Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ПЛАН роботи Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України на 2015 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України

2 лютого 2015 року № 3

 

 

 

План роботи

Науково-консультативної ради

при Вищому адміністративному суді України

на 2015 рік

№ з/п

Назва питання

Термін виконання

Виконавці

1.      Загальні питання Науково-консультативної ради

1.1

Надання рекомендацій до проекту постанови Пленуму «Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 13 січня 2011 року
№ 2939-
VI «Про доступ до публічної інформації»

протягом року

члени

НКР

 

1.2

Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від
20 травня 2013 року № 8 «Про окремі питання юрисдикції адміністративних судів» 

протягом року

члени

НКР

 

1.3

Обговорення проектів наукових висновків, що стосуються питань правового характеру, пов’язаних із реалізацією матеріальних і процесуальних норм адміністративними судами

 

протягом року

члени

НКР

 

1.4

 

Розроблення проектів звернень Вищого адміністративного суду України до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України на підставі узагальнення матеріалів судової практики

 

 

 

 

протягом року

члени

НКР

 

1.5

Обговорення теоретичних праць і практичних посібників з питань матеріального та процесуального права й організації діяльності судів

 

 

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Рябченко О.П.)

1.6

Підготовка проектів оглядових листів-рекомендацій щодо питань правового характеру, що виникають у судовій практиці

 

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Ількова В.В.)

1.7

Обговорення наукових статей з актуальних питань адміністративного та інших видів судочинства для подальшого їх розміщення в журналах «Вісник Вищого адміністративного суду України», «Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах» та інших виданнях

 

 

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Базова В.П.)

1.8

Проведення засідання Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України

друге

півріччя

члени

НКР

 

 

 

2.      Секція загальної теорії адміністративної юстиції

 

2.1

Напрямки удосконалення юрисдикції адміністративних судів у зв’язку з можливим запровадженням інституту кримінальних проступків, відповідної модернізації інституту адміністративно-карного проступку, доповненням цих двох інститутів положеннями про відповідальність юридичних осіб

протягом року

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

 (пропозиція

Пасенюка О.М.

Перепелюка В.Г.)

2.2

Наукове обґрунтування діяльності Верховної Ради України як суб’єкта владних управлінських функцій. Відмежування цих функцій від інших функцій

протягом року

 

 

 

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

(пропозиція

Смоковича М.І.)

2.3

Підготовка рекомендацій (наукових висновків) щодо окремих проблем розмежування адміністративної юрисдикції від інших видів судової юрисдикції

протягом року

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

 (пропозиція

Куйбіди Р.О.)

2.4

Тлумачення пункту 1 частини першої статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  

протягом року

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

 (пропозиція

Смоковича М.І.)

 

2.5

Розмежування адміністративної юрисдикцій та цивільної, господарської юрисдикцій у контексті рішень Верховного Суду України

протягом року

 

 

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

 (пропозиція

Ількова В.В.)

 

2.6

Підготовка пропозицій до другого читання до проекту Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд», реєстр. № 1656 від 26.12.2014 (внесений Президентом України) та проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо удосконалення засад організації та функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів, реєстр. № 1497 від 17.12.2014 (внесений народним депутатом України Сироїд О.І. та ін.)

лютий

 

 

 

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

 (пропозиція

Ількова В.В.)

 

 

 

 

 

2.7

Підготовка пропозицій до  проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (щодо недоторканності народних депутатів України та суддів) реєстр. № 1776 від 16.01.2014 (внесений Президентом України)

 

лютий

 

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

 (пропозиція

Ількова В.В.)

 

 

3.Секція адміністративного права

 

3.1

Дискреційні повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в аспекті обрання способу захисту порушеного права особи та виконання рішень адміністративних судів

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Бояринцевої М.А.)

3.2

Проблеми виконання рішень адміністративних судів колегіальними органами

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Головенка О.Д. Щавінського В.Р.)

 

3.3

Структура публічно-правових відносин, з яких виникають адміністративні справи

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

 

3.4

Характерні особливості елементів публічно-правових відносин

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

 

3.5

Визначення сутності суб’єктивних публічних прав невладних суб’єктів публічно-правових відносин

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

 

3.6

Видова характеристика суб’єктивних публічних прав

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

 

3.7

Щодо застосування пункту 200.23 статті 200 Податкового кодексу України в частині визначення строків, з яких розпочинається нарахування пені на суму простроченої бюджетної заборгованості

 

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

 

3.8

Щодо застосування норм частини другої статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та підпункту 20.1.12 пункту 20.1 стаття 20 ПК при вирішенні питання щодо підстав звернення податкового органу з адміністративним позовом про припинення юридичної особи

 

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Усенко Є.А.)

3.9

Про застосування норм пункту 39.15 статті 39 Податкового кодексу України:

 - щодо потреби у зверненні органу державної податкової служби до суду з позовом про нарахування податкового зобов’язання в разі оскарження платником податків рішення про визначення податкових зобов’язань із застосуванням звичайних цін: чи в такому разі після вирішення судом справи, порушеної за позовною заявою платника податків, податковий орган повинен пред’явити позов про стягнення суми податкового зобов’язання з платника податків до бюджету (у разі відмови судом у позові платника податків про скасування рішення);

- позовні вимоги, з якими орган державної податкової служби повинен звернутися до суду в разі оскарження платником податків рішення про визначення податкового зобов’язання із застосуванням звичайних цін в адміністративній процедурі (про нарахування та сплату/або стягнення податкового зобов’язання, про визнання правомірним коригування показників податкової звітності)

 

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Усенко Є.А.)

 

3.10

Щодо впливу рішень ЄСПЛ на формування правових позицій Вищого адміністративного суду України з приводу застосування норм процесуального права

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

 (пропозиція

Кучерявенка М.П.)

 

3.11

Щодо застосування положень Податкового кодексу України в частині оподаткування нерухомості, пільги оподаткування нерухомості 

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

 (пропозиція

Ількова В.В.)

4. Секція адміністративного процесу

4.1

Про практику призначення судової експертизи

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А.

(пропозиція Ількова В.В.)

 

4.2

Про участь прокурора у розгляді справ адміністративної юрисдикції

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція Ількова В.В.)

 

4.3

Зловживання процесуальними правами та його обмеження

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція Ількова В.В.)

4.4

Про можливість об’єднання ухвалою суду в одне провадження кількох однорідних позовних вимог, які перебувають у його провадженні, за позовами одного і того ж позивача до одного і того ж відповідача чи до різних відповідачів або за позовними заявами різних позивачів до одного і того самого відповідача

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція Ткач Г.Й.)

 

 

 

4.5

Про право сторони (позивача) подавати належним чином сформульовані уточнення позовних вимог (доповнення статтей 51 та 137 КАС України)

 

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція Ткач Г.Й.)

 

4.6

Можливість розгляду судом звернень зацікавленої особи в порядку, передбаченому статтями 168-170 КАС України, якщо справа перебуває на розгляді в суді апеляційної чи касаційної інстанції, без матеріалів справи

 

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція Ткач Г.Й.)

4.7

Проблема реалізації рішень Європейського суду з прав людини під час здійснення адміністративного судочинства

 

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А.

 

4.8

Питання забезпечення реалізації принципу офіційного з’ясування обставин справи в адміністративному судочинстві

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А.

 

4.9

Сутність публічного інтересу як предмета захисту в адміністративному судочинстві. Види публічних інтересів та характеристика їх суб’єктів

 

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А.

 

4.10

Особливості розгляду та розв’язання податкових спорів

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Ількова В.В.)

 

4.11

Щодо порядку вчинення процесуальних дій суду в разі пред’явлення вимог, що не мають правового характеру

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Нечитайла О.М.)

 

4.12

Судовий контроль в адміністративному судочинстві

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Кравчука В.М.)

 

4.13

Особливості розгляду справ за участю суб’єктів, що зареєстровані на території Криму

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Коломоєць Т.О.)

 

4.14

Особливості розгляду справ про поновлення на роботі осіб, звільнених на виконання Закону України «Про очищення влади»

 

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Коломоєць Т.О.)

5. Інші питання

5.1

Про участь членів НКР у підготовці проекту Закону України «Про Адміністративно-процедурний кодекс України» та подальшу підготовку пропозицій до внесення проекту редакції Кодексу до Верховної Ради України

 

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Ількова В.В.)

5.2

Про участь членів НКР в обговоренні законопроектів, пов’язаних із вдосконаленням положень КАС України, з урахуванням практики ЄСПЛ та судової практики національних судів

 

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Базова В.П.)

 

5.3

Про участь членів НКР у підготовці академічного видання «Адміністративна юстиція України в персоналіях»

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Базова В.П.)

 

5.4

Про участь членів НКР у підготовці 3-го видання (переробленого і доповненого)
Науково-практичного коментаря КАС України

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Базова В.П.)

 

5.5

Про підвищення ролі та авторитету адміністративних судів, ефективність судових рішень

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Кравчука В.М.)

5.6

Про участь членів НКР у підготовці збірника «Правові позиції в адміністративних справах»

протягом року

члени

НКР

 

5.7

У разі виходу з друку монографії «Реалізація судової влади в адміністративному судочинстві України» обговорити її зміст

протягом року

члени

НКР

 

5.8

Розгляд питання фінансування судової системи, зокрема питання грошового утримання суддів як однієї з підстави незалежності судової влади

протягом року

члени

НКР

 

5.9

Обговорення питання щодо реалізації конституційних гарантій незалежності суддів та їх недоторканості, а також питання втручання в діяльність суддів

протягом року

члени

НКР

 

5.10

Підготовка узагальненого оновленого посібника для суддів та сторін процесу з питань:

   ведення та участі у судовому процесі;

   роз’яснення особливостей на певних стадіях процесу;

  особливості розгляду різних категорій справ;

  форми процесуальних документів.

 

протягом року

члени

НКР

 

5.11

Про участь членів НКР у підготовці до друку навчального посібника «Публічне земельне право України»

протягом року

члени

НКР

 

5.12

Про участь членів НКР у підготовці до друку підручника «Адміністративні й адміністративні процесуальні документи УНР в екзилі: невідома наукова й правнича спадщина України»

протягом року

члени

НКР

 

5.13

Про участь членів НКР у підготовці до друку 2-го видання (зміненого і доповненого) підручника «Адміністративний процес України»

 

протягом року

члени

НКР

 

5.14

Про участь членів НКР у проведенні щорічних  Всеукраїнських інтелектуальних змагань з адміністративного судочинства імені В.С. Стефанюка

жовтень

члени

НКР

 

5.15

Про участь  членів НКР у підготовці проекту Кодексу адміністративного права України

 

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Смоковича М.І.)

 

         

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру