Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Відбувся візит делегації суддів адміністративних судів з питань ознайомлення з організацією діяльності адміністративних судів Французької Республіки

З 15 по 20 вересня 2013 року відбувся візит делегації суддів адміністративних судів України до Французької Республіки (м. Марсель) з питань ознайомлення з організацією діяльності адміністративних судів цієї країни у рамках Проекту Twinning «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні». До складу делегації увійшли  суддя Миколаївського окружного адміністративного суду Олександр Зіньковський та суддя Київського окружного адміністративного суду Інна Скрипка.  
 
В рамках візиту делегація відвідала Апеляційний адміністративний суд Марселя, де відбулася офіційна зустріч із Головою цього суду Жаклін Сіл. У ході зустрічі її учасники обговорили загальні питання організації діяльності суду, принципи встановлення спеціалізації суддів шляхом створення палат (колегій) для розгляду справ конкретних видів (питання будівництва, публічної служби, податків тощо). Після обговорення загальних питань для учасників делегації було проведено екскурсію приміщеннями Апеляційного адміністративного суду Марселя (залами судових засідань, окремих палат суду, приміщеннями канцелярії, архіву тощо). Українські судді також провели зустрічі із головою другої судової палати Дюшон, головою восьмої палати апеляційного суду Сержем Гонзалесом, із керівником апарату апеляційного суду Жоселін Феду. Члени делегації були ознайомлені із практичними аспектами роботи канцелярії суду, порядком первинного розподілу справ по палатам відповідно їх спеціалізації, порядком оформлення (формування) конкретних справ, технічними засобами контролю сплати судового збору та сканування матеріалів справ; комп'ютерною системою діловодства та документообігу в суді тощо.
 
Також за участі голови апеляційного адміністративного суду Жаклін Сіл та голів палат суду відбулася зустріч з метою обговорення теми "Застосування рішень Європейського суду з прав людини в роботі Апеляційного адміністративного суду Марселя". Головами палат суду було наведено конкретні приклади застосування на практиці рішень Європейського суду з прав людини. Члени делегації також відвідали декілька судових засідань із розгляду адміністративних справ, які перебували на розгляді різних судових палат.
 
Делегація також відвідала Адміністративний трибунал м. Марсель, де відбулася офіційна зустріч із головою трибуналу Енрі Дюбре. У ході зустрічі її учасники обговорили загальні питання організації діяльності адміністративного трибуналу. Зазначений трибунал є адміністративним судом першої інстанції та, в певній мірі, відповідає (за компетенцією та принципам діяльності) українським окружним адміністративним судам. Під час зустрічі голова трибуналу ознайомив членів делегації із історією створення трибуналу, принципами його діяльності, порядком розподілу справ між суддями та забезпеченням доступу громадян до правосуддя (так, в трибуналі створені спеціальні кімнати для очікування адвокатами та іншими сторонами розгляду своїх справ; обладнані також відповідні інформаційні стенди із спеціальними буклетами, які містять усю необхідну інформацію для забезпечення правильного оформлення позовних заяв до суду, визначення адміністративної юрисдикції, для оскарження судових рішень або для вирішення спірних питань у позасудовому порядку тощо).
 
Відповідно до законодавства Франції до компетенції адміністративних судів Франції віднесено (на відміну від України) всі справи за участю будь – яких суб'єктів владних повноважень або державних (публічних) закладів, організацій, підприємств тощо незалежно від наявності публічно – правового спору у розумінні українського законодавства. Адміністративні суди  Франції розглядають велику кількість справ, у яких відповідачами є не суб’єкти владних повноважень, а юридичні і фізичні особи, у тому числі до них пред’являються вимоги про відшкодування збитків. Крім того, значна кількість справ, які в Україні розглядаються в порядку цивільного і господарського судочинства, у Франції становлять предмет розгляду адміністративної юстиції. При цьому, основним критерієм належності справи до адміністративної юрисдикції є наявність так званого елементу держави у відповідних відносинах. Також слід відмітити надзвичайно великий обсяг нормативно-правових актів та наявність колізій між нормами законодавства Франції, у зв’язку із чим кількість справ у адміністративних судах Франції постійно збільшується.
 
В адміністративних судах Франції не здійснюється фіксація судового засідання технічними засобами; особи представників сторін встановлюються до початку судового засідання відповідним працівником канцелярії; фото-, кінозйомка, відео-, звукозапис не дозволяється; у переважній більшості справ представниками сторін можуть бути лише адвокати, участь у судовому засіданні для яких можлива лише за наявності спеціального одягу (мантії). Спеціальної форми одягу для суддів не передбачено. Також обов’язковим учасником судового засідання є державний/публічний доповідач (призначається для кожної судової палати), компетенцією якого є детальний, всебічний і обґрунтований виклад обставин справи із наданням юридичного обґрунтування (у тому числі і рішень Державної Ради Франції у подібних спорах) та висновку щодо наявності або відсутності підстав для задоволення позову. Лише після доповіді цієї посадової особи суду слово надається адвокатам сторін для спростування або підтримки позиції такого доповідача. Примітним є відсутність нарадчої кімнати та обов’язку оголошувати рішення по суті вимог у судовому засіданні, оскільки після проведення засідання колегії суддів надається час (два тижні) на прийняття та письмове оформлення рішення. Відкритого доступу громадськості до судових рішень у Франції не має. Такий доступ відкритий тільки для суддів, і лише окремі рішення Державної Ради розміщуються в мережі Інтернет для загального ознайомлення.
 

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру