Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Постанова Пленуму ВАСУ «Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму ВАСУ від 25.06.2009 № 1 «Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця» від 20.06.2011 №3

ПЛЕНУМ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
ПОСТАНОВА
 
20.06.2011
          м. Київ
                    № 3
 
 
Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму
Вищого адміністративного суду України від 25.06.2009 № 1
 «Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні»
 
У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 21.05.2010 № 2286-VI «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо видачі особи (екстрадиції)», яким урегульовано питання здійснення екстрадиції та відповідних процесуальних дій, Закону України від 07.07.2010 № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» та згідно з Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Пленум Вищого адміністративного суду України  
 
ПОСТАНОВИВ:
 
Унести до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25.06.2009 № 1 «Про судову практику розгляду спорів щодо статусу біженця, видворення іноземця чи особи без громадянства з України та спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в Україні» такі зміни і доповнення:
 
1.                 В абзаці другому пункту 2 слова «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах міграції – Державним комітетом України у справах національностей та релігій» замінити словами «спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, – Державною міграційною службою України».
         2. В абзаці восьмому пункту 2 слова «Міністерством праці та соціальної політики України, Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями та відділами у структурі місцевих державних адміністрацій, а також підпорядкованими їй органами» замінити словами «Міністерством соціальної політики України, Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями та відділами у структурі місцевих державних адміністрацій, а також підпорядкованими їм органами».
 
3. В абзаці одинадцятому пункту 2 слова «Міністерством освіти і науки України» замінити словами «Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України».
 
4.  В абзаці тринадцятому пункту 2 слова«частини першої»замінити словами«частини другої».
 
5. Визнати таким, що втратив чинність,абзац сімнадцятий пункту 2.
 
6. Абзац четвертий пункту 3 викласти в такій редакції:
 
«Справи щодо рішення індивідуального характеру, а також дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної особи, відповідно до частини другої статті 19 КАС України вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. Якщо позивач не має місця проживання (перебування) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.Якщо ж відповідачем є закордонна дипломатична установа України, то такі справи розглядаються відповідно до частини третьої цієї статті окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ».
 
7. Абзац шостий пункту 3 викласти в такій редакції:
«Справи за позовом суб'єкта владних повноважень за правилами частини першої статті 19 КАС України територіально підсудні судам за місцем проживання (перебування) відповідача,крім випадків, передбачених цим Кодексом».
8. В абзаці третьому пункту 4 слова «Державний комітет України у справах національностей та релігій» замінити словами «Державна міграційна служба України».
 
9. В абзаці другому пункту 5 слова«частини четвертої»замінити словами«частини шостої».
 
10. В абзаці шостому пункту 5 слова «екстрадицію» та «чи екстрадицію» виключити.
 
11. В абзаці третьому пункту 9 слова «Державним комітетом України у справах національностей та релігій» замінити словами «Державною міграційною службою України».
 
12. В абзаці четвертому пункту 9 слова «Державного комітету України у справах національностей та релігій» замінити словами «Державної  міграційної служби України».
 
13. Абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:
 
«З огляду на зазначену норму та для забезпечення участі іноземця та особи без громадянства в розгляді справи суди повинні неухильно дотримуватися вимог КАС України, передбачених частиною четвертою статті 107, якою встановлено, що питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду.
Копію ухвали про відкриття провадження у справі суд повинен невідкладно надіслати іноземцю чи особі без громадянства та відповідним органам міграційної служби».
 
14.Абзац четвертий пункту 17 викласти в такій редакції:
 
         «Згідно з частинами першою та шостою статті 6 КАС України кожна особа в порядку, встановленому цим Кодексом, має право звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. У разі якщо постановою, що оскаржується, заборонено в'їзд в Україну, то дія вказаної постанови перешкоджає іноземцям чи особам без громадянства прибути на територію України та взяти участь у розгляді цієї справи в суді будь-якої інстанції. Дію постанови про заборону в'їзду в Україну може бути зупинено на час судового розгляду справи ухвалою суду, який розглядає справу. Цю ухвалу суд повинен надіслати в Державну прикордонну службу України для виконання, а також, коли в цьому є потреба, до Міністерства закордонних справ України. Після закінчення розгляду справи суд повинен скасувати таку ухвалу, роз'яснити іноземцю чи особі без громадянства про наслідки ухваленого рішення та повідомити Державну прикордонну службу України і Міністерство закордонних справ України про скасування цієї ухвали».
 
15.Визнати таким, що втратив чинність,абзац другий пункту 28.
 
16.Визнати таким, що втратив чинність,абзац четвертий пункту 28.
 
17. В абзаці шостому пункту 30 слова «Міністерства праці та соціальної політики України» замінити словами «Міністерства соціальної політики України».
 
 
Головуючий                                                                             О.М.Пасенюк
 
Секретар Пленуму                                                                  М.І.Смокович

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру