Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

На запит ВАСУ Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини підготовлено Висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У Висновку зазначено, що в цілому, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» відповідає міжнародним стандартам. Водночас, наголошується, що заходи з реформування судової системи мають забезпечити розумний баланс між підзвітністю та незалежністю судді

Постанова Пленуму ВАСУ «Про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України» від 22.05.2015 № 12

                                                                     

ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
 
22травня 2015 року
м. Київ
                                      № 12
 
Про внесення змін до Положенняпро Науково-консультативну
 раду при Вищомуадміністративному суді України
 
 
Заслухавши інформацію секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М.І. про внесення змін до Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України, затвердженого постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25 лютого 2013 року № 2, Пленум Вищого адміністративного суду України
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
1. Інформацію секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М.І. взяти до відома.
 
2. Внести до Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України, затвердженого постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25 лютого 2013 року № 2, такі зміни:
у  пункті 1.2 розділу 1 слово «висококваліфікованих» виключити; після слів «Науково-консультативна рада є дорадчим органом і утворюється з числа фахівців у галузі права для» доповнити словами «розгляду проблемних питань застосування норм права»;
 у пункті 2.8 розділу 2 після слів «розробляє план її роботи та організовує його виконання» доповнити словами «проводить наради з ученими секретарями секцій»;
 у пункті  3.1. розділу 3 слово «питання» замінити словами «проблемні питання застосування норм права»;
після пункту 4.5 розділу 4 доповнити пунктом 4.6 та викласти його в такій редакції:
«4.6 У разі необхідності в період між пленарними засіданнями Науково-консультативної ради можуть проводитися наради вченого секретаря Науково-консультативної ради з ученими секретарями її секцій з обговорення правових висновків членів Науково-консультативної ради з проблемних питань, які виникають у судовій практиці».
За результатами роботи вчений секретар Науково-консультативної ради та вчені секретарі її секцій приймають узагальнений науковий висновок».
У зв’язку з цим пункти 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 вважати відповідно пунктами 4.7,4.8, 4.9, 4.10. 
 
 
Головуючий                                                                        О.М.Нечитайло             
 
Секретар Пленуму                                                            М.І.Смокович
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру