Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Постанова Пленуму ВАСУ «Про внесення зміни до постанови Пленуму ВАСУ від 02.04.2007 №3 «Про склад редакційної колегії друкованого органу ВАСУ» від 19.12.2011 №10

ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
 
19.12.2011
м. Київ
№ 10
 
Про внесення зміни до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 2 квітня 2007 року №3 «Про склад редакційної колегії друкованого органу Вищого адміністративного суду України»
 
Заслухавши інформацію судді, секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М.І. про внесення зміни до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 2 квітня 2007 року №3 «Про склад редакційної колегії друкованого органу Вищого адміністративного суду України», відповідно до пункту 8 частини другої статті 36 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» Пленум Вищого адміністративного суду України
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:
                                                                                             
Викласти постановляючу частину постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 2 квітня 2007 року №3 «Про склад редакційної колегії друкованого органу Вищого адміністративного суду України» в такій редакції:
 
«Затвердити редакційну колегію офіційного друкованого органу Вищого адміністративного суду України – науково-практичного видання "Вісник Вищого адміністративного суду України" в такому складі:
 
 
Темкіжев Ігор
Хажмуридович
– Голова Вищого адміністративного суду України, голова редакційної колегії, головний редактор
 
Цуркан Михайло
Іванович
заступник Голови Вищого адміністративного суду України, заступник голови редакційної колегії, кандидат юридичних наук
 
Базов Віктор
Петрович
науковий консультант відділу забезпечення роботи Голови та заступників Голови суду, редактор, кандидат юридичних наук
 
Безклубий Ігор
Анатолійович
– завідувач кафедри теорії держави і права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор
 
Битяк Юрій
Прокопович
перший проректор, завідувач кафедри адміністративного права  Національного університету “Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого”,академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор
 
Буроменський Михайло
Всеволодович
– завідувачкафедри міжнародного права і державного права зарубіжних країн Національного університету “Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого”,член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор
 
Буткевич Володимир
Григорович
суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор
 
Голосніченко Іван
Пантелійович
завідувач кафедри адміністративного, фінансового та господарського права Національного технічного університету України “КПІ”, доктор юридичних наук, професор
 
Демченко Вадим
Костянтинович
начальник правового управління Вищого адміністративного суду України
 
 
Дзера Олександр
Васильович
– професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету             ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор
 
Дмитрієв Анатолій
Іванович
професор кафедри міжнародного права Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, доктор юридичних наук, професор
 
Ємельянова Інна
Іванівна
перший заступник Міністра юстиції України
 
Кисіль Василь
Іванович
– професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету                   ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор
 
Козюбра Микола
Іванович
– завідувач кафедри державно-правових наук факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктор юридичних наук, професор
 
Конюшко Костянтин
Володимирович
– суддя, секретар першої судової палати Вищого адміністративного суду України
 
Кузьменко Оксана
Володимирівна
– начальник кафедри адміністративного права і процесу  Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор
 
Кучерявенко Микола
Петрович
завідувач кафедри фінансового права Національного університету «Юридична академія України          ім. Я. Мудрого», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових
наук України, заслужений
діяч науки і техніки
 
Майданик Роман
Андрійович
– завідувач кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор
 
Муравйов Віктор
Іванович
– завідувач кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету             ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор
 
Оніщук Микола
Васильович
– президент Інституту правової політики, доктор юридичних наук
 
Пасенюк Олександр
Михайлович
– суддя Конституційного Суду України
Пилипець Світлана
Вікторівна
– начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Вищого адміністративного суду України
 
Сірош Микола
Васильович
– суддя Вищого адміністративного суду України
 
Смокович Михайло
Іванович
– суддя, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук
 
Усенко Євгенія
Андріївна
– суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук
 
Швенько Марія
Сергіївна
– керівник прес-служби Вищого адміністративного суду України
 
Шинкарук Василь
Дмитрович
– професор кафедри іноземних мов факультету міжнародної економіки і менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор філологічних наук, професор
 
 
Щербина Валентин
Степанович
– завідувач кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Академії правових наук».
 
 
 
Головуючий                                                                             І.Х.Темкіжев
 
 
Секретар Пленуму                                                                  М.І.Смокович

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру