Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Представники адміністративних судів взяли участь у круглому столі з питань відновлення втрачених матеріалів судового провадження

27 вересня 2016 року у м. Київ відбувся круглий стіл на тему: «Функціонування правосуддя під впливом конфлікту на сході та півдні України: відновлення втрачених матеріалів судового провадження», який був організований у рамках проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні».

Від адміністративних судів участь у роботі круглого столу взяли заступник Голови Вищого адміністративного суду України Михайло Цуркан та голова Донецького апеляційного адміністративного суду Раїса Ханова.  

Також участь у заході взяли суддя Верховного Суду України Тетяна Жайворонокзаступник Голови вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Станіслав Кравченко, голова Апеляційного суду Донецької області Олександр Агєєв, голова Донецького апеляційного господарського суду Сергій Малашкевич, суддя Апеляційного суду Луганської області Віталій Кострицький, Голова Відділу з питань реформи сектору юстиції Департаменту правосуддя та правового співробітництва Ради Європи Ліліт Данегян експерт Ради Європи, суддя Верховного Суду Республіки Хорватія,  Джуро Сессапредставники інших державних органів, юридичних факультетів вищих навчальних закладів України, а також експерти Ради Європи.

Метою заходу був аналіз українського законодавства і судової практики стосовно відновлення втрачених матеріалів судового провадження в цивільних, кримінальних, адміністративних та господарських справах в контексті конфлікту на сході та півдні України, а також пошук можливих процесуальних рішень щодо відновлення таких матеріалів.

У ході заходу експерт Ради Європи Джуро Сесса поінформував присутніх про судову практику  Європейського суду з прав людини та практику європейських країн щодо функціонування правосуддя під впливом конфлікту.

У своєму виступі Джуро Сесса наголосив, що держава повинна вживати всіх необхідних заходів для охорони і захисту прав людини. Водночас стаття 15 Європейської конвенції з прав людини у виняткових випадках надає урядам держав-членів можливість відступу в обмеженому обсязі і під наглядом від зобов’язання забезпечити певні права і свободи відповідно до Конвенції. Втім, як зазначає доповідач, застосування цього положення передбачає дотримання ряду матеріальних і процесуальних умов, зокрема право відступу може бути застосоване лише під час війни або іншої суспільної небезпеки, що загрожує життю нації та виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища. Крім того, певні права Конвенції не допускають будь-яких відступів.

У своєму виступі заступник Голови ВАСУ Михайло Цуркан відзначив, що як свідчить судова практика, не завжди обсяг відновлених матеріалів дозволяє здійснити перегляд справи в апеляційному, касаційному порядку чи Верховним Судом України. Через це часто трапляються випадки, коли суди закривають апеляційне чи касаційне провадження у справі. Така практика сформована за прикладом вирішення цього питання Верховним Судом України. Кодекс адміністративного судочинства України не визначає дії суду апеляційної чи касаційної інстанцій, Верховного Суду України у разі постановлення судом першої інстанції ухвали про закриття розгляду заяви про відновлення провадження чи недостатності відновлених матеріалів для перегляду судових рішень. У зв’язку з цим сформована практика закриття апеляційного чи касаційного проваджень повинна бути унормована. Також потрібно унормувати наслідки ухвалення судами такого рішення, забезпечивши особі, що звернулася з апеляційною чи касаційною скаргою, право на розгляд його скарги після повторного звернення із заявою про відновлення втраченого судового провадження та позитивного вирішення цього питання. Для цього слід внести відповідні зміни до статті 279 Кодексу адміністративного судочинства України.

Представники апеляційних судів Донецької та Луганської областей Раїса Ханова, Олександр Агєєв,Сергій Малашкевич та Віталій Кострицький під час своїх виступів поділилися практикою відновлення втрачених матеріалів судових проваджень у період конфлікту та зазначили проблемні питання, які постають перед суддями під час вирішення заяв про відновлення втрачених матеріалів судових проваджень.  

Крім того, учасники заходу сформували перелік пропозицій щодо вирішення питань, які виникають під час відновлення втрачених судових проваджень, у рамках законодавчих змін та вдосконалення судової практики, у тому числі відповідно до європейських практик.  


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру