Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Постанова Пленуму «Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2015 році» від 05.02.2016 № 1


ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

5 лютого 2016 року

м. Київ

№ 1

 

Про стан здійснення правосуддя адміністративними
судами у 2015 році

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М., співдоповіді секретарів судових палат Вищого адміністративного суду України Конюшка К.В., Лосєва А.М., Ліпського Д.В. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2015 році, Пленум Вищого адміністративного суду України відзначає, що впродовж звітного періоду діяльність адміністративних судів здійснювалась відповідно до завдань, визначених Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Кодексом адміністративного судочинства України, і була спрямована на підвищення якості правосуддя та дотримання процесуальних строків.

 

Звітний період характеризується низкою реформ та законодавчих змін, які  безпосередньо пов’язані з діяльністю адміністративних судів. Зокрема, адміністративні суди наділені новими повноваженнями під час вирішення податкових спорів; відбулася зміна порядку вирішення питання про допуск справи до провадження у Верховному Суді України та розширено повноваження Верховного Суду України щодо перегляду рішень Вищого адміністративного суду України. Також відбулася зміна порядку розгляду справ з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

 

Продовжує існувати практика розгляду публічно-правових спорів різними судовими юрисдикціями, що порушує права осіб на розгляд спору належним судом. Ця обставина зумовлює необхідність внесення змін до законодавчих актів.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли до окружних адміністративних судів і місцевих загальних судів як адміністративних судів (далі – місцеві адміністративні суди) у звітному періоді становила, 254 745 таких документів. До окружних адміністративних судів у 2015 році надійшло 177 530 справ і матеріалів. До місцевих загальних судів як адміністративних судів надійшло 77 215 справ і матеріалів.

Порівняння статистичних показників 2014 та 2015 років свідчить про тенденцію до зменшення надходження справ і матеріалів до місцевих адміністративних судів.

Місцеві адміністративні суди у 2015 році розглянули 261 653 справи і матеріали. Із них окружні адміністративні суди у звітному періоді розглянули
176 259 справ і матеріалів, або 89% загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді в цих судах.

Середньомісячний показник надходження справ і матеріалів (56) фактично дорівнює показнику середньомісячного розгляду справ і матеріалів одним суддею окружного адміністративного суду (54).

Переважну більшість справ місцеві адміністративні суди розглянули з дотриманням встановлених законом строків.

Аналіз відсотка розгляду справ окружними адміністративними судами, який у Системі оцінки якості роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи (СОРС), затвердженій рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 року № 28, який запропоновано використовувати як один із доцільних і об’єктивних показників оцінювання, свідчить, що 22 із 25 окружних адміністративних судів успішно працюють над розглядом справ.

Реагування вимагає ситуація в Окружному адміністративному суді міста Києва, в якому показник розгляду справ зменшився на 16% (з 97 до 81%) та спостерігається накопичення нерозглянутих справ.

Пленум Вищого адміністративного суду України звертає увагу, що вагомим чинником, який вплинув на показник оперативності розгляду справ, є закінчення повноважень у третини суддів окружних адміністративних судів та зволікання з призначенням таких суддів на посади безстроково.

До апеляційних адміністративних судів у звітному періоді надійшло
91 553 справи за апеляційними скаргами і матеріали. Більшість рішень судів першої інстанції (
170 000) набрали законної сили після закінчення строку їх оскарження.

З урахуванням справ і матеріалів, не розглянутих на початок 2015 року, на розгляді апеляційних адміністративних судів перебували 116 961 справа та матеріали.

Середній показник надходження справ і матеріалів до одного судді апеляційного адміністративного суду становив 39 справ та матеріалів.

Середньомісячна кількість ухвалених судових рішень одним суддею апеляційного адміністративного суду становила 43 судових рішення.

Пленум Вищого адміністративного суду України наголошує на позитивній тенденції роботи апеляційних адміністративних судів, у яких показник нерозглянутих справ і матеріалів, що перебували на розгляді у звітному періоді (11 666), зменшився у 2 рази порівняно з аналогічним показником 2014 року (25 498).

Упродовж 2015 року в апеляційному порядку розглянуто 105 295 справ і матеріалів. Із них 104 817 справ за апеляційними скаргами. За результатами розгляду у 23% розглянутих справ рішення судів першої інстанції змінено чи скасовано. Зокрема, з 51 000 переглянутих рішень окружних адміністративних судів змінено чи скасовано 24%.

Найменше змінено чи скасовано рішень Запорізького окружного адміністративного суду (18%).

Найбільша частина змінених чи скасованих судових рішень у загальній кількості переглянутих в апеляційному порядку – в Одеському окружному адміністративному суді (29%), в апеляційному порядку змінено чи скасовано майже кожне четверте рішення цього суду.

До Вищого адміністративного суду України у звітному періоді надійшло
57 309 справ і матеріалів, з яких 54 819 касаційних скарг і справ.

З урахуванням не розглянутих на початок звітного періоду справ у Вищому адміністративному суді України перебувало 93 727 справ і матеріалів.

Упродовж 2015 року судді Вищого адміністративного суду України  ухвалили 64 767 судових рішень, якими завершено розгляд справ і матеріалів.

Згідно зі статистичними даними показник розгляду справ і матеріалів перевищив показник надходження, що свідчить про сталу тенденцію до зменшення кількості справ і матеріалів, що очікують розгляду.

У звітному періоді Вищий адміністративний суд України розглянув
61 992 касаційних скарги та справи, але залишки нерозглянутих справ залишаються значними.

Пленум Вищого адміністративного суду України зазначає про значне зменшення кількості касаційних скарг, які надійшли до Вищого адміністративного суду України у 2010-2013 роках, що є результатом проведеної судовими палатами Вищого адміністративного суду України роботи на виконання постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 18 вересня 2015 року № 13.

До одного судді Вищого адміністративного суду України щомісяця в середньому надходило по 101 справі і матеріалах.

Середньомісячна кількість ухвалених судових рішень одним суддею Вищого адміністративного суду України, якими закінчено розгляд справ і матеріалів, становила 100 судових рішень.

У касаційному порядку по суті розглянуто 27 358 справ, у тому числі здійснено перегляд судових рішень у 26 594 справах.

У звітному періоді в загальній кількості розглянутих справ по суті
17 773 судових рішення, або 67% переглянутих судових рішень, залишено без змін та 8749 судових рішень, або 33%, змінено чи скасовано. У 2014 році такі показники становили відповідно 25 721 одиницю (75%) та 8802 судових рішення (25%). Таким чином, у досліджуваному періоді на 8% збільшилася частина судових рішень, якими змінено або скасовано рішення судів першої чи апеляційної інстанції.

За результатами касаційного перегляду судових рішень апеляційних адміністративних судів у звітному періоді Вищий адміністративний суд України змінив чи скасував кожне друге рішення апеляційних адміністративних судів про зміну або скасування рішення суду першої інстанції та ухвал апеляційних судів щодо вирішення процесуальних питань.

Пленум Вищого адміністративного суду України наголошує на непоодиноких випадках неправильного застосування апеляційними адміністративними судами норм матеріального права та помилкового скасування рішень судів першої інстанції, зокрема, у справах про оподаткування доходів, отриманих платником єдиного податку з порушенням умов перебування на спрощеній системі оподаткування, а також у справах про стягнення адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів. Водночас щодо розгляду цих справ уже тривалий час є усталена практика Верховного Суду України.

За результатами розгляду справ Вищий адміністративний суд України скасував або змінив кожне четверте рішення місцевих адміністративних судів, які були залишені без змін судами апеляційної інстанції.

Причиною збільшення кількості скасованих судових рішень є, у тому числі, зміна Верховним Судом України практики розгляду окремих категорій справ. Зокрема, відступлення від правових позицій, викладених у висновках Верховного Суду України щодо юрисдикції справ за позовами органів Державної служби зайнятості, про оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України, про усунення порушень, виявлених у ході перевірки органами державної фінансової інспекції підконтрольних установ, про стягнення бюджетного відшкодування податку на додану вартість тощо.

 У звітному періоді Верховним Судом України розглянуто по суті 724 адміністративних справ, з них скасовано рішення ВАСУ у 275 справах.

Аналіз показників перегляду Верховним Судом України судових рішень в адміністративних справах у розрізі регіонів показав, що найбільшу кількість переглянуто судових рішень, ухвалених адміністративними судами міста Києва (237), Дніпропетровської (44), Чернігівської (42), Полтавської та Харківської (по 38), Львівської (35), Одеської (27) та Хмельницької (25) областей.

У 2015 році, для забезпечення однакового та правильного застосування чинного законодавства адміністративними судами та надання їм методичної допомоги підготовлено 24 постанови Пленуму з актуальних питань діяльності адміністративних судів, у тому числі роз’яснювального характеру. До їх підготовки залучалися профільні науковці – члени Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

У рамках надання методичної допомоги місцевим та апеляційним адміністративним судам судді Вищого адміністративного суду України брали активну участь у круглих столах, семінарах та нарадах. У 2015 році здійснено видання збірника правових позицій в адміністративному судочинстві України та монографії «Адміністративне судочинство України: теорія та практика».

Протягом року Вищий адміністративний суд України здійснював співробітництво з такими міжнародними організаціями, як Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Рада Європи, Європейський Союз, Міжнародна асоціація вищих органів адміністративних юрисдикцій, Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, судовими органами зарубіжних країн, а також проектами міжнародної технічної допомоги, зокрема Проектом Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя», з метою покращення застосування судами Конвенції з прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини.

Семінар з питань застосування виборчого законодавства, який був серед заходів міжнародно-правового співробітництва, сприяв своєчасному та якісному розгляду справ, пов’язаних із виборчими процесами, які відбулися в Україні у
2015 році.

Пленум Вищого адміністративного суду України наголошує, що для досягнення кращих результатів розгляду адміністративних справ Вищому адміністративному суду України, апеляційним та місцевим адміністративним судам необхідно продовжувати своєчасне вивчення і спрямування практики застосування законодавства в адміністративних справах, активно використовувати матеріали узагальнення судової практики для надання практичної допомоги суддям, а також інформувати суб’єкти законодавчої ініціативи про виявлені законодавчі прогалини або колізії.

З огляду на викладене Пленум Вищого адміністративного суду України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Доповідь Голови Вищого адміністративного суду України
Нечитайла О.М., співдоповіді секретарів судових палат Вищого адміністративного суду України Конюшка К.В., Лосєва А.М., Ліпського Д.В. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у 2015 році взяти до відома.

 

2. Головам окружних та апеляційних адміністративних судів:

здійснювати постійний контроль за дотриманням строків розгляду справ, забезпеченням єдності судової практики, обговорювати на зборах суддів питання порушення строків розгляду адміністративних справ, причини помилок, яких припускають окремі судді при вирішенні справ, уживати заходів для їх виправлення;

аналізувати причини скасування рішень судів з їх подальшим обговоренням на зборах суддів;

          обговорювати питання практики застосування законодавства на нарадах суддів, семінарах, активізувати роботу апеляційних адміністративних судів з вивчення і узагальнення судової практики;

інформувати Вищий адміністративний суд України про виконання цієї постанови. 

3. Звернути особливу увагу голів:

Окружного адміністративного суду міста Києва на необхідність дотримання процесуальних строків при розгляді справ та максимального усунення негативних чинників, які впливають на ефективність правосуддя, а також вжиття організаційних заходів для забезпечення дотримання процесуальних строків розгляду справ;

Одеського окружного адміністративного суду на необхідність вивчення та аналізу причин помилок, яких припускаються судді при вирішенні справ, ужиття заходів для їх виправлення;

Київського, Харківського, Одеського, Дніпропетровського, Львівського апеляційних адміністративних судів на необхідність урахування при вирішенні справ правових позицій Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України.

 

4. Секретарям судових палат Вищого адміністративного суду України:

постійно обговорювати із суддями судових палат причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого адміністративного суду України і вживати необхідних заходів для їх усунення;

продовжити моніторинг за своєчасністю розгляду справ, обґрунтованістю причин відкладення судових засідань;

продовжити практику розгляду справ розширеними колегіями судових палат з метою формування єдиної правової позиції за наявності протилежних за змістом рішень судів попередніх інстанцій;

проводити наради, семінари, конференції за участю суддів окружних та апеляційних адміністративних судів з питань застосування законодавства щодо вирішення справ адміністративної юрисдикції.

 

5. Суддям Вищого адміністративного суду України:

 продовжити роботу з надання методичної допомоги місцевим адміністративним судам, апеляційним адміністративним судам щодо застосування законодавства;

 продовжити практику оприлюднення судових рішень з найбільш резонансних і суспільно значимих справ.

 

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України.

 

Головуючий                                                            О.М.Нечитайло

 

Секретар Пленуму                                                  М.І.Смокович

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру