Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Постанова Пленуму ВАСУ «Про роботу Пленуму Вищого адміністративного суду України за період 2006–2011 років» від 16.03.2012 №2


ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
 
16 березня 2012року
м. Київ
2
 
Про роботу Пленуму Вищого адміністративного суду України
за період 20062011 років
 
 
Заслухавши інформацію судді, секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М.І. про роботу Пленуму Вищого адміністративного суду України (далі – Пленум) за період 2006–2011 років, Пленум Вищого адміністративного суду України відзначає таке.
 
            Згідно зі статтею 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та пунктом 1.4 розділу 1 Регламенту Пленуму Вищого адміністративного суду України  організаційне та інформаційне забезпечення роботи Пленуму здійснюється секретарем Пленуму. Секретар Пленуму організовує роботу секретаріату Пленуму, підготовку засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу та контролює виконання постанов, прийнятих Пленумом.
 
За період роботи Пленуму Вищого адміністративного суду України протягом 2006-2011 років проведено 13 засідань Пленуму, прийнято 46 постанов та складено 13 протоколів засідань.
 
Основну увагу в роботи Пленуму зосереджено на вирішенні питань, пов’язаних із забезпеченням єдності судової практики у справах адміністративної юрисдикції.  З цією метою Пленумом надавались роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування адміністративними судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції, надсилались звернення до Конституційного Суду України, а також Верховного Суду України про направлення конституційного подання  щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, офіційного тлумачення Конституції та законів України, заслуховувалась інформація голів адміністративних судів про стан правосуддя в адміністративній юрисдикції та практику вирішення окремих категорій справ.
 
Перше засідання Пленуму Вищого адміністративного суду України відбулося 31 березня 2006 року. Усього впродовж 2006 року проведено 2 засідання Пленуму Вищого адміністративного суду України (31.03.2006 та 28.12.2006) та прийнято 9 постанов. На засіданнях Пленуму у вказаний період розглянуто питання щодо стану діяльності Вищого адміністративного суду України, зокрема про формування системи адміністративних судів України, затвердження Регламенту Пленуму Вищого адміністративного суду України, обрання секретаря Пленуму, визначення кількісного складу президії суду, затвердження Регламенту президії суду, утворення Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України та визначення її складу, затвердження Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України, обговорено ряд інших важливих проблем здійснення судочинства.
Уперше розглянуто питання практики застосування законодавства адміністративними судами України та прийнято у першому читанні проект постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України при розгляді спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму».
 
         У 2007 році проведено 2 засідання Пленуму ВАСУ (02.04.2007 і 26.12.2007) та прийнято 6 постанов.
На засіданнях Пленуму, які відбулися у 2007 році, на виконання повноважень Пленуму щодо забезпечення єдності судової практики прийнято постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про практику застосування адміністративними судами положень Кодексу адміністративного судочинства України при розгляді спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму»,
«Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ» (перше та друге читання), «Про критерії розмежування юрисдикцій між адміністративними, господарськими та цивільними судами» (перше читання). Крім того, було розглянуто питання щодо організації роботи Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, офіційного друкованого органу Вищого адміністративного суду України – науково-практичного видання «Вісник Вищого адміністративного суду України», внесено зміни до Регламенту Пленуму Вищого адміністративного суду України та підбито підсумки роботи Вищого адміністративного суду України у 2006 та 2007 роках.
 
Протягом 2008 року проведено 4 засідання Пленуму (06.03.2008, 27.06.2008, 13.10.2008, 25.12.2008), прийнято 7 постанов, зокрема "Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ", "Про практику розгляду адміністративними судами спорів з приводу прийняття на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби" (перше та друге читання), «Про судову практику вирішення адміністративними судами справ, пов’язаних із застосуванням митного законодавства (перше читання)», «Про судову практику розгляду спорів щодо надання статусу біженця, видворення іноземців чи осіб без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземців та осіб без громадянства в Україні» (перше читання), розглянуто звернення Всеукраїнської Чорнобильської народної партії до Вищого адміністративного суду України та Пленуму Вищого адміністративного суду України щодо застосування адміністративними судами статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Також обговорювались питання щодо підбиття підсумків роботи адміністративних судів України за 2007 рік, внесення змін до Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України, організації роботи адміністративних судів з розгляду справ, у тому числі спорів щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом, внесення змін до Регламенту президії суду та визначення кількісного складу суддів – членів президії Вищого адміністративного суду України.
 
Упродовж 2009 року проведено 2 засідання Пленуму ВАСУ (25.06.2009 і 16.10.2009) та прийнято 6 постанов, зокрема «Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні», «Про внесення доповнення до пункту 14 постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 06.03.2008 №2 «Про практику застосування адміністративними судами окремих положень Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду адміністративних справ» (постанову прийнято у першому читанні). Пленумом також приймалися рішення про звернення до Конституційного Суду України та Верховного Суду України з поданням щодо офіційного тлумачення окремих положень нормативних актів, зокрема «Про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням» (щодо офіційного тлумачення частини першої статті 143 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України та положень статті 12 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІП (із змінами і доповненнями)), «Про звернення до Пленуму Верховного Суду України стосовно вирішення питання про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо офіційного тлумачення окремих положеньпідпункту 1 пункту 2 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах», що доповнює Кодекс адміністративного судочинства України новою статтею 151, «Про звернення до Верховного Суду України стосовно вирішення питання про звернення до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо відповідності пункту 2 частини першої статті 4 Закону України від 11.06.2009 № 1506-VI "Про засади запобігання та протидії корупції" та статті 212-24 Кодексу України про адміністративні правопорушення частині другій статті 127 Конституції України, а також статті 7 Закону України від 11.06.2009
№ 1506-VI "Про засади запобігання та протидії корупції" частині першій статті 43 Конституції України».  За наслідками розгляду вказаних звернень Конституційним Судом України прийнято відповідні  рішення.
 
            У 2010 році проведено 2 засідання Пленуму ВАСУ (21.06.2010 і 13.12.2010) та прийнято 6 постанов, зокрема «Про судову практику застосування статей 235–240 Кодексу адміністративного судочинства України», «Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби», «Про судову практику розгляду адміністративних справ з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності» (перше читання). Крім того постановами Пленуму було внесено зміни до Регламенту Пленуму, Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України та до складу цієї Ради.
 
          У 2011 році відбулося 2 засідання Пленуму (20.06.2011 та 19.12.2011), на яких прийнято 12 постанов. У вказаний період Пленумом відповідно до положень пункту 3 частини другої статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» заслухано інформацію секретаря першої судової палати Вищого адміністративного суду України щодо забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ першою судовою палатою Вищого адміністративного суду України, а також інформацію голови Донецького апеляційного адміністративного суду щодо практики вирішення судових справ Донецьким апеляційним судом. Крім того, за результатами узагальнення практики застосування адміністративними судами статей 40, 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» дано рекомендаційне роз’яснення судам щодо застосування вказаних положень законодавства. У зв’язку із внесенням змін до законодавства, що стосується статусу біженця та видворення іноземця чи особи без громадянства з України Пленумом прийнято постанову  «Про внесення змін постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25.06.2009 № 1 «Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов'язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні». Проведено роботу з підготовки постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України: «Про судове рішення в адміністративній справі» (прийнято у першому читанні), «Про судову практику застосування процесуальних строків в адміністративному судочинстві», «Про практику розгляду адміністративними судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби».
Для реалізації рекомендацій круглого столу «Проблемні питання застосування законодавства, пов’язаного із соціальними виплатами пільговим категоріям громадян в Україні», який відбувся 14 жовтня 2011 року в
м. Вінниця, на засіданні Пленуму прийнято постанову «Про судову практику застосування адміністративними судами Закону України «Про соціальний захист дітей війни».
Реагуючи на змінив законодавстві (прийняття законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ Верховним Судом України», «Про судовий збір»), для приведення постанови Пленуму ВАСУ від 13 грудня 2010 року № 2 «Про судову практику застосування статей 235-240 Кодексу адміністративного судочинства України» у відповідність із вказаними законами було підготовлено зміни до цієї постанови Пленуму. Крім того, постановою Пленуму оновлено склад редакційної колегії друкованого органу Вищого адміністративного суду України та внесено зміни до складу Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України. 
 
Слід зазначити, що під час підготовки на розгляд Пленуму питань щодо практики застосування законодавства у Вищому адміністративному суді відповідно до вимог Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України, затвердженого постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 28.12.2006 № 9, за розпорядженням Голови суду утворюються робочі групи з підготовки проектів постанов Пленуму. До складу таких робочих груп входять судді Вищого адміністративного суду України, вчений секретар та члени Науково-консультативної ради при Вищого адміністративного суду України, представники органів державної влади та науковці. Проекти постанов Пленуму до засідання Пленуму надсилаються апеляційним і окружним судам для обговорення та внесення пропозицій, а також виносяться на обговорення членів Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.
Постанови Пленуму публікуються в офіційному друкованому органі Вищого адміністративного суду України – науково-практичному виданні «Вісник Вищого адміністративного суду України», оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищого адміністративного суду України та розміщуються на порталі ЛІГА.net.
          Контроль за виконанням постанов Пленуму відповідно до частини сьомої статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пункту 4.1 розділу 4 та пункту 5.3 розділу 5 Регламенту Пленуму здійснюється секретарем Пленуму спільно з управлінням організаційно-методичної роботи.
 
Аналіз діяльності Пленуму Вищого адміністративного суду України за 2006–2011 роки свідчить про те, що у вказаний період у цілому забезпечено виконання повноважень Пленуму, встановлених статтею 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», та організовано його роботу відповідно до Регламенту Пленуму Вищого адміністративного суду України та Положення про процедуру підготовки, прийняття та оприлюднення постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України, затверджених відповідно постановами Пленуму Вищого адміністративного суду України від 31.03.2006 № 4 та від 28.12.2006 № 9.
 
         З урахуванням викладеного, Пленум Вищого адміністративного суду України
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
Інформацію секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М.І. взяти до відома.
 
 
 
Головуючий                                                                             І.Х.Темкіжев
 
 
 
Секретар Пленуму                                                                  М.І.Смокович
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
 
 
 

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру