Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Автономна система адміністративних судів – це один з елементів проєвропейської моделі судової влади

Таку позицію висловив Голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло під час заходів, присвячених офіційному відкриттю проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні», що відбулися 5 квітня 2016 року.

 

Проект розрахований на три роки та впроваджуватиметься завдяки фінансовому внеску Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

З нагоди офіційного відкриття Проекту відбулося перше засідання Керівного комітету, у якому з боку держави узяли участь Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк, Голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло, Голова Вищого господарського суду України Богдан Львов, Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Борис Гулько,  Голова Вищої ради юстиції Ігор Бенедисюк, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Сергій Козьяков, Голова Ради суддів України Валентина Сімоненко, ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук та заступник Міністра юстиції України Сергій Петухов. Раду Європи представляли голова Департаменту правосуддя та правового співробітництва Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ханне Юнкер, голова відділу з реформи сектору правосуддя Департаменту правосуддя та правового співробітництва Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ліліт Данегян та менеджер Проекту «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні» Андрій Кавакін.

Учасники засідання затвердили тематичні напрямки майбутньої роботи проекту та формат діяльності проекту в рамках чотирьох компонентів.

Представники ради Європи поінформували учасників засідання, що новий проект передбачатиме співпрацю різних гілок влади, європейських партнерів та лідерів громадянського суспільства у кількох напрямах:

- підтримка в розробці та прийнятті конституційних та інших законодавчих змін, що належать до питань судової реформи в Україні, вдосконалення нормативно-правових актів, які регулюють структуру та діяльність судових органів;

- підтримка судової влади України в розбудові ефективної системи суддівської відповідальності, яка базується на європейських стандартах;

- підтримка в розробці системи альтернативного вирішення спорів шляхом упровадження механізмів медіації та вдосконалення системи арбітражу;

- підтримка в посиленні інституційної спроможності вищих судових інстанцій у питаннях забезпечення більш ефективного перегляду справ на підставі рішень Європейського суду з прав людини проти України.

Проектом також передбачається аналіз судової практики України щодо відновлення судового провадження як частини процесу виконання рішень Європейського суду з прав людини, а також обговорення запровадження національних засобів захисту від надмірної тривалості судових проваджень.

Також Проект планує діяльність у місті Києві та в регіонах України. Регіональний підкомпонент діяльності стосуватиметься питань здійснення правосуддя в областях, які знаходяться під впливом конфлікту, та питання якості правосуддя в судах першої та апеляційної інстанцій.

У ході своїх виступів очільники судової влади України та представники інших державних органів високо оцінили важливість підтримки Радою Європи впровадження судової реформи в Україні, відзначили високу пріоритетність завдань, охоплюваних робочим планом нового Проекту, висловили сподівання на досягнення всіх заявлених цілей Проекту та готовність судової влади України брати активну участь у їх досягненні.  

Голова ВАСУ О.М.Нечитайло подякував представникам Ради Європи за підтримку судової реформи в Україні, спрямованої на посилення ефективності правосуддя в Україні, утвердження європейських стандартів верховенства права, захисту прав людини, доступу до правосуддя. Він зазначив, що Вищий адміністративний суд підтверджує свою готовність та зацікавленість бути активним учасником Проекту, та відмітив актуальність цілей Проекту та їх відповідність реаліям і нагальним потребам сьогодення. Очільник ВАСУ висловив сподівання, що реалізація Проекту сприятиме досягненню конкретних результатів, очікуваних українським суспільством.

У цьому контексті він відзначив важливість розвитку та удосконалення адміністративної юстиції в судовій системі України в контексті конституційної реформи. Адже важливою ознакою сучасної правової держави, тобто держави, яка законодавчо та практично забезпечує судовий захист прав і свобод як громадян, так і юридичних осіб, є інститут адміністративної юстиції. Досвід країн, у яких тривалий час вже функціонує адміністративна юстиція, свідчить, що вона є одним з найбільш ефективних механізмів захисту прав і свобод людини, зокрема, від незаконних або необґрунтованих утисків публічної влади.  

Свого часу утворення адміністративних судів стало надзвичайно важливим етапом у розвитку судової системи нашої країни. З точки зору подальшого розвитку національної судової системи, зазначив О.Нечитайло, формування автономії адміністративних судів є процесом вдосконалення судоустрою.  Голова ВАСУ нагадав, що Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) у своїх висновках підтримала варіант змін до Основного закону, який передбачає існування автономної системи спеціалізованих адміністративних судів*.

 Це, на переконання Голови Вищого адміністративного суду, повністю збігається з пропозиціями утворити незалежну систему адмінсудів, позбувшись подвійної касації та чотириланкової судової системи.  

Голова ВАСУ висловив зауваження щодо неврахування вищезазначених рекомендацій Венеціанської комісії у запропонованій редакції проекту змін до Конституції, згідно з якими визначено лише існування адмінсудів, але статус системи адміністративних судів чітко не врегульовано.  

Конституційне закріплення автономності системи адміністративних судів на чолі з Верховним адміністративним судом України це можливість розвивати адміністративне судочинство шляхом, який обрали для себе у різні історичні епохи найрізноманітніші країни, наприклад, Франція, Німеччина, Швеція, Португалія, Італія, Фінляндія, Польща, Литва тощо. Врегулювання статусу адміністративних судів у Конституції буде дійсно гарантією їхньої незалежності від інших гілок державної влади та політичних сил. Це також стане підґрунтям та важливим етапом в утвердженні адміністративного судочинства України як дієвого механізму судового захисту прав особи у спорах з суб’єктами владних повноважень – органами державної влади, місцевого самоврядування та їх посадовими особами. Саме така мета закладалася на першому етапі запровадження адміністративного судочинства під час створення адміністративних судів, зазначив Олександр Нечитайло.

Водночас, виокремлення адміністративної юстиції у автономну систему – це лише один із кроків, необхідних для підвищення ефективності адміністративного судочинства. Тому важливо, що новий Проект Ради Європи не обмежується лише підтримкою конституційної реформи, але має на меті підтримку комплексної судової реформи. Так, відзначив О.Нечитайло, особливої уваги потребує питання виконання рішень адміністративних судів. Виконання судових рішень в адміністративних справах ускладнене тим, що воно покладається на органи виконавчої влади, які найчастіше є відповідачем у процесі. При цьому, зауважив Голова ВАСУ, жоден посадовець ще не був притягнутий до відповідальності за невиконання рішень судів. 

У той же день відбувся захід з офіційного відкриття проекту за участі широкого кола представників судової влади, юридичних факультетів вищих навчальних закладів України, посольств держав, що здійснюють фінансовий внесок у реалізацію проекту, представників міжнародних організацій та громадянського суспільства, під час якого представники Ради Європи поінформували про цілі та компоненти проекту, його діяльність та очікувані результати.

Вищий адміністративний суд України на заході представляли суддя ВАСУ, член Ради суддів України Тетяна Чумаченко та начальник відділу міжнародно-правового співробітництва ВАСУ Світлана Пилипець.

Учасники заходів висловили сподівання, що новий Проект зробить свій вагомий внесок у розбудову незалежної судової влади в Україні згідно з європейськими стандартами та з метою якнайшвидшого відновлення довіри до українських судів.

 

*Примітка: У висновках Комісії (Попередній висновок щодо запропонованих змін до Конституції України в частині правосуддя від 24 липня 2015 року та Висновок від 26 жовтня 2015 року)  віталося конституційне посилення адміністративних судів; відмічено, що з точки зору захисту прав людини адміністративна юстиція є важливим елементом у процесі контролю за діяльністю органів державної влади; вказано на відмінність ВАСУ від інших вищих спеціалізованих судів, які натомість Комісія пропонує поступово трансформувати у палати Верховного Суду України (хоча погоджується з можливістю тимчасового збереження і їх на тимчасовий період) – але для Вищого адміністративного суду України Комісія робить виняток.

*  *  *

Довідково

Україна приєдналася до Ради Європи в 1995 р. та, як держава-член Ради Європи, взяла зобов’язання реформувати свою систему правосуддя, здійснюючи перехід від радянської до проєвропейської моделі судової влади. На сьогодні цей перехід ще триває, а судова реформа визнається українською владою як один із пріоритетів задля усталеного поступу на шляху європейської інтеграції.  

Новий трьохрічний проект є логічним продовженням підтримки, яку традиційно надає Рада Європи в питанні реформування судової системи України. Проект ставить на меті подальше наближення української системи правосуддя до стандартів та рекомендацій Ради Європи. Проект впроваджується в рамках Плану дій Ради Європи щодо України на 2015-2017 рр та фінансується завдяки внеску Уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

 Фото з сайту Ради Європи


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру