Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Апарати вищих спеціалізованих судів повинні бути збережені, - заступник Голови ВАСУ Михайло Смокович

Якщо спочатку буде сформовано лише суддівський корпус Верховного Суду, а згодом вирішуватиметься питання з апаратами, то здійснювати судочинство Верховний Суд зможе, у кращому разі, місяців через три-чотири

Огляд ЗМІ. Не відновивши довіру до суду, ми втратимо державу - суддя у відставці Михайло Цуркан

ЮРЛІГА поспілкувалась із кандидатом у члени Вищої ради правосуддя

Пленум ВАСУ ухвалив ряд постанов, зокрема, про внесення змін до КАСУ щодо свободи мирних зібрань

Постанову «Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо свободи мирних зібрань», яку направлено до Ради з питань судової реформи

Інформаційний бюлетень щодо тримання мігрантів під вартою

Переклад на українську здійснено Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні на запит Вищого адміністративного суду України

На запит ВАСУ Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини підготовлено Висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

У Висновку зазначено, що в цілому, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» відповідає міжнародним стандартам. Водночас, наголошується, що заходи з реформування судової системи мають забезпечити розумний баланс між підзвітністю та незалежністю судді

Постанова Пленуму ВАСУ «Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму ВАСУ від 13.12.2010 № 2 «Про судову практику застосування статей 235–240 КАСУ» від 19.12.2011 №9

 
 
 
ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
 
19.12.2011
       м. Київ
                         № 9
 
 
Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму
Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року № 2 «Про судову практику застосування статей 235–240 Кодексу адміністративного судочинства України»
 
 
У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від  20 жовтня 2011 року № 3932-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розгляду справ Верховним Судом України», яким внесено зміни до статей 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України, та Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» Пленум Вищого адміністративного суду України
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
Унести до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року № 2 «Про судову практику застосування статей 235–240 Кодексу адміністративного судочинства України» такі зміни і доповнення:
 
         1. Пункт 1доповнити абзацом другим такого змісту:
         «Судом, що здійснює перегляд судових рішень в адміністративних справах з підстав, передбачених пунктами 1, 2 частини першої статті 237 КАС України, є Верховний Суд України, а у разі встановлення за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 237 КАС України, порушення Україною міжнародних зобов’язань внаслідок недотримання норм процесуального права – Вищий адміністративний суд України».
        
2. Пункт 4 після абзацу чотирнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
         «Однак необхідно враховувати, що в разі, якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 237 КАС України, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання процесуального права, Вищий адміністративний суд України постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи».
        
3.В абзаці першому пункту 6 слова «одного місяця»замінити словами «трьох місяців».
        
4. Абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:
         «Тримісячний строк, установлений частиною першою статті 238 КАС України, є процесуальним і може бути поновлений за клопотанням особи, яка подає заяву про перегляд судового рішення в порядку, визначеному частиною третьою зазначеної статті».
 
5. Друге речення абзацу другого пункту 7 викласти в такій редакції:
«Відмова в поновленні строку є підставою для залишення заяви без розгляду».
 
6. У першому реченні абзацу третього пункту 7 слова «одного місяця» замінити словами «трьох місяців».
 
7. Пункт 15 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 237 КАС України, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання процесуального права, Вищий адміністративний суд України постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про необхідність витребування справи».
 
8. Пункт 16 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 237 КАС України, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання процесуального права, Вищий адміністративний суд України відповідно до положень частини четвертої статті 240 цього Кодексу постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та здійснює її розгляд за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку».
 
9. Пункт 18 викласти в такій редакції:
«Судовий збір за подання до адміністративного суду заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України сплачується в порядку та розмірі, встановленому Законом України «Про судовий збір».
 
 
Головуючий                                                                             І.Х.Темкіжев
 
 
Секретар Пленуму                                                                  М.І.Смокович
 

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру