Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Розпочалася підготовка викладачів курсу із застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при здійсненні правосуддя

 

10-11 грудня 2015 року в місті Києві Національна школа суддів України спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні за участі Верховного Суду України та Вищого адміністративного суду України за фінансової підтримки уряду Канади в межах проекту “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя” провела тренінг для тренерів навчального курсу стандартизованої програми для суддів, призначених на посаду судді вперше, на тему: “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в адміністративному судочинстві”. Символічно, що початок курсу співпав з Днем прав людини, який міжнародна громадськість відзначає 10 грудня.

Тренінг розпочав вітальними словами проректор, суддя Верховного Суду України у відставці Володимир Мазурок, який у своїй презентації зупинився на завданнях Національної школи суддів України, зокрема, підготовці висококваліфікованих кадрів для судової системи та запровадженні нових інтерактивних форм навчання суддів – тренінгах. Розкривши національні стандарти суддівської освіти, проректор наголосив на вимогах, які ставляться до тренерів, та заходах, які здійснює Національна школа суддів України для підготовки викладачів нових курсів стандартизованої програми для суддів.

Основною метою тренінгу для тренерів є підготовка викладачів розробленого курсу, що передбачає розуміння ними логіки, структури та перебігу курсу, оволодіння методикою його викладання, формування у майбутніх суддів–викладачів цілісного бачення викладання цього курсу. Під час дводенного тренінгу судді–викладачі пройшли всі модулі одноденного курсу щодо застосування ЄКПЛ та практики ЄСПЛ в адміністративному судочинстві (для суддів окружних адміністративних судів та суддів місцевих загальних суді, які розглядають адміністративні справи).

Модератор тренінгу Тетяна Фулей, начальник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу, кандидат юридичних наук, ознайомила учасників з програмою тренінгу для тренерів і стандартизованого курсу, розкрила методику викладання індивідуальних і практичних завдань, які передбачені програмою навчального курсу.

Тренерами залучені судді Вищого адміністративного суду України Тетяна Стрелець, Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду Сергій Уханенко, Львівського окружного адміністративного суду Роксолана Качур, Харківського окружного адміністративного суду Людмила Волкова.

Коментарі та відповіді на запитання учасників надали експерти проекту юрист Секретаріату ЄСПЛ Дмитро Третьяков, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини – начальник управління з питань підготовки конституційних подань та дотримання прав на доступ до публічної інформації Ірина Кушнір, Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини у    2012–2013 рр Назар Кульчицький.

Курс “Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя в адміністративному судочинстві” є одноденним та складається з  2–х  модулів

 I.            Підстави втручання держави у права особи.

II.            Право на справедливий суд. Основні принципи. Рівність сторін. Участь прокурора у процесі. Докази.

Методологією курсу передбачено:

демонстрацію відеофільму про ЄСПЛ з подальшим обговоренням рішень ЄСПЛ, які в ньому згадуються;

виконання індивідуального завдання (у формі тестування щодо фільму про ЄСПЛ) з подальшим обговоренням;

міні–лекції з використанням презентацій Power Point;

виконання 2 практичних завдань у малих групах;

демонстрацію відеоролика про способи пошуку інформації щодо рішень та ухвал ЄСПЛ у базі даних документів HUDOC та на сайті Міністерства юстиції України;

мозковий штурм щодо обміну досвідом стосовно застосування Конвенції та практики ЄСПЛ;

модеровану дискусію стосовно позитивної та негативної практики застосування рішень ЄСПЛ національними судами з посиланням на конкретні рішення ЄСПЛ.

Запровадження навчального курсу в рамках стандартизованої програми для суддів передбачено здійснити у 2016 році. 

Довідково

10 грудня міжнародна громадськість відзначає День прав людини (англ. Human Rights Day). У цей день у 1948 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини, яка стала наріжним каменем у побудові ефективної системи захисту прав людини. Декларація закріпила такі принципи, як рівність прав людей, право кожного на життя, право на свободу та на особисту недоторканність, заборону рабства та работоргівлі, заборону тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гiднiсть, поводження та покарання, рівність усіх перед законом, право на працю, право на мирні збори та інші права та свободи.

Загальна декларація прав людини має рекомендаційний характер, але, не зважаючи на це,
 її прийняття започаткувало процес прийняття міжнародних стандартів у галузі прав людини шляхом розроблення та укладення конвенцій, декларацій, протоколів, пактів тощо та створенню правозахисних установ. Одним із таких документів є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, підписана 4 листопада 1950 р. країнами–членами Ради Європи та ратифікована Україною 17 липня 1997 р. Для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та Протоколами до неї був створений Європейський суд з прав людини.

 

Джерело: офіційний веб-портал Національної школи суддів України

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру