Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

«Про склад секцій Науково-консультативної Ради при Вищому адміністративному суді України» від 11.04.2013 № 2

НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА
ПРИ ВИЩОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ

 

РІШЕННЯ

11 квітня 2013 року                        м. Київ                                                № 2

Про склад секцій Науково-консультативної Ради при Вищому адміністративному суді України
   

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника голови Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України Цуркана М.І. про склад секцій Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України, відповідно до пункту 2.7 Положення про Науково-консультативну раду при Вищому адміністративному суді України, затвердженого постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 25 лютого 2013 року № 2, Науково-консультативна рада при Вищому адміністративному суді України
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Інформацію заступника голови Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України Цуркана М.І. взяти до відома.
 
2. Визначити такий склад секцій Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України:
 
1. Секція загальної теорії адміністративної юстиції
 
Петришин Олександр Віталійович – перший віце-президент Національної академії правових наук України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, голова секції

Маринчак Нінель Євгенівна – суддя Вищого адміністративного суду України, учений секретар
 
Бабенко Костянтин Анатолійович – суддя Київського апеляційного адміністративного суду, кандидат юридичних наук
 
Бояринцева Марина Анатоліївна – суддя Окружного адміністративного суду міста Києва, кандидат юридичних наук
 
Голосніченко Іван Пантелійович – завідувач кафедри адміністративного, фінансового та господарського права факультету соціології і права Національного технічного університету України “КПІ”, доктор юридичних наук, професор
 
Ківалов Сергій Васильович – голова Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права і правосуддя, народний депутат України, член Вищої ради юстиції, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, почесний президент Національного університету «Одеська юридична академія»
 
Колпаков Валерій Костянтинович – завідувач кафедри конституційного і адміністративного права Юридичного інституту Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор
 
 
Копиленко Олександр Любимович – директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор
 
Куйбіда Роман Олексійович – заступник голови правління Центру політико-правових реформ, асистент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук
 
Оніщенко Наталія Миколаївна – завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені        В.М. Корецького НАН України, керівник Центру правових досліджень гендерної політики Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України
 
Педько Юрій Сергійович – старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, кандидат юридичних наук

Савченко Леся Анатоліївна – проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету, доктор юридичних наук, професор
 
Серьогіна Світлана Григорівна – завідувач кафедри державного будівництва Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», кандидат юридичних наук, доцент
 
 
Смокович Михайло Іванович – суддя, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, секретар другої судової палати Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук
 
 
Сопілко Ірина Миколаївна – директор Юридичного інституту Національного авіаційного університету, кандидат юридичних наук, доцент

Цуркан Михайло Іванович – заступник Голови Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук
 
Шукліна Наталія Георгіївна – тимчасово виконуюча обов’язки ректора, проректор з науково-дослідної роботи Національної школи суддів України, професор кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, професор
 

2.Секція адміністративного права

Кучерявенко Микола Петрович – завідувач кафедри фінансового права Національного університету «Юридична академія України ім. Я. Мудрого», доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, голова секції

Усенко Євгенія Андріївна – суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук, учений секретар

Битяк Юрій Прокопович – перший проректор, завідувач кафедри адміністративного права  Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого», академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор
 
Блажівська Наталія Євгенівна – суддя Вищого адміністративного суду України

Вишновецький Вадим Михайлович – заступник директора з навчально-методичної роботи Юридичного інституту Національного авіаційного університету, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного і адміністративного права
 
Головенко Олег Дмитрович – заступник голови Київського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук
 
Голяшкін Олег Володимирович – суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук
 
Конюшко Костянтин Володимирович – суддя, секретар першої судової палати Вищого адміністративного суду України

Кривенко Віктор Васильович – заступник Голови – секретар Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, кандидат юридичних наук
 
Нечитайло Олександр Миколайович – суддя, секретар четвертої судової палати Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук
 
Панченко Олександр Никифорович– заступник Голови Вищого адміністративного суду України у відставці
 
Пасенюк Олександр Михайлович– суддя Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук

Перепелюк Володимир Григорович– науковий консультант судді  Конституційного Суду України, кандидат юридичних наук
 
Савенко Микола Дмитрович– професор кафедри державно-правових наук факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук, доцент
 
Острович Сергій Ернестович– суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук

Темкіжев Ігор Хажмуридович – Голова Вищого адміністративного суду України

Щавінський Віталій Романович – суддя Київського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук

 
3.Секція адміністративного процесу
 
Рябченко Олена Петрівна – доктор юридичних наук, професор Національного університету Державної податкової служби України, голова секції

Чумаченко Тетяна Анатоліївна – суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук, учений секретар
 
Базов Віктор Петрович – науковий консультант відділу забезпечення роботи Голови та заступників Голови суду Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук
 
Бевзенко Володимир Михайлович – професор кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук

Ільков Василь Васильович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук
 
Калюжний Ростислав Андрійович – заступник директора з наукової роботи Юридичного інституту Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор
 
Кравчук Володимир Миколайович – професор кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, суддя Львівського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук
 
Кузьменко Оксана Володимирівна – начальник кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор
 
Ліпський Дмитро Володимирович – заступник Голови Вищого адміністративного суду України

Притика Юрій Дмитрович – професор кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, доцент

Самолюк Василь Васильович – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», кандидат юридичних наук
 
Сірош Микола Васильович – суддя Вищого адміністративного суду України

Ситников Олександр Федотович – суддя Вищого адміністративного суду України

Сорока Микола Олексійович – суддя Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук

Ткач Галина Йосипівна – доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук
 
Штогун Сергій Григорович – доцент кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», кандидат юридичних наук
 
Юрченко Василь Васильович – суддя, секретар третьої судової палати Вищого адміністративного суду України.
 

Голова Науково-консультативної ради
при Вищому адміністративному суді
України                                                          І.Х.Темкіжев

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру