Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

На запит ВАСУ Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини підготовлено Висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів»

На запит Вищого адміністративного суду України від серпня 2016 року Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ) був підготовлений Висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів» англійською та українською мовами.

 

У Висновку зазначено, що в цілому, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (далі–Закон) відповідає міжнародним стандартам, а також вітається прагнення законодавця збільшити прозорість судової системи та сприяти оптимізації судоустрою, забезпечити сталість і єдність судової практики в Україні. Водночас, рекомендується звернути особливу увагу на можливі наслідки ліквідації діючих Верховного Суду України та вищих судів, у тому числі звільнення суддів. Зокрема, має існувати справедливий порядок звільнення суддів. Будь-яке з таких звільнень може відбуватися лише у вкрай серйозних випадках, з урахуванням потенційного впливу таких звільнень на незалежність цілого суддівського корпусу. Заходи з реформування судової системи мають забезпечити розумний баланс між підзвітністю та незалежністю суддів.

У Висновку також підкреслюється, що слід здійснювати регулярний моніторинг складної інституційної та функціональної організації процесів у судовій системі України, передбаченої Законом, з метою забезпечення досягнення поставлених завдань та упевненості в тому, що вони не призведуть до збільшення державних витрат, подовження тривалості судових процедур та збільшення бюрократії.  

 

Для забезпечення більшої відповідності норм Закону міжнародним стандартам у галузі прав людини та зобов'язанням держав-учасниць ОБСЄ з питань людського виміру ОБСЄ/БДІПЛ у своєму Висновку надає такі ключові рекомендації:

1) запровадити механізм, що дозволяв би оскарження до Великої Палати Верховного Суду лише у тих справах, що стосуються принципових питань або мають особливу суспільну вагу, або коли заявник зазнав кричущої несправедливості;

2) передбачити, що у разі оскарження рішення Вищої ради правосуддя про звільнення судді, ухваленого як передбачено в п. 20 Прикінцевих і перехідних положень Закону (або звільнення в результаті дисциплінарного провадження відповідно до частини 2 статті 57 Закону України "Про Вищу раду правосуддя"), Верховний Суд може розглянути відповідну справу по суті;

3) встановити, що голова суду не може здійснювати повноваження слідчого судді на етапі досудового провадження, та внести відповідні зміни до Кримінального процесуального кодексу; 

4) чітко зазначити в Законі чи відповідному підзаконному акті, що результати письмового й усного оцінювання діючого судді, на відміну від результатів оцінювання кандидата на посаду судді, мають залишатися конфіденційними;

5) переглянути положення про створення Громадської ради доброчесності та зважити доцільність використання інших способів залучення представників громадянського суспільства до процесу оцінювання суддів або ж суттєво реформувати Громадську раду, встановивши, як мінімум, що вона відіграє лише дорадчу роль та що оцінюваний суддя має право пояснити/захистити свою позицію на засіданні Громадської ради; 

6) внести зміни до статті 106 Закону, обмеживши перелік підстав для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності умисними діями або діями внаслідок грубої (очевидної) недбалості, виключивши посилання на недотримання етичних норм як підставу для притягнення до дисциплінарної відповідальності та прояснивши, що рішення ЄСПЛ може, залежно від обставин, призвести до відкриття дисциплінарного провадження, проте не відміняє необхідності такого провадження; та

7) запровадити норми, що забезпечують урахування відносного представництва жінок і чоловіків у ході призначення суддів та призначення до різних представницьких і спеціалізованих органів у судовій системі.

 

Слід зауважити, що за стандартною процедурою цей Висновок буде опублікований у онлайн законодавчій базі даних ОБСЄ/БДІПЛ www.legislationline.org.  

 

Додатки:

 

Висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів» українською мовою

 

Висновок щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів» англійською мовою

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру