Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Експерти ЄС відвідали Київ в рамках місії, присвяченої впровадженню процесуальних фільтрів щодо справ, які розглядаються адміністративними судами

 

З 26 по 30 листопада 2012 року команда у кількості двох експертів країн-членів ЄС відвідала Київ з метою надання допомоги українським адміністративним судам у питаннях впровадження фільтрів, щодо справ, які розглядаються у судах 2-ї та 3-ї інстанцій з метою удосконалення контролю доступу до них.
 
Візит відбувся в рамках проекту ЄС-Твіннінг «Підвищення ефективності та якості управління адміністративних судів в Україні». 
Дану місію було проведено у рамках Заходу В 10 проекту Твіннінг.
 
Пан Ів Гунен, державний радник Франції, та пані Аніта Ліндер, старший суддя адміністративного апеляційного суду м. Стокгольм (Швеція) виступили у якості експертів даного Заходу.
Під час місії було проведено низку зустрічей, зокрема, з питань запровадження різних видів фільтрів доступу, які застосовуються у країнах-членах ЄС; застосування відповідних процедур; поточної ситуації в адміністративних судах України, а також можливостей розвитку даного механізму в Україні.
Європейські експерти мали робочі зустрічі із експертами Вищого адміністративного суду України 26 та 28 жовтня. Вони також зустрілися із експертами Верховного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ; Київського апеляційного адміністративного суду; Центру політико-правових реформ, а також Інституту держави і права ім. М. Корецького НАН України.
Експертами буде підготовано звіт із зазначених питань.
                       
Експертами було використано можливість під час перебування в Києві взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції, організованій з нагоди 10-ї річниці створення Вищого адміністративного суду України, в рамках роботи якої кожним з них було зроблено промову на наукову тему. 
 
* * *
European Union experts came to Kiev for a mission devoted to the development of filters for access to administrative courts.
 
 
From 26 to 30 November 2012, a team of two European Union Member States experts came to Kiev to assist the Ukrainian Administrative Judiciary on ways to develop filters in order for administrative courts of second and third instance to have more control on access to them.
 
The visit took place within the framework of the European Union funded Twinning project “Increased effectiveness and management capacities of administrative courts in Ukraine”.   
 
This mission was the activity B10 of the Twinning project.
 
The experts were Mr Yves Gounin, State Counsellor (France), and Mrs Anita Linder, Senior Counsellor in the Administrative Court of Appeal of Stockholm (Sweden).
 
During this mission, a series of meetings took place, concerning notably different kinds of filters for court access in European Union Member States, the procedures used to this purpose, the current situation in Ukrainian administrative courts and the possible development of such mechanisms in Ukraine.
 
The European Union experts had working sessions with experts of the High Administrative Court of Ukraine on 26 and 28 October. They also met experts of the Supreme Court of Ukraine, of the High Specialised Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases, of the Kyiv Administrative Court of Appeal, of the Centre for Political and Legal Reforms and of the Koretskyi Institute of State and Law of the National Academy of Sciences of Ukraine.
The experts will deliver a report on those issues.
                       
The experts also took the opportunity of their stay in Kiev to participate to the International Conference organized for the tenth anniversary of the creation of the High Administrative Court of Ukraine, during which they each of them delivered a scientific speech.

 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру