Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Постанова «Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням» від 25.06.2009 №2

 

 
 ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
 
ПОСТАНОВА
         
25.06.2009                                         м. Київ                                                        № 2
 
 
Про звернення до
Конституційного Суду України
з конституційним поданням
 
Заслухавши доповідь секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду УкраїниСмоковича М.І. та обговоривши внесений Головою Вищого адміністративного суду України Пасенюком О.М. проект звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо офіційного тлумачення частини першої статті 143 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України та положень статті 12 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІП (із змінами і доповненнями), керуючись статтею 147 та частиною другою статті 150 Конституції України, статтями 13, 39 і 41 Закону України «Про Конституційний Суд України», пунктом 6 частини другої статті 44 Закону України «Про судоустрій України», Пленум Вищого адміністративного суду України
 
 
ПОСТАНОВИВ:
 
1.           Доповідь секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду УкраїниСмоковича М.І. взяти до відома.
 
2.           Звернутися до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо офіційного тлумачення частини першої статті 143 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України та положень статті 12 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІП (із змінами і доповненнями).
 
Голова
Вищого адміністративного
суду України                                                                                      О.М. Пасенюк
 
 
                                                                                                                                                      
До Конституційного Суду України
вул. Жилянська, 14
м. Київ, 01033
 
Суб'єкт     права     на    конституційне
подання
Вищий адміністративний суд України
вул. Московська, 8, корп.5, м. Київ, 01029
 
Уповноважені Головою Вищого адміністративного    суду    України дорученням:
 
Демченко Вадим Костянтинович
вул. Московська, 8, корп.5, м. Київ, 01029
 
Гончар Любов Ярославівна
вул. Московська, 8, корп.5, м. Київ, 01029
 
Ханова Раїса Федорівна
бул. Шевченка, 26, м. Донецьк, 83017
 
       КОНСТИТУЦІЙНЕ ПОДАННЯ
щодо офіційного тлумачення частини першої статті 143 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України та положень статті 12 Земельного кодексу України
 
Відповідно до статей 147, 150 Конституції України, статей 13, 39, 41 Закону України «Про Конституційний Суд України» Вищий адміністративний суд України звертається до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення слів «вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції», закріплених у частині першій статті 143 Конституції України, пунктів «а», «б», «в» та «г» статті 12 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради, 2002, № 3-4, ст.27) та пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (Офіційний вісник України, 2005, № 32).

Згідно з пунктами 1 та 2 частини третьої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України суди, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень (до них віднесені органи місцевого самоврядування) перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України; з використанням повноважень з метою, з якою це повноваження надано.

Аналіз судової практики адміністративних судів та судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України свідчить про неоднозначне розуміння слів «вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції», закріплених в частині першій статті 143 Конституції України.

Розв’язання цієї проблеми є необхідним для визначення судової юрисдикції у спорах про визнання недійсними рішень органів місцевого самоврядування, якими порушуються права фізичних та юридичних осіб у сфері регулювання земельних відносин.
Неоднаковою, на наш погляд, є судова практика в цій категорії спорів Верховного Суду України.