Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Експерти ЄС відвідали Київ в рамках місії, присвяченої питанням покращення організаційної підтримки, яка надається адміністративним судам Радою суддів адміністративних судів України

З 03 по 06 грудня команда у кількості двох експертів країн Європейського Союзу відвідала Київ з метою надання допомоги українському адміністративному судочинству у питаннях покращення організаційної підтримки, яка надається адміністравтиним судам  Радою суддів адміністративних судів України.
Візит відбувся в рамках проекту ЄС-Твіннінг «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні». 
Дана місія стала першою з двох місій, присвячених даному питанню в рамках Заходу А 16 проекту Твіннінг. 
 
Експертами місії виступили пані Мірей Хеєрс, президент Адміністративного суду м. Руан (Франція) та пан Арунас Суткевічус, суддя Верховного адміністративного суду Литви.
 
Під час місії мав місце ряд зустрічей, які було присвячено обговоренню  діяльності органів влади, відповідальних за надання організаційної підтримки адміністративним судам у країнах Європейського Союзу; обговоренню форм, процедур та результатів надання відповідної підтримки у зазначених державах, включаючи проведення інспекцій судів, а також обговоренню шляхів подальшого удосконалення організаційної допомоги, яка надається українським адміністративним судам. Останнім часом було досягнуто значного прогресу у даній сфері внаслідок заходів, які було попередньо проведено в рамках проекту Твіннінг.
 
3 та 6 грудня експерти країн-членів ЄС мали робочі зустріч з експертами Ради суддів адміністративних судів України та Вищого адміністративного суду України. Також відбулися зустрічі з експертами Ради суддів господарських судів України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, Київського апеляційного адміністративного суду, Київського окружного адміністративного суду.
За результатами роботи експертами буде представлено звіт. Продення другої місії експертів в рамках Заходу заплановано у березні 2013 року
 
 
* * *
European Union experts came to Kiev for a mission devoted to the improvement of the organisational support of the Council of Judges of Administrative Courts of Ukraine to administrative courts
 
 
From 3 to 6 December 2012, a team of two European Union Member States experts came to Kiev in order to assist the Ukrainian Administrative Judiciary on ways to improve the organisationalsupport provided by the Council of Judges of Administrative Courts of Ukraine to administrative courts.
 
This visit took place within the framework of the European Union funded Twinning project “Increased effectiveness and management capacities of administrative courts in Ukraine”.   
 
This was the first of two missions on this issue, which is addressed within the activity A16 of the Twinning project.  
 
The experts were Mrs. Mireille Heers, President of the Administrative Court of Rouen (France), and Mr. Arunas Sutkevicius, Judge at the Supreme Administrative Court of Lithuania.
 
During this mission, a series of meetings took place. They concerned notably the authorities responsible for providing organisational support to administrative courts in European Union Member States, the form, procedure and outcome of such support in those countries, including through court inspections, and the ways to further improve the organisational support provided to Ukrainian administrative courts. A big progress has already been achieved recently in this field, following in particular previous activities of the Twinning.
 
The European Union experts had working sessions with experts of the Council of Judges of Administrative Courts of Ukraine and of the High Administrative Court of Ukraine on 3 and 6 December. They also met experts of Council of Judges of Commercial Courts of Ukraine, of the High Specialised Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases, of the Kyiv Administrative Court of Appeal and of the Kyiv District Administrative Court.
 
The experts will deliver a report on those issues. The second mission of this activity should take place in March 2013.
 

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру