Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

В рамках місії , присвяченої питанням покращення виконання судових рішень державними установами, у Києві перебували експерти Європейського Союзу

З 29 січня по 1 лютого 2013 року команда у складі двох експертів країн-членів Європейського Союзу відвідала м. Київ в рамках надання допомоги в покращенні виконання судових рішень державними установами, які є сторонами у справі. 

 

Зазначена місія відбулася в рамках проекту ЄС-Твіннінг «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні». 

 

            Даний візит став став третім з числа присвячених даному питанню. Експертами в рамках цієї місії виступили пан Ів Дутрійо, державний радник Франції, та пан Віргіліус Валанчус, суддя Верховного адміністративного суду Литви.

Остання місія дозволила експертам глибше удосконалити рекомендації щодо покращення виконання  адміністративних судових рішень державними установами з метою їх подальшої адаптації до українського контексту та особливих потреб українського адміністративного судочинства.

 

З цією метою експертами було відвідано м. Харків, де одночасно було проведено зустрічі в рамках круглого столу з науковцями Національного університету «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» та Національної академії правових наук України, а також відбулися обговорення з Головами, суддями та працівниками апарату Харківського апеляційного адміністративного суду та Харківського окружного адміністративного суду.     

Експерти ЄС мали нову робочу зустріч з експретами Вищого адміністративного суду у м. Києві. Також відбулася окрема робоча зустріч з експертами Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України .  

 

Під час даних заходів експертами та їх співрозмовниками було запропоновано три види покращень: впровадження деяких із них можливе  шляхом удосконалення поточних методів роботи; інші потребують внесення змін до українського законодавства; деякі могли б мати непрямий, але важлий вплив на виконання судових рішень.

 

Експертами буде підготовано третій –підсумковий – звіт, присвячений даним питанням.

 

 

* * *

 

European Union experts came to Kiev for a mission devoted to strengthening the enforcement of administrative courts judgements 

From 29 January to 1st February 2013, a team of two European Union Member States experts came to Kiev in order to assist the Ukrainian Administrative Judiciary on ways to improve the implementation of administrative courts judgements vis-à-vis public institutions.

 This visit took place within the framework of the European Union funded Twinning project “Increased effectiveness and management capacities of administrative courts in Ukraine”.     

This was the third of three missions on this issue. The experts were Mr. Yves Doutriaux, State Counsellor (France), and Mr. Virgilijus Valancius, Judge at the Supreme Administrative Court of Lithuania. 

This last mission allowed the experts to further refine their recommendations concerning the improvement of the execution of administrative judgments by public authorities, so that to adapt them fully to the context and specific needs of the Ukrainian administrative judiciary.  

To this aim, the experts went to Kharkiv in order both to have a roundtable meeting with scholars of the National University “Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine” and of the National Academy of Law Sciences of Ukraine and to have discussions with the presidents, other judges and staff of the Administrative Court of Appeal of Kharkiv and of the Administrative District Court of Kharkiv.

 The experts had a new working session in Kiev with experts of the High Administrative Court of Ukraine. They also had a separate meeting with experts of the Central Judicial Office of the Secretariat of the Parliament of Ukraine.

 In those events, the experts and their interlocutors addressed three types of improvements: some of them would be possible by simply perfecting current practices, some would imply changes in Ukrainian laws, some would have an indirect but significant effect on the execution of judgements. 

 The experts will deliver a third and final report on those issues.


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру