Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Постанова Пленуму «Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в першому півріччі 2015 року» від 18.09.2015 № 13

 


ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18 вересня 2015 року        м. Київ                                   13                              


Про стан здійснення правосуддя адміністративними

судами в першому півріччі 2015 року

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в першому півріччі 2015 року, Пленум Вищого адміністративного суду України відзначає, що впродовж звітного періоду пріоритетними для адміністративних судів були завдання щодо забезпечення права на справедливий суд, ефективного та якісного розгляду адміністративних справ у розумні строки, формування єдиної судової практики та підвищення відповідальності за результати роботи.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли до окружних адміністративних судів і місцевих загальних судів як адміністративних судів (далі – місцеві адміністративні суди) у звітному періоді, зменшилася та становила 130 112 таких документів. До окружних адміністративних судів у першому півріччі 2015 року надійшло 83 622 справи і матеріали. Місцеві адміністративні суди  у першому півріччі 2015 року розглянули 126 614 справ і матеріалів. Із них окружні адміністративні суди у звітному періоді розглянули 79 713 справ і матеріалів, або 76% загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді в цих судах.

Середньомісячний показник надходження справ і матеріалів (50) фактично дорівнює показнику середньомісячного розгляду справ і матеріалів одним суддею окружного адміністративного суду (46) .

Переважну більшість справ місцеві адміністративні суди розглянули з дотриманням встановлених законом строків.

Аналіз відсотка розгляду справ окружними адміністративними судами, який у Системі оцінки якості роботи суду: стандарти, критерії, показники та методи (СОРС), затвердженій рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 року № 28, запропоновано використовувати як один із доцільних і об’єктивних показників оцінювання, свідчить, що 18 із 25 окружних адміністративних судів успішно працюють над розглядом справ. Водночас особливої уваги та реагування вимагає ситуація в Окружному адміністративному суді міста Києва, Закарпатському, Одеському, Сумському та Хмельницькому окружних адміністративних судах, де спостерігається накопичення нерозглянутих справ.

До апеляційних адміністративних судів у звітному періоді надійшло 49 235 справ за апеляційними скаргами і матеріали.

З урахуванням справ і матеріалів, не розглянутих на початок 2015 року, на розгляді апеляційних адміністративних судів перебували 74 681 справа та матеріали.

Середній показник надходження справ і матеріалів до одного судді апеляційного адміністративного суду становив 44 справи та матеріали.

Середньомісячна кількість ухвалених судових рішень одним суддею апеляційного адміністративного суду становила 49 судових рішень.

Позитивною тенденцією роботи апеляційних адміністративних судів у звітному періоді стало зменшення у 3 рази показника нерозглянутих справ і матеріалів, що перебували на розгляді в апеляційних адміністративних судах (16 467),  порівняно з аналогічним показником першого півріччя 2014 року (52 262).

Упродовж першого півріччя 2015 року в апеляційному порядку розглянуто
58 214 справ і матеріалів. З них майже 58 тисяч справ за апеляційними скаргами. За результатами розгляду у 23% розглянутих справ рішення судів першої інстанції змінено чи скасовано.

До Вищого адміністративного суду України у звітному періоді надійшло
32 012 справ і матеріалів, з яких 29 901 касаційна скарга.

З урахуванням не розглянутих на початок звітного періоду справ у Вищому адміністративному суді України перебувало 68 370 справ і матеріалів.

Упродовж першого півріччя 2015 року судді Вищого адміністративного суду України  ухвалили  36 904  судових рішення,  або 54% справ і матеріалів.

Згідно зі статистичними даними показник розгляду справ і матеріалів перевищив показник надходження, що свідчить про сталу тенденцію до зменшення кількості справ і матеріалів, що очікують розгляду.

У звітному періоді ВАСУ розглянув 34 484 касаційних скарги та справи, що на 7 тисяч менше, ніж в аналогічному періоді 2014 року.

Пленум Вищого адміністративного суду України  наголошує на  необхідності активізації зусиль суддями Вищого адміністративного суду України щодо недопущення в подальшому подібного зниження інтенсивності роботи.

Пленум Вищого адміністративного суду України також звертає увагу секретарів судових палат Вищого адміністративного суду України на необхідність вжиття додаткових організаційних заходів щодо забезпечення розгляду касаційних скарг, які надійшли до Вищого адміністративного суду України у 2010-2013 роках.

До одного судді Вищого адміністративного суду України щомісяця в середньому надходило 105 справ і матеріалів.

Середньомісячна кількість ухвалених судових рішень одним суддею Вищого адміністративного суду України, якими закінчено розгляд справ і матеріалів, становила 110 судових рішень.

14 435 справ розглянуто в касаційному порядку по суті, у тому числі здійснено перегляд судових рішень у 14 223 справах.

Дві третини переглянутих судових рішень залишено без змін, а одну третину змінено чи скасовано.

За результатами розгляду справ Вищий адміністративний суд України скасував або змінив кожне четверте рішення місцевих адміністративних судів, які були залишені без змін судами апеляційної інстанції.

За результатами касаційного перегляду судових рішень апеляційних адміністративних судів у звітному періоді Вищий адміністративний суд України змінив чи скасував рішення у 32% справ, розглянутих у касаційному порядку.

Пленум Вищого адміністративного суду України констатує, що в адміністративному судочинстві досі не сформувався такий рівень культури вироблення та застосування правових позицій, при якому адміністративні справи, в яких є єдина правова позиція, обмежувалися б першою, максимум – апеляційною інстанцією.

У звітному періоді Верховний Суд України розглянув по суті 350 адміністративних справ, з яких скасував рішення Вищого адміністративного суду України у 108 справах.

Підставами скасування судових рішень у 103 справах було неоднакове застосування Вищим адміністративним судом України норм матеріального права.

У першому півріччі 2015 року підготовлено 12 постанов Пленуму з актуальних питань діяльності адміністративних судів, у тому числі роз’яснювального характеру. До їх підготовки залучалися провідні науковці – члени Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

У рамках надання методичної допомоги місцевим та апеляційним адміністративним судам судді Вищого адміністративного суду України брали активну участь у круглих столах, семінарах та нарадах. Здійснено видання збірника правових позицій в адміністративному судочинстві України, до якого увійшли постанови Пленуму та інформаційні листи Вищого адміністративного суду України, судова практика та правові позиції Вищого адміністративного суду України, правові висновки Верховного Суду України, судова практика Європейського суду з прав людини, а також наукові висновки членів Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

Пленум Вищого адміністративного суду України наголошує на необхідності продовження Вищим адміністративним судом України, апеляційними та місцевими адміністративними судами своєчасного вивчення і спрямування практики застосування законодавства в адміністративних справах, активного використання матеріалів узагальнення судової практики для надання практичної допомоги суддям, а також інформування суб’єктів законодавчої ініціативи про виявлені законодавчі прогалини або колізії.

Протягом півріччя Вищий адміністративний суд України здійснював співробітництво з  такими міжнародними організаціями, як Економічна комісія ООН для Європи (UNECE), Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Рада Європи, Європейський Союз, Міжнародна асоціація вищих органів адміністративних юрисдикцій, судовими органами зарубіжних країн, а також проектами міжнародної технічної допомоги, зокрема Проектом Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» з метою покращення застосування судами Конвенції з прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини.

Пленум Вищого адміністративного суду України наголошує, що для забезпечення належного рівня судочинства в системі адміністративних судів та єдності судової практики зусилля суддів повинні спрямовуватися на досягнення кращих результатів розгляду адміністративних справ.

З огляду на викладене Пленум Вищого адміністративного суду України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Доповідь Голови Вищого адміністративного суду України
Нечитайла О.М. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами в першому півріччі 2015 року взяти до відома.

2. Головам окружних та апеляційних адміністративних судів:

здійснювати постійний контроль за дотриманням строків розгляду справ, забезпеченням єдності судової практики, обговорювати на зборах суддів питання порушення строків розгляду адміністративних справ, причини помилок, які допускаються окремими суддями при вирішенні справ, уживати заходів для їх виправлення;

аналізувати причини скасування рішень судів з їх подальшим обговоренням на зборах суддів;

          обговорювати питання практики застосування законодавства на нарадах суддів, семінарах, активізувати роботу апеляційних адміністративних судів з вивчення і узагальнення судової практики.

3. Звернути увагу голів Окружного адміністративного суду міста Києва, Закарпатського, Одеського, Сумського та Хмельницького окружних адміністративних судів на необхідність дотримання процесуальних строків при розгляді справ та максимально усунути негативні чинники, які впливають на ефективність правосуддя, створивши умови для якісного та справедливого розгляду адміністративних справ.

4. Суддям адміністративних судів при вирішенні справ ураховувати правові позиції Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України відповідно до законодавства.

5. Секретарям судових палат Вищого адміністративного суду України:

постійно обговорювати із суддями судових палат причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого адміністративного суду України і вживати необхідних заходів для їх усунення;

продовжити практику розгляду справ розширеними колегіями судових палат з метою формування єдиної правової позиції за наявності протилежних за змістом рішень судів попередніх інстанцій;

проводити наради, семінари, конференції за участю суддів окружних та адміністративних судів з питань застосування законодавства щодо вирішення справ адміністративної юрисдикції;

доповісти за результатами роботи 2015 року про стан розгляду касаційних скарг, які надійшли до Вищого адміністративного суду України у 2010-2013 роках.

6. Суддям Вищого адміністративного суду України:

 продовжити роботу з надання методичної допомоги місцевим адміністративним судам, апеляційним адміністративним судам щодо застосування законодавства;

 продовжити практику оприлюднення судових рішень з найбільш резонансних і суспільно значимих справ;

у разі відступу від правової позиції Верховного Суду України щодо застосування норм права детально обґрунтовувати в судових рішеннях відповідні мотиви. 

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря Пленуму Вищого адміністративного Суду України.

 

Головуючий                                                                                  О.М.Нечитайло

Секретар Пленуму                                                                       М.І.Смокович

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру