Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Постанова Пленуму «Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2016 році» від 13.03.2017 № 1

 


ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

13 березня 2017 року

м. Київ

                              1

 

Про стан здійснення правосуддя адміністративними
судами у 2016 році

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2016 році, Пленум Вищого адміністративного суду України зазначає, що впродовж звітного періоду адміністративні суди здійснювали свою діяльність відповідно до завдань, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» і Кодексом адміністративного судочинства України, та спрямовували її на подальше покращення якості та доступності правосуддя, справедливий судовий розгляд у встановлені законом строки.

Незважаючи на кадрові, фінансові та організаційні труднощі, у цілому адміністративні суди здійснювали правосуддя на належному рівні.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли до окружних адміністративних судів і місцевих загальних судів як адміністративних судів (далі – місцеві адміністративні суди) у звітному періоді, становила 215 339 таких документів. До окружних адміністративних судів у 2016 році надійшло 125 457 справ і матеріалів. До місцевих загальних судів як адміністративних судів надійшло 89 882 справи і матеріали.

Місцеві адміністративні суди у 2016 році розглянули 192 963 справи і матеріали. Із них окружні адміністративні суди у звітному періоді розглянули       114 914 справ і матеріалів, або 78% загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді в цих судах.

Місцеві загальні суди  як адміністративні суди розглянули 78 049 справ і матеріалів (77%).

Середньомісячний показник надходження справ і матеріалів (54) фактично дорівнює показнику середньомісячного розгляду справ і матеріалів одним суддею окружного адміністративного суду (47).

Аналіз відсотка розгляду справ окружними адміністративними судами, який у Системі оцінки якості роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи (СОРС), затвердженій рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 року № 28, який запропоновано використовувати як один із доцільних і об’єктивних показників оцінювання, показує, що відсоток розгляду справ у 9 із 25 окружних адміністративних судів перебуває в межах рекомендованого стандарту.

Нейтральний показник відсотка розгляду справ спостерігається у 9 окружних адміністративних судах. У 14 окружних адміністративних судах спостерігається такий, що насторожує, показник відсотка розгляду справ.

Найменший відсоток розгляду справ спостерігається в Окружному адміністративному суді міста Києва (76%), що пов’язано з кадровими проблемами.

Пленум Вищого адміністративного суду України звертає увагу, що вагомим негативним чинником, який вплинув на показник оперативності розгляду справ, є закінчення у значної кількості суддів окружних адміністративних судів повноважень щодо здійснення правосуддя.

До апеляційних адміністративних судів у звітному періоді надійшло 76 184 справи за апеляційними скаргами.

З урахуванням справ і матеріалів, не розглянутих на початок 2016 року, на розгляді апеляційних адміністративних судів перебували 87 860 справ та матеріалів.

Середній показник надходження справ і матеріалів до одного судді апеляційного адміністративного суду становив 33 справи та матеріали.

Середньомісячна кількість ухвалених судових рішень одним суддею апеляційного адміністративного суду становила 33 судових рішення.

Упродовж 2016 року в апеляційному порядку розглянуто 75 579 справ і матеріалів. Із них 37 646 справ за апеляційними скаргами.

Високий показник відсотка розгляду справ спостерігається у Львівському та Дніпропетровському апеляційних адміністративних судах (116 і 105%).

Показники  розгляду справ у Київському та Вінницькому апеляційних адміністративних судах (92 і 91%), навпаки, свідчать про накопичення у цих судах нерозглянутих справ.

За результатами розгляду в 33% (12 344) розглянутих справ рішення судів першої інстанції змінено чи скасовано. Зокрема, з 30 591 переглянутого рішення окружних адміністративних судів змінено чи скасовано 9284 або 30% переглянутих рішень.

Отже, у звітному періоді в апеляційному порядку змінено чи скасовано кожне третє рішення окружних адміністративних судів.

До Вищого адміністративного суду України у звітному періоді надійшло       37 818 справ і матеріалів, з яких 37 012 касаційних скарг і справ. З урахуванням нерозглянутих залишків на початок звітного періоду у Вищому адміністративному суді України перебувало 63 920 касаційних скарг і справ.

Упродовж 2016 року судді Вищого адміністративного суду України  ухвалили 40 572 судових рішення, якими завершено розгляд справ і матеріалів.

Загалом у звітному періоді Вищий адміністративний суд України розглянув 39 845 касаційних скарг і справ.

До одного судді Вищого адміністративного суду України щомісяця в середньому надходило по 93 справи і матеріали.

Середньомісячна кількість ухвалених судових рішень одним суддею Вищого адміністративного суду України, якими закінчено розгляд справ і матеріалів, становила 81 судове рішення.

На кінець звітного періоду нерозглянутими залишилися 22 588 касаційних скарг і справ.

Збільшення частини нерозглянутих справ і матеріалів обумовлено зменшенням упродовж 2016 року кількості фактично працюючих суддів Вищого адміністративного суду України з 80 до 46 осіб.

У касаційному порядку по суті розглянуто 18 010 справ або 45% загальної кількості ухвалених судових рішень.

У звітному періоді в загальній кількості розглянутих справ по суті
9428 судових рішень, або 59%, залишено без змін та 6498 судових рішень, або 41%, змінено чи скасовано.

За результатами касаційного перегляду судових рішень апеляційних адміністративних судів у звітному періоді Вищий адміністративний суд України змінив чи скасував кожне друге рішення апеляційних адміністративних судів про зміну або скасування рішення суду першої інстанції та ухвал апеляційних судів щодо вирішення процесуальних питань.

За результатами розгляду справ Вищий адміністративний суд України скасував або змінив майже кожне третє рішення місцевих адміністративних судів, які були залишені без змін судами апеляційної інстанції.

Однією з причин збільшення кількості скасованих судових рішень є формування практики Верховним Судом України з розгляду окремих категорій справ, у тому числі відступлення від правових позицій, раніше викладених у висновках Верховного Суду України, щодо юрисдикції справ за позовами органів державної служби зайнятості, справ у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, справ, пов’язаних із функціонуванням системи гарантування вкладів фізичних осіб, про оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України, про усунення порушень, виявлених у ході перевірки органами державної фінансової інспекції підконтрольних установ, про стягнення бюджетного відшкодування податку на додану вартість тощо.

У звітному періоді Верховним Судом України розглянуто по суті 621 адміністративну справу, з яких скасовано рішення Вищого адміністративного суду України у 252 справах.

Для забезпечення однакового та правильного застосування чинного законодавства адміністративними судами та надання їм методичної допомоги підготовлено 16 постанов Пленуму з актуальних питань діяльності адміністративних судів, у тому числі роз’яснювального характеру. До їх підготовки залучалися профільні науковці – члени Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

У рамках надання методичної допомоги місцевим та апеляційним адміністративним судам судді Вищого адміністративного суду України брали активну участь у круглих столах, семінарах і нарадах.

Особлива увага у 2016 році приділялася питанням застосування практики Європейського суду з прав людини.

Протягом року Вищий адміністративний суд України активно здійснював міжнародне співробітництво з іноземними державами та міжнародними організаціями, спрямоване на впровадження міжнародних стандартів та вивчення передового досвіду в галузі адміністративної юстиції.  

         До програм міжнародного співробітництва залучалися також судді окружних та апеляційних судів.

Пленум Вищого адміністративного суду України наголошує, що для досягнення кращих результатів розгляду адміністративних справ Вищому адміністративному суду України, апеляційним та місцевим адміністративним судам необхідно продовжувати своєчасне вивчення і спрямування практики застосування законодавства в адміністративних справах, вивчення та застосування практики Європейського суду з прав людини, активно використовувати матеріали узагальнення судової практики для надання практичної допомоги суддям, а також інформувати суб’єкти законодавчої ініціативи про виявлені законодавчі прогалини або колізії.

З огляду на викладене Пленум Вищого адміністративного суду України


ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Доповідь Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у    2016 році взяти до відома.

2. Головам окружних та апеляційних адміністративних судів:

здійснювати постійний контроль за дотриманням строків розгляду справ, забезпеченням єдності судової практики, обговорювати на зборах суддів питання порушення строків розгляду адміністративних справ, причини помилок, яких припускаються окремі судді при вирішенні справ, уживати заходів для їх виправлення;

          обговорювати питання практики застосування законодавства на нарадах суддів, семінарах, активізувати роботу апеляційних адміністративних судів з вивчення і узагальнення судової практики.

3. Секретарям судових палат Вищого адміністративного суду України:

постійно обговорювати із суддями судових палат причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого адміністративного суду України і вживати необхідних заходів для їх усунення;

активізувати роботу з формування правових позицій Вищого адміністративного суду України;

проводити наради, семінари, конференції за участю суддів окружних та апеляційних адміністративних судів з питань застосування законодавства щодо вирішення справ адміністративної юрисдикції.

4. Суддям Вищого адміністративного суду України продовжити роботу з надання методичної допомоги місцевим та апеляційним адміністративним судам щодо застосування законодавства.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України.

 

Головуючий                                                                          О.М.Нечитайло

 

 

Секретар Пленуму                                                                М.І.Смокович

 

Додаток:

 

Аналітичний огляд стану здійснення адміністративного судочинства у 2016 році


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру