Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Європейські експерти прибули до Києва з місією, присвяченою питанням доступу до судової практики Європейського суду з прав людини

З 10 по 14 грудня 2012 року команда експертів Європейського Союзу відвідала Київ в рамках місії, присвяченої наданню допомоги українським адміністративним судам з питань забезпечення доступу до судової практики Європейського суду з прав людини. 
Візит відбувся в рамках проекту ЄС-Твіннінг «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні». Дана місія стала другою з трьох запланованих в рамках Заходу В 4 проекту Твіннінг.
 
Експертами місії виступили пан Віргіліус Валанчус, суддя Верховного адміністративного суду Литви, пані Аніта Ліндер, старший суддя Адміністративного апеляційного суду м. Стокгольм (Швеція) та пані Марі-Лор Мес, старший суддя Адміністративного трибуналу м. Страсбург (Франція).
 
Головною подією в рамках місії стало проведення дводенного семінару, присвяченого питанням вивчення судової практики Європейського суду з прав людини, у роботі якого взяло участь більш, ніж 50 суддів та працівників апарату Верховного адміністративного суду України, а також представників інших адміністративних судів України. Багато учасників є або у майбутньому стануть тренерами та будуть вести підготовку інших суддів адміністративних судів з питань судової практики Європейського суду з прав людини.
 
Троє експертів підготували доступні для сприйняття презентації з питань застосування  судової практики, яка може бути найбільш корисною для суддів адміністративних судів. Увагу було сфокусовано на справах із судової практики Європейського суду з прав людини, де Україна не виступала стороної, оскільки подібні випадки є менш відомими для українських правознавців. Також наголошувалося на тлумаченні суддями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод з метою повної відповдіності судової практики із положеннями даного документу.  
Проект Твіннінг забезпечив учасників семінару матеріалами (у друкованому та електронному форматі) щодо судової практики Європейського суду з прав людини, враховуючи потреби українського адміністративного судочинства.
В рамках роботи місії 10 та 14 грудня відбулися зустрічі експертів Європейського Союзу з експертами Вищого адміністративного суду України.
 
Експертами буде підготовано звіт за результатами діяльності місії. Проведення третьої місії в рамках Заходу заплановано на травень 2013 року.
 
 
* * *
 
European Union experts came to Kiev for a mission devoted to the access to the case law of the European Court of Human Rights.
 
 
From 10 to 14 December 2012, a team of three European Union Member States experts came to Kiev to assist the Ukrainian Administrative Judiciary on ways to improve the access to the case law of the European Court of Human Rights.
 
The visit took place within the framework of the European Union funded Twinning project “Increased effectiveness and management capacities of administrative courts in Ukraine”. This mission was the second of three in the activity B4 of the Twinning project.
 
The experts were Mr. Virgilijus Valancius, Judge in the Supreme Administrative Court of Lithuania, Mrs Anita Linder, Senior Judge in the Administrative Court of Appeal of Stockholm (Sweden), and Mrs Marie-Laure Messe, Senior Judge in the Administrative Court of Strasbourg (France).
 
The main event of this mission was a two-day seminar on the case law of the European Court of Human Rights, to which more than fifty judges and staff members of the High Administrative Court of Ukraine and of other administrative courts all over Ukraine assisted. Many of the participants are or will become soon trainers, and will then train other administrative judges on the case law of the European Court of Human Rights.
 
 The three experts made comprehensive presentations of the aspects of this case law which are the most useful for administrative judges. They focused on cases of the European Court of Human Rights to which Ukraine was not a party, as those cases are generally less well-known of Ukrainian lawyers. They also insisted on the way judges are to interpret the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, so that to be fully in line with this case law.
 
The Twinning Project provided the participants to the conference with written and electronic materials about cases of the European Court of Human Rights, taking especially into account the needs of the Ukrainian administrative judiciary.
 
During this mission, the European Union experts had also working sessions with experts of the High Administrative Court of Ukraine on 10 and 14 December.
 
The experts will deliver a report. The third mission of this activity should take place in May 2013.

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру