Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Постанова Пленуму «Про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у першому півріччі 2016 року» від 29.09.2016 №9

 

 


ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

29 вересня 2016 року

м. Київ

9

 

Про стан здійснення правосуддя
адміністративними судами у першому півріччі 2016 року

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у першому півріччі 2016 року, Пленум Вищого адміністративного суду України відзначає, що адміністративні суди у звітному періоді активно працювали і головними пріоритетами у здійсненні адміністративного правосуддя були та є якість і оперативність розгляду справ, формування єдиної судової практики.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли до окружних адміністративних судів і місцевих загальних судів як адміністративних судів (далі – місцеві адміністративні суди), у звітному періоді становила 91 493 таких документи. До окружних адміністративних судів у першому півріччі 2016 року надійшло 56 983 справи та матеріали. До місцевих загальних судів як адміністративних судів надійшло 34 510 справ і матеріалів.

Залишається тенденція до зменшення надходження справ і матеріалів до місцевих адміністративних судів.

Такий стан зумовлений зменшенням кількості справ, предметно підсудних місцевим загальним судам як адміністративним судам.

На кількісні показники роботи адміністративних судів також вплинули рішення Верховного Суду України, якими вирішувалися юрисдикційні питання, насамперед ті, якими Верховний Суд України змінив свою попередню практику щодо належності окремих категорій справ до адміністративних.

Місцеві адміністративні суди у першому півріччі 2016 року розглянули
82 722 справи та матеріали. Із них окружні адміністративні суди у звітному періоді розглянули 52 079 справ і матеріалів, або 65% загальної кількості справ і матеріалів, що перебували на розгляді в цих судах.

Середньомісячний показник надходження справ і матеріалів (44) фактично дорівнює показнику середньомісячного розгляду справ і матеріалів одним суддею окружного адміністративного суду (40).

У першому півріччі 2016 року більшість справ місцеві адміністративні суди розглянули з дотриманням встановлених законом строків. Понад строки ці суди розглянули 24% справ.

Пленум Вищого адміністративного суду України ще раз звертає увагу на причину, яка існує тривалий час і впливає на показник оперативності розгляду справ, а саме закінчення повноважень щодо здійснення правосуддя у 45% фактично працюючих суддів окружних адміністративних судів. На сьогодні 283 судді не можуть розглядати справи. В окремих судах ситуація є особливо критичною і впливає на оперативність розгляду справ.

До апеляційних адміністративних судів у звітному періоді надійшло 35 534 справи за апеляційними скаргами та матеріали.

З урахуванням справ і матеріалів, не розглянутих у попередньому періоді, на розгляді апеляційних адміністративних судів перебували 47 216 справ і матеріалів.

Середній показник надходження справ і матеріалів до одного судді апеляційного адміністративного суду становив 30 одиниць.

Середньомісячна кількість ухвалених судових рішень одним суддею апеляційного адміністративного суду становила 30 судових рішень.

Упродовж першого півріччя 2016 року в апеляційному порядку розглянуто 36 198 справ і матеріалів. Із них у 7573 справах, або 21% розглянутих справ, рішення судів першої інстанції змінено чи скасовано, що на 2% менше показника змінених чи скасованих рішень аналогічного періоду минулого року.

У звітному періоді з 14 911 переглянутих рішень окружних адміністративних судів змінено чи скасовано 4571 судове рішення, або 31% переглянутих рішень.

До Вищого адміністративного суду України у звітному періоді надійшло 18 156 справ і матеріалів, з яких 17 730 касаційних скарг.

З урахуванням не розглянутих на початок звітного періоду справ у Вищому адміністративному суді України перебувало 45 208 справ і матеріалів.

Упродовж першого півріччя 2016 року судді Вищого адміністративного суду України  ухвалили 25 356 судових рішень, якими завершено розгляд справ і матеріалів.

Згідно зі статистичними даними у першому півріччі 2016 року у Вищому адміністративному суді України продовжується тенденція до зменшення кількості нерозглянутих справ і матеріалів.

У звітному періоді Вищий адміністративний суд України розглянув 24 928 касаційних скарг і справ.

До одного судді Вищого адміністративного суду України щомісяця в середньому надходило по 69 справ і матеріалів.

Середньомісячна кількість ухвалених судових рішень одним суддею Вищого адміністративного суду України, якими закінчено розгляд справ і матеріалів, становила 85 судових рішень.

У касаційному порядку по суті розглянуто 12 213 справ, у тому числі здійснено перегляд судових рішень у 10 660 справах.

У звітному періоді в загальній кількості розглянутих справ по суті 6145 судових рішень, або 50% переглянутих судових рішень, залишено без змін та 4491 судове рішення, або 37%, змінено чи скасовано. У звітному періоді частина справ, в яких Вищий адміністративний суд України рішення змінив чи скасував, збільшилася на 5% (4595 судових рішень, або 32%).

За результатами касаційного перегляду судових рішень апеляційних адміністративних судів у звітному періоді Вищий адміністративний суд України змінив чи скасував кожне третє рішення місцевих адміністративних судів, які залишені без змін судами апеляційної інстанції.

Також було змінено або скасовано кожне друге рішення апеляційних адміністративних судів про зміну або скасування рішення суду першої інстанції та ухвал апеляційних судів щодо вирішення процесуальних питань.

Причиною збільшення кількості скасованих судових рішень є, у тому числі, зміна Верховним Судом України практики розгляду окремих категорій справ. Зокрема, відступлення від правових позицій, викладених у висновках Верховного Суду України щодо юрисдикції справ за позовами органів Державної служби зайнятості, справ у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, справ, пов’язаних із функціонуванням системи гарантування вкладів фізичних осіб, про оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України, про усунення порушень, виявлених у ході перевірки органами державної фінансової інспекції підконтрольних установ, про стягнення бюджетного відшкодування податку на додану вартість тощо.

 У звітному періоді Верховний Суд України розглянув по суті 418 адміністративних справ, із них скасовано рішення суду касаційної інстанції у 170 справах.

У першому півріччі 2016 року для забезпечення однакового та правильного застосування чинного законодавства адміністративними судами та надання їм методичної допомоги підготовлено 8 постанов Пленуму з актуальних питань діяльності адміністративних судів, у тому числі роз’яснювального характеру. До їх підготовки залучалися профільні науковці – члени Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

У рамках надання методичної допомоги місцевим та апеляційним адміністративним судам судді Вищого адміністративного суду України брали активну участь у круглих столах, семінарах і нарадах.

Протягом звітного періоду Вищий адміністративний суд України здійснював співробітництво з такими міжнародними організаціями, як Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Рада Європи, Європейський Союз, Міжнародна асоціація вищих органів адміністративних юрисдикцій, Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців, судовими органами зарубіжних країн, а також проектами міжнародної технічної допомоги, зокрема Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя».

Спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні організовано ряд круглих столів у Львові, Дніпрі, Харкові та Києві щодо реформування адміністративної юстиції в Україні та проведено семінари з актуальних питань розгляду адміністративними судами України спорів окремих категорій. 

Крім того, за ініціативою Вищого адміністративного суду України та на запити відповідних державних органів підготовлено 35 висновків, в яких висловлено пропозиції та зауваження до відповідних законопроектів, спрямованих на вдосконалення правосуддя, судоустрою, статусу суддів та їх соціального захисту.

Отже, забезпечення ефективного, справедливого та якісного правосуддя залишається пріоритетним завданням для адміністративних судів у другому півріччі 2016 року.

З огляду на викладене Пленум Вищого адміністративного суду України

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Доповідь Голови Вищого адміністративного суду України Нечитайла О.М. про стан здійснення правосуддя адміністративними судами у першому півріччі 2016 року взяти до відома.

 

2. Головам окружних та апеляційних адміністративних судів:

          обговорювати питання практики застосування законодавства на нарадах суддів і семінарах, активізувати роботу апеляційних адміністративних судів з вивчення і узагальнення судової практики, активно використовувати матеріали узагальнень судової практики для надання практичної допомоги суддям;

здійснювати постійний контроль за дотриманням строків розгляду справ, забезпеченням єдності судової практики.

3. Секретарям судових палат Вищого адміністративного суду України:

постійно обговорювати із суддями судових палат причини скасування Верховним Судом України судових рішень Вищого адміністративного суду України і вживати необхідних заходів для їх усунення;

продовжити моніторинг своєчасності розгляду справ;

проводити наради, семінари, конференції за участю суддів окружних та апеляційних адміністративних судів з питань застосування законодавства щодо вирішення справ адміністративної юрисдикції.

 

4. Суддям Вищого адміністративного суду України:

продовжити роботу з надання методичної допомоги місцевим адміністративним судам, апеляційним адміністративним судам щодо застосування законодавства;

продовжити практику оприлюднення судових рішень з найбільш резонансних і суспільно значимих справ.

 

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України.

 

Головуючий                                                                           О.М.Нечитайло

 

 

Секретар Пленуму                                                                М.І.Смокович

 

 

 

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру