Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

ПЛАН роботи Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України на 2014 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України

10 квітня 2014 року № 3

 

 

План роботи

Науково-консультативної ради

при Вищому адміністративному суді України

на 2014 рік

 

№ з/п

Назва питання

Термін виконання

Виконавці

 

1. Загальні питання Науково-консультативної ради

 

1.1

Надання рекомендацій до проекту постанови Пленуму «Про судову практику вирішення адміністративними судами справ за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень щодо обмежень у реалізації права на мирні зібрання та позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання»

 

протягом року

члени

НКР

 

1.2

Надання рекомендацій до проекту постанови Пленуму «Про практику розгляду адміністративними судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби»

 

протягом року

члени

НКР

 

1.3

Обговорення проектів наукових висновків, що стосуються питань правового характеру, пов’язаних із реалізацією матеріальних і процесуальних норм адміністративними судами

 

 

протягом року

члени

НКР

 

1.4

 

Розроблення проектів звернень Вищого адміністративного суду України до Верховного Суду України про направлення конституційного подання щодо конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України на підставі узагальнення матеріалів судової практики

 

 

 

 

протягом року

члени

НКР

 

1.5

Обговорення теоретичних праць і практичних посібників з питань матеріального та процесуального права й організації діяльності судів

 

 

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Рябченко О.П.)

1.6

Підготовка проектів оглядових листів-рекомендацій щодо питань правового характеру, що виникають у судовій практиці

 

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Ількова В.В.)

1.7

Обговорення наукових статей з актуальних питань адміністративного та інших видів судочинства для подальшого їх розміщення в журналах «Вісник Вищого адміністративного суду України», «Адміністративне судочинство. Судова практика в адміністративних справах» та інших виданнях

 

 

 

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Базова В.П.)

1.8

Підготовка підручника «Адміністративне судочинство України» в новій редакції

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Базова В.П.)

1.9

Проведення засідання Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України

друге

півріччя

члени

НКР

 

 

2. Секція загальної теорії адміністративної юстиції

 

2.1

Розмежування конституційної та адміністративної юрисдикцій

протягом року

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

(пропозиція

Пасенюка О.М.

Перепелюка В.Г.)

 

2.2

Напрямки удосконалення юрисдикції адміністративних судів у зв’язку з можливим запровадженням інституту кримінальних проступків, відповідної модернізації інституту адміністративно-карного проступку, доповненням цих двох інститутів положеннями про відповідальність юридичних осіб

 

протягом року

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

 (пропозиція

Пасенюка О.М.

Перепелюка В.Г.)

2.3

Наукове обґрунтування діяльності Верховної Ради України як суб’єкта владних управлінських функцій. Відмежування цих функцій від інших функцій

 

 

 

протягом року

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

(пропозиція

Смоковича М.І.)

2.4

Підготовка рекомендацій (наукових висновків) щодо окремих проблем розмежування адміністративної юрисдикції від інших видів судової юрисдикції

протягом року

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

 (пропозиція

Куйбіди Р.О.)

2.5

Публічно-правовий спір як одна з основних категорій адміністративно-процесуального права: проблеми тлумачення. Проблема визначення правового статусу іншого суб’єкта публічно-правового спору як суб’єкта владних повноважень

 

протягом року

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

 (пропозиція

Оніщенко Н.М.

Ткач Г.Й.)

 

2.6

Розмежування публічного та приватного права у правовідносинах, які виникають з приводу використання прав інтелектуальної власності

протягом року

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

 (пропозиція

Бояринцевої М.А.)

 

2.7

Тлумачення пункту 1 частини першої статті 83 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

протягом року

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

 (пропозиція

Смоковича М.І.)

 

2.8

Щодо визначення категорії спорів, які мають майновий характер в адміністративному судочинстві (застосування частини третьої статті 4 Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір»

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Цуркана М.І.)

 

 

3. Секція адміністративного права

 

3.1

Дискреційні повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в аспекті обрання способу захисту порушеного права особи та виконання рішень адміністративних судів

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Бояринцевої М.А.)

3.2

Проблеми виконання рішень адміністративних судів колегіальними органами

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Головенка О.Д. Щавінського В.Р.)

 

3.3

Суб’єкти владних повноважень: ознаки й види.

Критерії оцінювання рішень суб’єктів владних повноважень (частина третя статті 3 КАС України).

Теорія публічного правонаступництва

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Бевзенка В.М.

Куйбіди Р.О.)

 

3.4

Структура публічно-правових відносин, з яких виникають адміністративні справи

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Педька Ю.С.)

 

3.5

Характерні особливості елементів публічно-правових відносин

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Педька Ю.С.)

3.6

Визначення сутності суб’єктивних публічних прав невладних суб’єктів публічно-правових відносин

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Педька Ю.С.)

 

3.7

Видова характеристика суб’єктивних публічних прав

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Педька Ю.С.)

 

3.8

Щодо застосування пункту 200.23 статті 200 Податкового кодексу України в частині визначення строків, з яких розпочинається нарахування пені на суму простроченої бюджетної заборгованості

 

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Нечитайла О.М.)

3.9

Щодо застосування норм частини другої статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та підпункту 20.1.12 пункту 20.1 стаття 20 ПК при вирішенні питання щодо підстав звернення податкового органу з адміністративним позовом про припинення юридичної особи

 

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Усенко Є.А.)

3.10

Про застосування норм пункту 39.15 статті 39 Податкового кодексу України:

 - щодо потреби у зверненні органу державної податкової служби до суду з позовом про нарахування податкового зобов’язання в разі оскарження платником податків рішення про визначення податкових зобов’язань із застосуванням звичайних цін: чи в такому разі після вирішення судом справи, порушеної за позовною заявою платника податків, податковий орган повинен пред’явити позов про стягнення суми податкового зобов’язання з платника податків до бюджету (у разі відмови судом у позові платника податків про скасування рішення);

- позовні вимоги, з якими орган державної податкової служби повинен звернутися до суду в разі оскарження платником податків рішення про визначення податкового зобов’язання із застосуванням звичайних цін в адміністративній процедурі (про нарахування та сплату/або стягнення податкового зобов’язання, про визнання правомірним коригування показників податкової звітності)

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Усенко Є.А.)

 

3.11

Про розгляд та вирішення адміністративних справ з приводу рішень, дій, бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

(пропозиція

Бевзенка В.М.)

3.12

Щодо впливу рішень ЄСПЛ на формування правових позицій Вищого адміністративного суду України з приводу застосування норм процесуального права

протягом року

Кучерявенко М.П.

Усенко Є.А.

 (пропозиція

Кучерявенка М.П.)

 

 

4. Секція адміністративного процесу

 

4.1

Докази в адміністративному процесі: джерела доказів – документи, свідки, експерти; порядок отримання доказів; засвідчення документальних доказів

 

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А.

(пропозиція

Бояринцевої М.А.)

4.2

Судові витрати: порядок їх обчислення та компенсації

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Бояринцевої М.А.)

 

4.3

Про практику призначення судової експертизи

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А.

(пропозиція Ількова В.В.)

 

4.4

Про участь прокурора у розгляді справ адміністративної юрисдикції

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція Ількова В.В.)

4.5

Зловживання процесуальними правами та його обмеження

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція Ількова В.В.)

4.6

Про можливість об’єднання ухвалою суду в одне провадження кількох однорідних позовних вимог, які перебувають у його провадженні, за позовами одного і того ж позивача до одного і того ж відповідача чи до різних відповідачів або за позовними заявами різних позивачів до одного і того самого відповідача

 

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція Ткач Г.Й.)

 

 

 

 

 

4.7

Про право сторони (позивача) подавати належним чином сформульовані уточнення позовних вимог (доповнення статтей 51 та 137 КАС України)

 

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція Ткач Г.Й.)

 

 

4.8

Можливість розгляду судом звернень зацікавленої особи в порядку, передбаченому статтями 168-170 КАС України, якщо справа перебуває на розгляді в суді апеляційної чи касаційної інстанції, без матеріалів справи

 

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція Ткач Г.Й.)

4.9

Проблема реалізації рішень Європейського суду з прав людини під час здійснення адміністративного судочинства

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Педька Ю.С.)

4.10

Питання забезпечення реалізації принципу офіційного з’ясування обставин справи в адміністративному судочинстві

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Педька Ю.С.)

4.11

Адміністративний договір: суб’єктний склад та склад елементів договору, порядок розірвання

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Бояринцевої М.А.)

 

4.12

Інститут процесуальної співучасті: зміст, правове врегулювання, розподіл процесуальних повноважень між співучасниками

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Бевзенка В.М.)

 

4.13

Інститут зустрічного адміністративного позову: сутність, правове врегулювання, особливості

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Бевзенка В.М.)

 

4.14

Сутність публічного інтересу як предмета захисту в адміністративному судочинстві. Види публічних інтересів та характеристика їх суб’єктів

 

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Педька Ю.С.)

4.15

Особливості розгляду та розв’язання податкових спорів

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Педька Ю.С.

Ількова В.В.)

 

4.16

Щодо порядку вчинення процесуальних дій суду в разі пред’явлення вимог, що не мають правового характеру

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Нечитайла О.М.)

 

4.17

Судовий контроль в адміністративному судочинстві

протягом року

Рябченко О.П.

Чумаченко Т.А. (пропозиція

Кравчука В.М.)

 

4.18

Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби

протягом року

Петришин О.В.

Маринчак Н.Є.

 (пропозиція

Голосніченка І.П.)

 

 

5. Інші питання

 

5.1

Про участь членів НКР у підготовці проекту Закону України «Про Адміністративно-процедурний кодекс України» та подальшу підготовку пропозицій до внесення проекту редакції Кодексу до Верховної Ради України

 

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Ількова В.В.)

5.2

Про участь членів НКР в обговоренні законопроектів, пов’язаних із вдосконаленням положень КАС України, з урахуванням практики ЄСПЛ та судової практики національних судів

 

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Базова В.П.)

 

5.3

Про участь членів НКР у підготовці академічного видання «Адміністративна юстиція України в персоналіях»

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Базова В.П.)

 

5.4

Про участь членів НКР у підготовці 3-го видання (переробленого і доповненого)
Науково-практичного коментаря КАС України

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Базова В.П.)

 

5.5

Про участь членів НКР у підготовці та виданні спеціального випуску журналу «Право України» щодо проблем адміністративного судочинства

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Базова В.П.)

 

5.6

Про участь членів НКР у підготовці збірника судових рішень «Судова практика та правові позиції Вищого адміністративного суду України. Земельні спори. Спори у сфері охорони навколишнього природного середовища»

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Базова В.П.)

 

5.7

Про участь членів НКР у підготовці серії брошур «Судова практика та правові позиції Вищого адміністративного суду України»

                     

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Базова В.П.)

 

5.8

Про участь членів НКР у підготовці підручника «Загальне адміністративне право», зокрема розділів: «Організація публічної адміністрації», «Позасудовий захист прав, свобод та законних інтересів приватних осіб у відносинах із публічною адміністрацією

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Бевзенка В.М.)

 

5.9

Про участь членів НКР в підготовці статей «Земельні правовідносини як предмет юрисдикції адміністративних судів», «Публічне правонаступництво: сутність, особливості та процедури»

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Бевзенка В.М.)

 

5.10

Про участь членів НКР у організації та проведенні круглого столу «Судова практика та правові позиції Вищого адміністративного суду України. Земельні спори. Спори у сфері охорони навколишнього природного середовища»

 

квітень 2014 року

члени

НКР

(пропозиція

Базова В.П.)

 

5.11

Про підвищення ролі та авторитету адміністративних судів, ефективність судових рішень

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Кравчука В.М.)

 

5.12

Щодо гарантії незалежності суддів та порядок притягнення до відповідальності за неповагу до суду

протягом року

члени

НКР

(пропозиція

Бояринцевої М.А.)

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру