Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Відбулася апробація навчального курсу «Застосування статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві»

20–21 квітня у м. Львів відбулася апробація навчального курсу «Застосування статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві» для суддів адміністративної спеціалізації, розробленого у рамках проекту “Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя”, який впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з Верховним Судом України, Вищим адміністративним судом України, Національною школою суддів України та Міністерством юстиції України, за фінансової підтримки уряду Канади.

Участь у заході взяли судді адміністративних судів Львівського апеляційного адміністративного округу, представники Національної школи суддів України та Координатора проектів ОБСЄ в Україні.

         Тренерами та фасилітаторами під час апробації виступили суддя Окружного адміністративного суду м. Києва Володимир Донець, суддя Полтавського окружного адміністративного суду Олександр Кукоба, суддя Львівського окружного адміністративного суду Ростислав Москаль, суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Андрій Нижний, суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Інна Порозова, голова Перемишлянського районного суду Львівської області Андрій Савчак, суддя Миколаївського районного суду Львівської області Володимир Павлів, суддя Городоцького районного суду Хмельницької області Сергій Шинкоренко, а також представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, експерт прое

кту Ірина Кушнір та начальник відділу науково-методичного забезпечення підготовки суддівського корпусу Національної школи суддів України, експерт проекту  Тетяна Фулей.

У ході тренінгу проводилися вхідне (на початку заходу) та “вихідне” (наприкінці) тестування за допомогою системи клікерів (питання за рішеннями ЄСПЛ, які були надані учасникам на самостійне опрацювання до початку тренінгу), інтерактивні міні-лекції щодо статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на повагу до приватного і сімейного життя), а також учасники, за допомогою фасилітаторів, вирішували практичні завдання у малих групах і презентували їх результати з наступним коментуванням відповідей експертами.

Під час тренінгу учасники мали змогу навчитися: визначати, чи поширюється дія статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) на правовідносини у конкретній справі; співставляти обсяг понять, які використовуються у статті 8 Конвенції, з національним законодавством; аналізувати рішення ЄСПЛ та розуміти його структуру; визначити прийнятне рішення ЄСПЛ для застосування у конкретній справі; визначати загальні принципи застосовності статті 8 Конвенції та застосовувати їх до обставин конкретної справи; розрізняти негативні і позитивні зобов’язання держави; застосовувати «трискладовий тест» для оцінки виправданості втручання у права особи, гарантовані статтею 8 Конвенції; з’ясувати, чи вдалось державі при виконанні позитивних зобов’язань дотримати справедливого балансу між конкуруючими інтересами забезпечити особам, що беруть участь у справі, процесуальні гарантії, «включені» в статтю 8 Конвенції.

Також під час тренінгу учасники мали нагоду з’ясувати: сферу дії статті 8 Конвенції (права, які підлягають захисту); структуру статті 8 Конвенції; понятійний апарат (поняття «приватне життя», «сімейне життя», «житло», «кореспонденція», «негативні» та «позитивні» зобов’язання, «втручання» та ін.); підстави виправданості втручання у права, гарантовані Конвенцією (т.зв «трискладовий тест»): «згідно із законом», «легітимна мета», «необхідність в демократичному суспільстві»; вимоги до якості «закону» в світлі практики ЄСПЛ; критерії «необхідності в демократичному суспільстві»; різницю між «негативними» і «позитивними» зобов’язаннями держави; особливості оцінки виконання позитивних зобов’язань (балансування конкуруючих інтересів, особливості застосування критерію «згідно із законом», значення критерію «легітимна мета»).

Слід зауважити, що напередодні заходу відбулася нарада групи розробників, на якій обговорювалися організаційні моменти апробації.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру