Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Чи є визнання підприємства банкрутом підставою для припинення виплати особам пенсій, які призначені за віком на пільгових умовах зі зниженням пенсійного віку за рахунок коштів цього підприємства

 

 


Чи є визнання підприємства банкрутом у порядку Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» підставою для припинення виплати особам пенсій, які призначені за віком на пільгових умовах зі зниженням пенсійного віку за рахунок коштів цього підприємства

 

Експертний висновок

 


 НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНА РАДА

ПРИ ВИЩОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ УКРАЇНИ

 

УЗАГАЛЬНЕНИЙ

НАУКОВО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ВИСНОВОК

 

1.     Проблема правозастосування

У судовій практиці виникло проблемне питання стосовно розгляду спорів про поновлення виплати особам пенсій, призначених за віком на пільгових умовах зі зниженням пенсійного віку за рахунок коштів підприємства.

Проблема стосується того, чи є визнання підприємства банкрутом у порядку Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» підставою для припинення виплати особам пенсій, призначених за віком на пільгових умовах зі зниженням пенсійного віку за рахунок коштів цього підприємства.

Для вирішення окресленого питання членам Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України (далі – НКР при ВАСУ) було дано завдання дослідити його та надати відповідні наукові висновки.

Правові позиції з цього питання висловили заступник Голови НКР при ВАСУ Цуркан М.І., члени НКР при ВАСУ Базов В.П., Битяк Ю.П. (спільно з науковцями Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого – завідувачем кафедри трудового права, кандидатом юридичних наук, доцентом Жернаковим В.В. та кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри трудового права Сільченком С.О.), Монаєнко А.О., Перепелюк В.Г. та Прудивус О.В.

 

2. Узагальнене обґрунтування науково-консультативного висновку

2.1. Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Право соціального захисту, у тому числі пенсійне забезпечення, гарантовано кожному громадянину статтею 46 Конституції України.

Принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, а також порядок формування Накопичувального пенсійного фонду і фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам визначаються Законом України від 09 липня 2013 року № 1058- IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі також – Закон № 1058-IV).

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу  XV «Прикінцевих положень» Закону № 1058-IV окремим категоріям працівників, залежно від умов праці за результатами атестації робочих місць, можуть призначатися пенсії за рахунок коштів підприємств та організацій, але не раніше ніж за      5 років до досягнення віку, передбаченого статтею 26 цього Закону, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Механізм призначення пенсій окремим категоріям працівників, які за результатами атестації робочих місць працюють (працювали) в умовах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах визначено Порядком призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 937 (далі – Порядок № 937).

Так, пунктом 6 Порядку № 937 визначено, що рішення про призначення пільгової пенсії приймається управлінням Пенсійного фонду України у районі, місті і районі у місті за місцем розташування підприємства, організації на підставі документів, що подаються у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з Мінпраці, та гарантійного листа підприємства або організації про перерахування коштів на рахунок зазначеного управління для покриття витрат, пов’язаних з виплатою пенсій.

Згідно з пунктом 7 Порядку № 937 виплата пільгової пенсії здійснюється після надходження у повному обсязі коштів від підприємства, організації до органу, що призначає пенсію, у строки, передбачені Законом № 1058-IV. Перерахування коштів підприємством, організацією здійснюється до дня досягнення особою пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону № 1058-IV.

Відповідно до пункту 8 Порядку № 937 кошти на виплату пільгової пенсії та витрати, пов’язані з доставкою пенсій, перераховуються підприємством, організацією у порядку та строки, визначені правлінням Пенсійного фонду України. Спірні питання щодо перерахування коштів для виплати і доставки пільгової пенсії вирішуються відповідно до законодавства.

З аналізу положень Порядку № 937 вбачається, що вони не регламентують підстави припинення виплати пільгових пенсій.

2.2. Згідно зі статтею 49 Закону 1058-IV виплата пенсії припиняється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду України або за рішенням суду у випадках:

1) якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

2) на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

3) у разі смерті пенсіонера;

4) у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

5) в інших випадках, передбачених законом.

Отже, ненадходження коштів на виплату та доставку пільгової пенсії від підприємства не входить до вказаного вище переліку випадків, відповідно до яких припиняється виплата пенсії, а тому не може бути підставою для відмови у призначенні пенсії, оскільки право соціального захисту, у тому числі пенсійне забезпечення, гарантовано кожному громадянину Конституцією України (стаття 46).

Аналіз законодавства, зокрема Закону України від  09 липня 2013 року № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 937, з урахуванням положень статті 46 Конституції України, якою гарантується право соціального захисту, у тому числі пенсійне забезпечення, та статті 8 Конституції України щодо дії в Україні принципу верховенства права, дає підстави для висновку, що визнання підприємства банкрутом у порядку Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та несплата ним внесків до Пенсійного фонду не є підставою припинення виплати пенсій, призначених згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

3. Висновки

Визнання підприємства банкрутом у порядку Закону України від 14 травня 1992 року № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та несплата ним внесків до Пенсійного фонду не є підставою для припинення виплати особам пенсій, призначених відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу  XV «Прикінцевих положень» Закону України  від 09 липня 2013 року № 1058- IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

 

 

Учений секретар  НКР при ВАСУ                                   М.І.Смокович

 

Учений секретар секції загальної теорії

адміністративної юстиції НКР при ВАСУ                      Н.Є.Маринчак

 

Учений секретар секції

адміністративного права НКР при ВАСУ                      Є.А.Усенко

 

Учений секретар секції

адміністративного процесу НКР при ВАСУ                    Т.А.Чумаченко

 

 

Окремі висновки членів НКР при ВАСУ 

Правова позиція заступника Голови НКР Цуркана М. І. на 4 арк.

Правова позиція Базова В. П. на 2 арк.

Правова позиція Битяка Ю. П., Жернакова В. В., Сильченка С. О. на 5 арк.

Правова позиція Монаєнка А. О. на 3 арк.

Правова позиція Перепелюка В. Г. на 2 арк.

Правова позиція Прудивуса О. В. на 2 арк.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру