Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Особистий прийом громадян керівництвом суду

Витяг із  Положення про розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України, листів фізичних та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію та особистий прийом у Вищому адміністративному суді України
 

7. Особистий прийом громадян керівництвом суду

 

         7.1. Особистий прийом громадян у ВАСУ здійснюється за адресою: вул. Московська, 8, корп. 5, м. Київ.

Графік прийому громадян вивішується в приміщенні ВАСУ у вестибюлі першого поверху на інформаційному стенді та на сайті ВАСУ.

Особистий прийом громадян здійснюється в установлені дні та години в зручний для громадян час та відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку роботи ВАСУ.

7.2. Для забезпечення умов реалізації громадянами своїх законних прав та інтересів прийом громадян здійснюється Головою суду, його заступниками та керівником апарату. 

Особистий прийом громадян керівництвом суду здійснюється з питань організаційної діяльності Вищого адміністративного суду України. Питання, що вирішуються в порядку, встановленому процесуальним законодавством, на особистому прийомі громадян не розглядаються.

7.3. Для проведення особистого прийому громадян у ВАСУ відведено  спеціальну кімнату, яка обладнана належним інвентарем. Вхід до цього приміщення здійснюється в установленому порядку.

7.4. Під час здійснення особистого прийому громадян разом з ними можуть бути присутні їхні представники, повноваження яких оформлено в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється на загальних підставах, у разі потреби – за участю перекладача.

Особи, визнані в установленому порядку судом недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

7.5. Письмові звернення, які подаються на особистому прийомі, реєструються відповідно до цього Положення.

7.6. Особистий прийом громадян керівництвом  ВАСУ здійснюється лише за попереднім записом, який проводиться працівником відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації.

Під час попереднього запису громадянина на особистий прийом з’ясовується  його прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, місце роботи, зміст порушеного ним питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення.

Запис до Голови суду здійснюється в разі, якщо порушене питання попередньо не вирішено його заступниками на особистому прийомі.

7.7. Пропуск громадян до приміщення суду, в якому проводиться особистий прийом, здійснюється відповідно до наказу ВАСУ від 11.12.2012 № 27 «Про введення у дію Інструкції про здійснення державної охорони адміністративного будинку Вищого адміністративного суду України та порядку допуску на об’єкт охорони».

7.8. Громадянин має право звернутися до посадової особи як у письмовій, так і в усній формі.

7.9. Громадяни інформують відповідального працівника про наявність раніше поданих звернень з питання, що порушується заявником. Якщо такі мали місце, надають інформацію

(повідомлення) про наслідки їх розгляду.

7.10. Особистий прийом громадян здійснюється в порядку черговості.

Черговість прийому громадян визначається відповідно до попередньо складеного списку, формування якого закінчується за тиждень до його проведення, для належної підготовки всіх необхідних матеріалів та інформації.

Прийом осіб, яким присвоєно звання Герой Радянського Союзу, Герой України, Герой Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни та жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня», здійснюється першочергово та особисто Головою суду.

7.11. Не допускається з’ясування відомостей про громадянина, що мають суто особистий характер і не стосуються його звернення.

7.12. Список громадян, яких записано на особистий прийом до Голови суду, його заступників або керівника апарату суду, складається відповідальним працівником відділу по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації.

7.13. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, то такі звернення реєструються, розглядаються, формуються у справи в тому ж порядку, що й звернення, які надійшли поштою. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово у терміни, встановлені законодавством.

7.14. Дані про особу, яка звернулася на особистому прийомі, короткий зміст питань, з якими вона звернулася, а також про взяття на контроль і результати розгляду звернень, що надійшли під час особистого прийому, фіксуються в журналі обліку особистого прийому громадян.

7.15. Повторний прийом громадян з питання, яке вже розглядалося, здійснюється в разі, якщо питання, порушене у попередньому зверненні, не було вирішено по суті.

7.16. Відділ по роботі зі зверненнями громадян та надання інформації систематично здійснює аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі та кожне півріччя звітує про результати проведеної роботи керівництву ВАСУ.

7.17. Інформація про порядок організації та здійснення особистого прийому громадян у ВАСУ розміщується на офіційному веб-сайті ВАСУ та на першому поверсі адміністративного будинку суду в доступному для вільного огляду місці.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру