Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Робочий план проекту (перелік заходів)

 

Заходи для громадськості

Захід 0.1
Церемонія відкриття

Результати
- організація церемонії відкриття

Метод
Метою зустрічі стане офіційний початок проекту та надання інформації про проект та його цілі. Інформованість громадськості буде забезпечено шляхом запрошення преси та підготовки прес-релізу.


Захід 0.2
Церемонія закриття

Результати
- організація церемонії закриття

Метод
Метою офіційного заключного заходу є  презентація досягнутих результатів проекту широкому колу громадськості. Буде запрошено пресу та підготовлено прес-реліз, який буде опубліковано після завершення заходу з метою забезпечення поширення результатів проекту.


Компонент А. Розширення інституційних можливостей адміністративного судочинства


РЕЗУЛЬТАТ 1: Функціонування суддівського самоврядування адміністративних судів покращено відповідно до європейських стандартів і найкращої європейської та світової практики.

Захід А.1. Вивчення функцій та діяльності органів суддівського самоврядування в системі адміністративних судів

Результати

- Аналітичний звіт щодо функціонування системи суддівського самоврядування в адміністративних судах;

- Вивчення найкращої європейської практики;

- Рекомендації

Методи

- Виконання цього заходу забезпечує ВАСУ функціональним і аналітичним оглядами про функції суддівського самоврядування в адміністративних судах, розкриваючи їхні сильні і слабкі сторони.

Цей огляд доповнюється порівняльним аналізом найкращої практики і досвіду ЄС в цій галузі. Цей аналіз відображає досвід країн-членів ЄС;

Наприкінці заходу 2 експерти ЄС за підтримки українських експертів формулюють низку рекомендацій, які перекладаються і передаються на розгляд ВАСУ для подальшого представлення і обговорення (захід А.3).

Захід А.2. Навчальний візит до установ країн ЄС для набуття досвіду зсередини щодо суддівського самоврядування і організації документообігу в судах (Франція)

Результати

- Практичний досвід у сфері суддівського самоврядування і ведення документообігу в адміністративних судах країн-членів ЄС;

- Звіт на основі отриманого досвіду і найкращої європейської практики з пропозиціями щодо їхнього впровадження

Методи

- З метою перейняття практичного досвіду в сфері адміністративного судочинства від країн-членів ЄС проектом передбачено проведення для 5 учасників 5-денного навчального візиту до Франції (Париж і Страсбург);

Метою цього візиту є надання допомоги в розробці проектів статутів, інструкцій та рекомендацій щодо вдосконалення системи суддівського самоврядування в адміністративних судах України;

Повна програма навчального візиту готується разом з країною-бенефіціаром.

Захід А.3. Обговорення на семінарі шляхів вдосконалення суддівського самоврядування

Результати

- Звіт з рекомендаціями щодо вдосконалення системи суддівського самоврядування та висновками до нього

Методи

- На основі результатів, одержаних після виконання заходів А1 і А2, два експерти від країн-членів ЄС за сприяння українських експертів готують і представляють звіт з рекомендаціями щодо покращення системи самоврядування в адміністративних судах

Захід А.4. Надання допомоги в розробці положень і статутів для органів суддівського самоврядування

Результати

- Розробка проектів положень та статутів щодо суддівського самоврядування в адміністративних судах

Методи

- На основі результатів, одержаних після виконання заходів А1, А2 і А3, два експерти від країн-членів ЄС за сприяння українських експертів готують і представляють звіт з пропозиціями щодо розробки проектів статутів, інструкцій та рекомендацій щодо покращення системи суддівського самоврядування в адміністративних судах, а також щодо їхньої редакції


РЕЗУЛЬТАТ 2: Вдосконалення організації роботи адміністративних судів (ведення документообігу пілотних судах першої та другої інстанцій, які мають бути обрані; судова статистика та навантаження суддів)

Захід А.5. Оцінка стану ведення документообігу в пілотних судах першої та другої інстанцій  та у ВАСУ

Результати

- Аналітичний звіт про ведення документообігу в адміністративних судах відповідно до  найкращої європейської практики
- Вироблення рекомендацій щодо вдосконалення

Методи

- Два експерти з країни-члена ЄС за підтримки українських експертів здійснюють оцінку ведення документообігу в обраних пілотних судах з метою підготовки звіту відповідно до найкращої практики ЄС з повною оцінкою поточного стану ведення документообігу на місці і з рекомендаціями щодо вдосконалення 


Захід А.6. Навчальний візит до установ країн-членів ЄС (Литва та Естонія) для вивчення практики ведення документообігу та інформаційних технологій

Результати

- Практичний досвід у веденні документообігу та інформаційного забезпечення в адміністративних судах країн-членів ЄС

Методи

- Проектом передбачено проведення 5-денного навчального візиту для 5 учасників до відповідних подібних установ в Литві та Естонії

Метою даного візиту є набуття практичного досвіду у веденні документообігу в адміністративних судах країн-членів ЄС, а також досвіду в інформаційному забезпеченні судів

Захід А.7. Проведення двох семінарів – один для ВАСУ та один для пілотних судів

Результати

- Підготовка висновків і рекомендацій щодо вдосконалення процесу документообігу і навантаження суддів, а також розподілу справ між суддями на основі передової європейської практики

Методи

- Цей захід дасть можливість обговорити і запропонувати конкретні заходи для вдосконалення процесу ведення документообігу та розробки критеріїв оцінювання навантаження суддів і розподілу справ між ними

Буде організовано попередні зустрічі для обговорення, по завершенню яких буде проведено круглий стіл. Два експерти з країни-члена відповідно до найкращої практики ЄС представлять попередні критерії розподілу справ між суддями і нададуть рекомендації щодо зменшення навантаження суддів

Захід А.8. Надання практичної допомоги із впровадження заходів і рекомендацій

Результати

- Вдосконалення процесу розподілу навантаження суддів і розподілу справ між ними в пілотних судах першої і другої інстанцій та у ВАСУ

- Підготовка рекомендацій щодо покращення процесу ведення документообігу, розподілу справ між суддями та їхнього навантаження

Методи

- Експерти з країни-члена ЄС сприятимуть впровадженню рекомендацій, розроблених в межах заходу А7 за допомогою навчання працівників апарату суду і/або суддів, проведення обговорень в рамках круглих столів, підтримання розробки проектів робочих інструкцій, моніторингу тощо. Впровадження цього заходу залежить від співпраці пілотних судів першої та другої інстанцій, а також від діяльності ВАСУ і досягнутого успіху.

Конкретні заходи будуть визначені в ході тісної співпраці з країною-бенефіціаром під час запровадження рекомендацій в пілотних судах
 
Захід А.9. Оцінка запровадження заходів щодо ведення документообігу, розподілу справ між суддями та їхнього навантаження

Результати

- Підготовка оціночного звіту з рекомендаціями

Методи

- Цей захід передбачає підготовку ближче до завершення проекту звіту про ефективність запропонованих і запроваджених під час проекту заходів, і запропонує вжиття корегуючих заходів, якщо необхідно. Два експерти з країни-члена ЄС спостерігатимуть за впровадженням заходів щодо ведення документообігу і разом з українськими експертами запропонують ряд рекомендацій на майбутнє, які детально обговорюються з ВАСУ.

Постійний радник проекту також братиме участь в процесі оцінювання в обраних пілотних судах, щоб забезпечити тривалість результатів. 

Захід А.10. Оцінка поточного стану справ у процесі збирання, обробки та аналізу даних

Результати

- Звіт з оцінкою поточної ситуації у сфері судової статистики на основі вивчення найкращої європейської практики, доповнений рекомендаціями щодо її вдосконалення в адміністративних судах України

Методи

- Взаємопов’язаний із заходами А1 і А5

- Два експерти з країни-члена проведуть загальний аудит у сфері ведення судової статистики та використання даних, та представлять порівняльний аналіз щодо найкращої практики ЄС з рекомендаціями для України
 

Захід А.11. Навчальний візит для набуття досвіду у веденні судової статистики, визначення критеріїв навантаження суддів та розподілу справ між ними (Швеція)

Результати

- Отримання інформації з перших рук щодо кращої європейської практики по веденню судової статистики та визначення критеріїв навантаження суддів і розподілу справ між ними

- Підготовка звіту на основі позитивного досвіду з пропозиціями щодо їхнього запровадження у ВАСУ

Методи

- Проектом передбачено проведення для 7 учасників 5-денного навчального візиту до відповідних інституцій однієї з країн-членів ЄС

Метою візиту є надання підтримки у підготовці рекомендацій щодо вдосконалення процесів збору і обробки даних


Захід А.12. Надання допомоги в перегляді існуючих інструкцій щодо ведення судової статистики

Результати

- Звіт з рекомендаціями щодо перегляду процесу ведення судової статистики на основі передової європейської практики

Методи

- Два експерти з країни-члена ЄС разом з українською робочою групою переглянуть існуючі інструкції щодо ведення судової статистики з урахуванням найкращої європейської практики, враховуючи нову класифікацію адміністративних справ на основі звіту Ради Європи

Захід А.13. Обговорення в рамках круглого столу методів аналізу статистичних даних 

Результати

- Представлення переглянутих класифікацій для збору даних статистики в адміністративних судах з рекомендаціями щодо їхнього вдосконалення

Методи

- Два експерти з країни-члена ЄС сприятимуть підготовці та проведенню круглого столу для обговорення результатів інших заходів, які мають відношення до аналізу статистичних даних.

Продовжуючи вже виконану в рамках програм Ради Європи та Європейської Комісії роботу, експерти з країни-члена разом з українськими експертами запропонують зміни для  вдосконалення сучасної практики

Захід А.14. Проведення круглого столу, в рамках якого планується представити і обговорити найкращу практику і критерії визначення, оцінки і  розподілу навантаження між суддями

Результати

- Порівняльний звіт з наведенням прикладів передової практики ЄС у розподілі справ між суддям, а також з критеріями визначення навантаження суддів

Методи

- Два експерти з країни-члена сприятимуть підготовці і проведенню круглого столу для обговорення критеріїв визначення навантаження судів, беручи до уваги Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року, а також його положення щодо розподілу справ між суддями.

Експерти ЄС разом з українськими експертами розроблять рекомендації щодо впровадження цього закону і подальших змін відповідно до найкращої практики ЄС

Захід А.15. Стажування з питань адміністрування судів

Результати

- Звіт з пропозиціями щодо вдосконалення роботи ВАСУ, які необхідно запровадити

- Працівники апарату ВАСУ отримали інформацію про здійснення адміністративного судочинства в країні-члені ЄС, зокрема про ведення документообігу, розподілу навантаження між суддями і веденням статистики відповідно до передового європейського досвіду

Методи

З метою сприяння поглибленому вивченню працівниками апарату суду країни-бенефіціара процесу функціонування судових установ, Проектом передбачено проведення для них трьох стажувань:

- 1 двотижневе стажування для 2 учасників у Франції;
- 1 двотижневе стажування для 1 учасника у Швеції;
- 1 тижневе стажування для 1 учасника в Литві.

Для забезпечення високої ефективності цього заходу 2 учасники стажування у Франції повинні досконало володіти французькою мовою, а учасник стажування у Швеції – англійською. Для учасника стажування у Литві достатньо володіння англійською або російською мовами.

РЕЗУЛЬТАТ 3: Вдосконалення методів надання організаційно-методичної допомоги адміністративним судам в їх діяльності

Захід А.16. Надання рекомендацій щодо вдосконалення методів надання методичної допомоги судам нижчих інстанцій

Результати

- Аналітичний звіт щодо методів надання організаційно-методичної допомоги адміністративним судам у країнах-членах ЄС

Методи

- Два експерти з країни-члена ЄС за допомогою українських експертів нададуть країні-бенефіціару порівняльний звіт і низку рекомендацій відповідно до найкращої практики ЄС. Цей звіт міститиме огляд методів надання вищими судами допомоги судам нижчих інстанцій


РЕЗУЛЬТАТ 4: Посилення можливостей ВАСУ по розробці рекомендацій щодо застосування норм законодавства

Захід А.17. Оцінка методів організації діяльності (та структури) ВАСУ та надання рекомендацій

Результати

- Аналітичний звіт щодо методів організації діяльності (та структури) вищих судів у країнах-членах ЄС, який містить рекомендації для ВАСУ

Методи

- Два експерти з країни-члена ЄС за підтримки українських експертів нададуть країні-бенефіціару низку рекомендацій на основі найкращої практики ЄС. Цей звіт буде містити рекомендації щодо методичної підтримки судів, в тому числі огляд методів забезпечення підтримки судів нижчих інстанцій вищими судами


РЕЗУЛЬТАТ 5: Відповідний персонал ВАСУ підготовлений для впровадження електронного управління справами в системі адміністративних судів

Захід А.18. Проведення конференції з IT-технологій в адміністративних судах

Результати

- Проведення конференції з питань інформаційно-технічного забезпечення за участі групи експертів, суддів адміністративних судів, а також працівників апарату суду

- Підготовка висновків та, можливо, рекомендацій щодо покращення інформаційно-технічного забезпечення

Методи

- Конференція проводиться з метою представлення найкращої практики ЄС у цій сфері та надання рекомендацій щодо подальших змін на краще


Захід А.19. Оцінка існуючої інформаційно-технічної інфраструктури та потреб адміністративних судів
 
Результати

- Звіт з рекомендаціями щодо необхідних інформаційно-технічної інфраструктури, програмного і технічного забезпечення

Методи

- Підготовка аналітичного звіту про визначення оптимального вирішення питання щодо технічного і програмного забезпечення в адміністративних судах України, метою якого є надання допомоги ВАСУ в розробці інтегрованої стратегії щодо системи ІТ та відповідного плану дій

Захід А.20. Надання допомоги в розробці стратегії та плану дій щодо впровадження електронного управління в адміністративних судах

Результати

- Пропозиції щодо розробки стратегії та плану дій щодо запровадження електронного управління в адміністративних судах

Методи

- Пропозиції щодо розробки стратегії та плану дій щодо запровадження електронного управління будуть готуватися спільно експертами з країн-членів ЄС і з України. Впровадження цього заходу ґрунтується на результатах усього компоненту, особливо на результатах заходів, проведених у пілотних судах, з метою розробки стратегічного плану впровадження найкращої практики та досвіду у систему електронного управління в адміністративних судах

Захід А.21. Обговорення в рамках круглого столу запропонованої стратегії та плану дій

Результати

- Підготовка висновків і рекомендацій щодо запропонованої стратегії

Методи

- Цей захід проводиться з метою представлення стратегічного плану, розробленого в рамках заходу А20, і обговорення його з відповідними партнерами, а також внесення до нього поправок, якщо необхідно. За результатами заходу експерти з країни-члена ЄС і з України готують висновки і рекомендації
 

Компонент В. Розвиток правової бази адміністративного судочинства
 
РЕЗУЛЬТАТ 6: Підготовка пропозицій щодо розробки законодавчих актів, пов'язаних із адміністративним судочинством, та оцінка правових, соціальних, фінансових і політичних наслідків прийняття таких актів

Захід В.1. Надання допомоги у визначенні поняття адміністративних договорів

Результати

- Порівняльний звіт щодо поняття адміністративних договорів в країнах-членах ЄС

- Звіт з пропозиціями щодо регламентування поняття адміністративних договорів  у правовому полі України, який включає пропозиції щодо редакції текстів нормативно-правових актів

Методи

- Два короткострокові експерти з країни-члена ЄС за підтримки українських експертів готують порівняльний звіт і звіт з пропозиціями щодо правового регулювання адміністративних договорів у законодавстві України, який включає пропозиції щодо редакції текстів нормативно-правових актів

Захід В.2. Надання допомоги у визначенні в країнах-членах ЄС правового статусу суду як сторони судового процесу

Результати

- Підготовка порівняльного звіту визначення в країнах-членах ЄС правового статусу суду як сторони судового процесу

- Звіт містить пропозиції щодо правового вирішення питання правового статусу суду як сторони судового провадження в Україні, який включає пропозиції щодо редакції текстів нормативно-правових актів

Методи

- Звіти готуються експертами з країни-члена ЄС за підтримки українських експертів. Звіт містить рекомендації і пропозиції щодо редакції текстів нормативно-правових актів на основі найкращої практики ЄС

Захід В.3. Надання допомоги у виробленні критеріїв щодо представництва сторін у судовому процесі

Результати

- Підготовка порівняльного звіту щодо представництва сторін під час процесу в адміністративних судах  країн-членів ЄС

- Підготовка звіту із пропозиціями щодо представництва сторін в адміністративних судах України, який включає пропозиції щодо редакції текстів нормативно-правових актів

Методи

- Експерти з країни-члена ЄС готують порівняльний звіт, який містить рекомендації щодо покращення процедури представництва сторін в адміністративних судах, який включає пропозиції щодо редакції текстів нормативно-правових актів

Захід В.4. Надання допомоги у забезпечення доступу до судової практики Європейського суду з прав людини

Результати

- Звіт про існуючі у країнах ЄС моделі забезпечення інформацією про судові рішення ЄСПЛ

- Звіт щодо вибраних судових рішень Європейського Суду з прав людини, що безпосередньо стосуються адміністративних судів, який містить стислий аналіз судової практики Суду

Методи

Виконання цього заходу сприятиме забезпеченню інформацією про судові рішення ЄСПЛ та вибраних судових рішень Суду, які безпосередньо стосуються адміністративних судів. Виконання заходу передбачає 3 етапи:

- Проведення оціночної місії і підготовка експертами з країни-члена ЄС звіту про існуючі у країнах ЄС найкращі моделі забезпечення інформацією про судові рішення Суду: 5 днів х 2 короткострокових експерти з країни-члена ЄС

- Підготовка звіту, який містить аналіз відповідної судової практики ЄСПЛ і формулювання експертами з країни-члена ЄС рекомендацій: 5 днів х 3 короткострокових експерти з країни-члена ЄС

- Моніторинг впровадженням рекомендацій: 5 днів х 2 короткострокових експерти з країни-члена ЄС

Захід В.5. Надання допомоги в удосконаленні процесу забезпечення єдності судової практики адміністративних судів для забезпечення принципу правової визначеності

Результати

- Порівняльний звіт про існуючі у країнах ЄС найкращі підходи для забезпечення єдності застосування по всій країні рішень адміністративних судів

- Звіт з пропозиціями щодо правового вирішення питання про забезпечення правової визначеності

Методи

- Експерти країни-члена ЄС готують звіт із пропозиціями щодо правового вирішення питання про забезпечення правової визначеності, забезпечення захисту права та єдності застосування рішень вищих судів в Україні, який включає пропозиції щодо редакції текстів нормативно-правових актів

Захід В.6. Надання консультацій щодо подальшого вирішення доктринальних проблем адміністративного права і адміністративного процесу

Результати

- Порівняльний звіт щодо доктринальних питань адміністративного права та адміністративного процесу в країнах-членах ЄС 

- Звіт з рекомендаціями щодо доктринальних питань, що стосуються адміністративного процесу

Методи

- Експерти з країни-члена ЄС готують порівняльний звіт і звіт з рекомендаціями щодо доктринальних питань, які повинні бути вирішені в рамках адміністративного процесу. Виконання заходу передбачає 2 етапи:

- В6.1 – оцінка чинного Кодексу адміністративного судочинства України і підготовка експертами з країни-члена ЄС порівняльного аналізу щодо вирішення відповідних доктринальних питань в країнах-членах ЄС

- В6.2 – розробка пропозицій щодо перегляду/внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України


Захід В.7. Навчальний візит до установи країни-члена ЄС для ознайомлення з адміністративним процесуальним правом (Швеція)

Результати

- Отримання практичного досвіду щодо адміністративного процесуального права в європейських країнах та застосування судової практики ЄСПЛ у країнах-членах ЄС

- Звіт на основі отриманого досвіду

Методи

- Проектом передбачено проведення для 8 учасників 5-денного навчального візиту до відповідних подібних установ однієї з країн-членів ЄС

Метою візиту є ознайомлення з найкращою практикою і прикладами адміністративного процесуального права та ознайомлення з методами, які використовують суди країн-членів ЄС для застосування судової практики ЄСПЛ

Захід В.8. Оцінка поточного стану справ щодо вжиття заходів забезпечення позову

Результати

- Порівняльний звіт про існуючі у країнах ЄС моделі застосування тимчасових судових заборон (заходів забезпечення позову) в адміністративному процесі в країнах-членах ЄС

- Звіт, який містить пропозиції щодо внесення змін у чинне законодавство, який включає пропозиції щодо редакції текстів нормативно-правових актів

Методи

- Два експерти з країни-члена ЄС представлять огляд існуючих у країнах ЄС найкращих практик, який включатиме пропозиції щодо внесення змін у чинне законодавство України з метою вдосконалення системи тимчасових судових заборон та пропозиції щодо редакції текстів нормативно-правових актів

- Для оптимізації результатів цей захід буде проведено після отримання результатів заходу, що стосується виконання судових рішень (В11)

Захід В.9. Оцінка поточного стану справ стосовно розмежування юрисдикцій щодо спорів, що стосуються кількох юрисдикцій

Результати

- Порівняльний звіт про найкращі підходи до вирішення проблеми розподілу компетенції між різними юрисдикціями 

- Звіт, який містить пропозиції щодо внесення змін до законодавства України для вирішення питання розподілу повноважень між різними юрисдикціями у «змішаних» справах, який включає пропозиції щодо редакції текстів нормативно-правових актів

Методи

- Два експерти з країни-члена проведуть перевірку існуючих у країнах ЄС найкращих практик щодо розподілу повноважень між різними юрисдикціями в «змішаних» справах в країнах-членах ЄС

Цей огляд включатиме рекомендацій щодо внесення змін до чинного законодавства України для вирішення питання розподілу повноважень між різними юрисдикціями в «змішаних» справах, який включає пропозиції щодо редакції текстів нормативно-правових актів


Захід В.10. Рекомендації щодо впровадження процесуальних фільтрів щодо справ, які розглядаються у судах 2-ї та 3-ї інстанцій

Результати

- Порівняльний звіт про існуючі в країнах ЄС найкращі практики з пропозиціями щодо запровадження процесуальних фільтрів у Кодексі адміністративного судочинства України

Методи

- Два короткострокових експерти з країни-члена ЄС проведуть перевірку існуючих у країнах ЄС найкращих практик щодо запровадження процесуальних фільтрів допуску до оскарження у судах 2-ї та 3-ї інстанцій.

Звіт перевірки включатиме пропозиції щодо запровадження процесуальних фільтрів у Кодексі адміністративного судочинства України

Захід В.11.А. Оцінка ситуації та надання пропозицій щодо вжиття заходів для  покращення виконання судових рішень державними установами, які є сторонами у справі
 
Результати

- Порівняльний звіт про існуючі в країнах ЄС найкращі практики і оцінка ситуації в Україні з пропозиціями про внесення змін

Методи

Два експерти з країни-члена ЄС підготують звіт про існуючі в країнах ЄС найкращі практики вирішення питання виконання судових рішень, винесених не на користь органів державної влади в країнах-членах ЄС, який також міститиме оцінку ситуації в Україні. Другий звіт міститиме пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою покращення виконання судових рішень. Виконання заходу передбачає 2 етапи

- оціночна місія

- місія з вироблення пропозицій

Захід В.11.В. Проведення круглого столу і додаткових обговорень з метою  представлення і обговорення пропозицій щодо покращення виконання судових рішень

Результати

- Звіт з узагальненими пропозиціями стосовно внесення змін до чинного законодавства

Методи

- Оскільки виконання судових рішень вважається ключовим питанням як для України, так і для впровадження цього проекту, цей захід дозволяє розробити подальші пропозиції щодо покращення ситуації з виконанням судових рішень. Експерти з країни-члена ЄС за підтримки українських експертів підготують звіт.

Захід В.12. Захід на підтримку вже наданих пропозицій з метою забезпечення доступу громадськості до судових рішень

Результати

- Порівняльний звіт про існуючі в країнах ЄС найкращі практики

- Звіт з пропозиціями щодо завершення вжитих заходів

Методи

- Враховуючи вже надані пропозиції в рамках співпраці з USAID, в тому числі в рамках семінарів, 2 короткотермінові експерти підготують звіт про існуючі в країнах ЄС найкращі практики із пропозиціями для країни-бенефіціара та оцінкою процесу впровадження цих пропозицій
 

Компонент С. Підвищення спроможності у проведенні навчання для потреб методичної допомоги у сфері адміністративного судочинства


РЕЗУЛЬТАТ 7: Розроблено навчальні програми для адміністративних судів

Захід С.1. Аналіз потреб у проведенні навчання

Результати

- Детальний звіт про потреби в проведенні навчання для суддів і працівників апарату суду, а також для тренерів

Методи

- Підготовка аналізу потреб у проведенні фахового навчання, на основі якого в подальшому будуть проведені тренінги для тренерів, суддів і працівників апарату і  метою якого є краще визначення змісту і методології проведення подальших заходів.

- Цей захід також забезпечить довготривалий результат

Захід С.2. Навчальний візит до установи країни-члена ЄС (Франція)

Результати

- Практичний досвід щодо найкращої практики в розробці навчальних програм

- Звіти про передову практику із рекомендаціями  

Методи

- Проектом передбачено проведення навчального візиту з метою отримання інформації про існуючі у країнах ЄС моделі розробки навчальних програм для суддів і працівників апарату адміністративних судів в країнах-членах ЄС.

Остаточне місце проведення візиту може змінитися і буде визначене у тісній співпраці з країною-бенефіціаром. Буде підготовлено звіт з пропозиціями щодо впровадження у ВАСУ

Захід С.3. Розробка навчальних програм для суддів і працівників апарату адміністративних судів, включаючи тренерів та навчальні матеріали

Результати

- Звіт з розробленим навчальним планом для суддів і працівників апарату адміністративних судів, включаючи тренерів; розробка навчальних матеріалів 

Методи

- У тісній співпраці з країною-бенефіціаром та іншими судовими установами України (в тому числі з Національною школою суддів) експерти з країни-члена ЄС разом з постійним радником проекту за підтримки українських експертів розроблять детальну навчальну програму, яка міститиме теми тренінгів, навчальні матеріали, тривалість тренінгів, розмежування між теоретичним і практичним навчанням, результати, які необхідно досягти

РЕЗУЛЬТАТ 8: Підготовка тренерів для реалізації навчальних програм у сфері адміністративного судочинства

Захід С.4. Проведення курсів із підготовки тренерів (для кожної групи) 

Результати

- Підготовка суддів і працівників апарату ВАСУ та інших адміністративних судів у якості тренерів

- Подальша розробка навчальних матеріалів

Методи

- 2 експерти з країни-члена ЄС проводять 5-денні курси (поділені на 2 частини по 2,5 дні кожен) для 4-х груп (до 20 осіб в одній групі), метою яких є навчання тренерів принципам керівництва, методам і прийомам навчання дорослих.

Тренінги будуть проведені в Києві, вони являтимуть поєднання практичних і теоретичних аспектів, охоплюючи такі питання як виконання тренерами своїх обов’язків, підготовка навчальних курсів та інші комунікативні навички. Буде підготовлено конкретні практичні вправи.

В кінці тренінгів буде проведено опитування щодо результатів курсів.


РЕЗУЛЬТАТ 9: Проведено навчання суддів і працівників апарату ВАСУ та інших адміністративних судів з окремих тем стосовно функціонування адміністративного судочинства

Захід С.5. Проведення семінарів на тему методів управління та адміністративного судочинства для суддів і працівників апарату ВАСУ та інших адміністративних судів

Результати

- Підготовка суддів і працівників апарату ВАСУ та інших адміністративних судів

- Розробка та поширення навчальних матеріалів

Методи

- Українські тренери за підтримки експерта з країни-члена ЄС проведуть 2-денні регіональні семінари з питань лідерства, методів управління та адміністративного судочинства в кожному апеляційному окрузі (9)

Компонент D. Підвищення поінформованості громадськості про адміністративне судочинство

РЕЗУЛЬТАТ 10: Суди краще підготовлені до спілкування з громадськістю та підвищення рівня поінформованості суспільства про значення адміністративного судочинства та діяльність адміністративних судів

Захід D.1. Надання допомоги в розробці рекомендацій для прес-секретарів

Результати

- Розробка рекомендацій для прес-секретарів

Методи

- Враховуючи результати попередньої співпраці ВАСУ з CIDA (Українсько-канадський проект судової співпраці) та USAID (Проект «Україна: Верховенство права»), цей захід буде направлено на підтримку новоствореної мережі прес-секретарів з метою розробки рекомендацій для роботи прес-секретарів, а також визначення прав ЗМІ під час судового засідання. Експерти з країни-члена ЄС за підтримки українських експертів розроблять рекомендації.

Захід D.2. Представлення проекту рекомендацій під час обговорення в рамках круглого столу

Результати

- Звіт із зауваженнями та коментарями до запропонованих рекомендацій

Методи

- Розроблений проект рекомендацій буде обговорено в рамках круглого столу за участі мережі прес-секретарів адміністративних судів та представників від кожного адміністративного суду. Експерти з країни-члена ЄС за підтримки українських експертів підготують звіт із зауваженнями та коментарями до запропонованих рекомендацій.


Захід D.3. Навчальний візит до установ країн-членів ЄС (Швеція та Литва)

Результати

- Практичний досвід про існуючі найкращі практики проведення заходів, що стосуються поінформованості суспільства про діяльність адміністративних судів в країнах-членах ЄС

- Звіт існуючі найкращі практики  із пропозиціями для впровадження

Методи

- Проектом передбачено проведення навчального візиту до Швеції та Литви, метою якого є ознайомлення з найкращими прикладами проведення заходів, що стосуються поінформованості суспільства в країнах-членах ЄС. Експерти готують звіт з рекомендаціями для запровадження у ВАСУ.

Захід D.4. Розробка пропозицій щодо проведення у суді заходів щодо зв’язків з громадськістю

Результати

- Звіт з пропозиціями щодо проведення у суді заходів у сфері PR на основі існуючих найкращих практик із пропозиціями щодо їх впровадження

Методи

- Виконання цього заходу ґрунтується на результатах заходів D1 і D3. Експерти з країн-членів ЄС за підтримки українських експертів підготують на основі найкращого досвіду країн ЄС звіт із пропозиціями щодо покращення методів проведення у адміністративних судах заходів у сфері PR, який міститиме рекомендації щодо їхнього впровадження

Захід D.5. Обговорення в рамках круглого столу методів спілкування зі ЗМІ

Результати

- Проведення 2 круглих столів для обговорення методів спілкування зі ЗМІ
        
Методи

- Проведення за участі журналістів 2-х круглих столів для обговорення методів спілкування зі ЗМІ. Експерти з країн-членів ЄС у тісній співпраці з країною-бенефіціаром розроблять програму заходу і презентації.   


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру