Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

В рамках місії , присвяченої питанням допомоги в розробці стратегії та плану дій щодо впровадження електронного управління в адміністративних судах, у Києві перебували експерти ЄС

З 29 січня по 1 лютого 2013 року команда у складі двох експертів країн-членів Європейського Союзу відвідала м. Київ в рамках надання допомоги у розробці стратегії та плану дій щодо впровадження електронного управління в адміністративних судах. 

Зазначений візит відбулася в рамках проекту ЄС-Твіннінг «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні».   

            Дана місія стала третьої з числа присвячених даному питанню. Експертами в рамках цієї місії виступили пан Річардас Пілічаускас, Президент Верховного адміністративного суду Литви, та пан Горан Бодін, керівник судового департаменту Апеляційного адміністративного суду  Готенбурга.

В рамках першої місії експертами було вивчено поточний стан розвитку інфраструктури інформаційних технологій та відповідні потреби українського адміністративного судочинства, а також надано пропозиції щодо шляхів якомога ефективнішого задоволення даних потреб. В рамках другої місії експертами було проаналізовано досвід окремих країн-членів ЄС та запропоновано рекомендації щодо підготовки стратегії розвитку електронного управління в адміністративних судах.  

Під час третьої місії експертами країн-членів ЄС було проведено нові робочі зустрічі  з експертами Вищого адміністративного суду України з метою обговорення конкретних напрямів та організації стратегії розвитку електронного управління та плану дій для українського адміністративного судочинства. Експертами було зроблено наголос на високій якості роботи, яку було проведено Управлінням інформаційних технологій Вищого адміністративного суду України.

Було прийнято рішення підтримувати даний діалог у режимі електронного листування. Наступні місії з  питань використання інформаційних технологій у адміністративному судочинстві, буде присвячено проведенню конференції на дану тему, а також круглого столу щодо розробки стратегії та плану дій. Дані  місії, які мають відбутися навесні та влітку, дозволять повною мірою завершити розробку зазначених документів.

 

 

* * *

 

European Union experts came to Kiev for a mission devoted to the development of a strategy and action plan for the implementation of e-governance in administrative justice 

 

From 29 January to 1st February 2013, a team of two European Union Member States experts came to Kiev in order to assist the Ukrainian administrative judiciary in the development of a strategy and action plan for the implementation of e-governance. 

This visit took place within the framework of the European Union funded Twinning project “Increased effectiveness and management capacities of administrative courts in Ukraine”.     

This was the third mission on information technologies in administrative courts in Ukraine. The experts were Mr. Ricardas Piliciauskas, President of the Supreme Administrative Court of Lithuania, and Mr. Göran Bodin, President of Judicial Division in the Administrative Court of Appeal of Gothenburg. 

In the first mission, the experts studied the current information technologies infrastructure and needs in Ukrainian administrative courts and delivered proposals concerning the way to address these needs most efficiently. In the second mission, they analysed selected European Union Member States experience and proposed guidelines for preparing an e-governance strategy in the administrative judiciary.   

In this third mission, the European Union Member States experts had new working sessions with experts of the High Administrative Court of Ukraine, in order to discuss the precise directions and organisation of an e-governance strategy and action plan for the Ukrainian administrative judiciary. The experts stressed the high level of quality of the work already done by the Department of Information Technologies of the High Administrative Court. 

It was agreed to continue this dialogue by e-mail. The next missions on information technologies for administrative courts will be devoted to a conference organised in Kiev on this topic and to a roundtable on the strategy and action plan. These missions, which will take place in spring and summer, will also allow to fully complete the drafting of the discussed documents.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру