Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Рубрику "Наукові праці членів НКР при ВАСУ" у розділі "НКР при ВАСУ" доповнено новими матеріалами

Розміщено монографії заступника Голови ВАСУ, секретаря Пленуму ВАСУ, вченого секретаря НКР при ВАСУ Михайла Смоковича

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Рубрику «Пленум ВАСУ» на офіційному веб-сайті суду доповнено новими документами

Розміщено постанови Пленуму ВАСУ, ухвалені під час його засідання 3 березня 2017 року

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

Головою Вищого адміністративного суду на другий строк обраний Олександр Нечитайло

30 березня 2017 року, збори суддів Вищого адміністративного суду України під час свого засідання обрали Головою суду Нечитайла Олександра Миколайовича

Роз’яснення для громадян та учасників процесу щодо касаційних скарг, надісланих до ВАСУ електронною поштою


Роз’яснення для громадян та учасників процесу щодо касаційних скарг, надісланих до ВАСУ електронною поштою 
 
Статтею 8 Загальної декларації прав людини проголошено, що кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом.

Згідно частини першої статті 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод та законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до закону.

Відповідно до частини першої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Засобом судового захисту прав, свобод та інтересів особи є письмове звернення до суду в якому міститься вимога зацікавленої особи про захист свого права або законного інтересу, що підлягає розгляду та вирішенню в установленому законом порядку. Отже, письмове звернення до суду є правовим інструментом щодо захисту порушеного або оспорюваного суб’єктивного права, або законного інтересу, що містить певні вимоги і адресований саме суду, оскільки лише суд від імені держави, перевіривши факти об’єктивної дійсності, усуває спірність права або, встановивши порушення права, застосовує примусові заходи щодо його відновлення, а також захищає інтерес, охоронюваний законом.

Водночас процесуальне законодавство встановлює вимоги до позовної заяви, апеляційної та касаційної скарги. Відповідно до КАС України позовна заява, апеляційна та касаційні скарги повинні бути підписані позивачем або його представником із зазначенням дати підписання. Так, згідно з частиною першою статті 123 КАС України касаційна скарга подається в письмовій формі. Частиною четвертою цієї ж статті встановлено, що касаційна скарга підписується особою, яка її подає, або її представником, який додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

Таким чином положення КАСУ вимагають наявності власноручного підпису, у зв’язку з тим, що розгляд анонімних позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг чинним законодавством не допускається. Тому з метою виключення невірного визначення виду поданого процесуального документа до суду слід дотримуватися вимоги щодо належного оформлення такого звернення із дотриманням форми та змісту відповідного документа, що встановлюються КАС України. У разі недотримання вимог КАС України щодо форми та змісту подання суд повідомляє про це заявника та надає йому строк для усунення недоліків. Невиконання вимог суду в установлений строк тягне за собою повернення заявнику подання та доданих до нього документів.

В свою чергу інформація, що передається через електронну пошту виходячи з аналізу статті 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» не є письмовим зверненням, а є документом в якому інформація зафіксована у вигляді електронних даних, відповідно наведене не є тотожним.

Враховуючи вищевикладене, Вищий адміністративний суду України звертає увагу на те, що адміністративно-процесуальна діяльність суду ведеться в межах, визначених чинним законодавством України.
 
За інформацією правового управління ВАСУ.

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру