру