Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Виконання рішень ЄСПЛ – лакмусовий папірець, який чітко виявляє справжнє ставлення політичної влади України до принципу верховенства права

Про це говорив Голова Вищого адміністративного суду України Олександр Нечитайло під час круглого столу «Рішення ЄСПЛ по справі Олександр Волков проти України», що відбувся 28 жовтня 2015 року у Києві у рамках зустрічі мережі національних представників проектних команд та головних національних партнерів з реформи правосуддя, який був організований за сприяння Проекту Ради Європи «Підтримка реформи системи суддівської відповідальності в Україні».

У круглому столі зокрема узяли участь Голова Ради суддів України, суддя Верховного Суду України Валентина Сімоненко, судді Верховного Суду України Олександр Волков та Олег Кривенда, Урядовий уповноважений України у справах Європейського суду з прав людини Борис Бабін, Голова Департаменту правосуддя та правового співробітництва, Рада Європи Ханне Юнкер, а також судді та представники громадських організацій України, Хорватії, Австрії, Вірменії, Грузії, Молдови та Польщі.

Від адміністративних судів у заході також узяли участь суддя Вищого адміністративного суду України, член Ради суддів України Тетяна Чумаченко та голова Київського апеляційного адміністративного суду Андрій Горяйнов.

 

Робота круглого столу відбувалася у форматі двох секцій присвячених наступним темам: незалежність судової влади та її відносини з іншими гілками влади: обговорення основних рекомендацій нещодавно прийнятого Висновку КРЄС № 18; рішення ЄСПЛ у справі «Олександр Волков проти України»: вплив на судову владу в Україні та в інших країнах.

Під час вступної промови Голова ВАСУ Олександр Нечитайло наголосив: «Виконання в повному обсязі рішень Європейського суду з прав людини – це лакмусовий папірець, який чітко виявляє справжнє ставлення політичної влади України до принципу верховенства права».

Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Олександр Волков проти України» має особливе значення, ця справа викрила серйозні системні проблеми функціонування судової системи України, нагадав О.Нечитайло.  Відповідно до цього рішення в України виникли певні зобов’язання щодо впровадження в національне законодавство інституціональних змін, у тому числі стосовно формування складу Вищої ради юстиції; гарантування прозорості та неупередженості дисциплінарної процедури стосовно суддів; приведення системи дисциплінарних стягнень у відповідність до європейських стандартів.

 Голова ВАСУ сказав: «Певна частина зобов’язань виконана. Але окремі проблеми потребують внесення змін до Конституції України. Тому ми очікуємо, що конституційна реформа сприятиме розв’язанню гострих питань щодо складу Вищої ради юстиції, встановлення випробувального терміну для суддів, порушення присяги як підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності, інших важливих питань».

Він також звернув увагу, що поза увагою української влади залишилась наступна проблема. Як зазначив Європейський суд, оскільки судді ВАСУ також підпадали під дисциплінарну юрисдикцію Вищої ради юстиції, вони не були незалежними та безсторонніми, розглядаючи справу, стороною якої була ВРЮ, що також становить порушення пункту 1 статті 6 Конвенції. Це означає, що стосовно цих суддів також могло бути порушене дисциплінарне провадження в Раді. На сьогодні ця проблематика належним чином не опрацьована, не розроблені чіткі механізми, що гарантували б незалежність суддів, які переглядають рішення ВРЮ, від її дисциплінарної юрисдикції.

О. Нечитайло торкнувся ще однієї теми, яка зараз активно обговорюється – повне перезавантаження судової системи шляхом тотального звільнення суддів. Незважаючи на те, що такий спосіб оновлення суддівського корпусу не витримує жодної критики, він активно нав’язується громадській свідомості.

Він висловив сподівання, що розв’язанню цієї проблеми буде сприяти позиція Венеціанської комісії, яка у висновку від 23 жовтня 2015 року щодо проекту змін до Конституції України в частині правосуддя, наголосила, що звільнення всіх суддів, крім виключних випадків, таких як зміна конституційного ладу, не відповідає європейським стандартам та принципу верховенства права. 

Важливим є також те, що Венеціанська комісія рекомендує Україні закріпити автономію адміністративних судів. Це повністю співпадає з нашими пропозиціями утворити незалежну систему адміністративних судів, позбувшись подвійної касації та чотириланкової судової системи, констатував Олександр Нечитайло.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру