Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Представники ОБСЄ/БДІПЛ обговорили з в.о. Голови ВАСУ Михайлом Смоковичем питання реалізації судової реформи в Україні

 

Актуальні питання судової реформи в Україні були темою обговорення під час зустрічі в.о. Голови Вищого адміністративного суду України Михайла Смоковича із представниками Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ), яка відбулася 9 лютого 2017 року в рамках візиту делегації ОБСЄ до України з метою підготовки експертного висновку щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

 

Від Вищого адміністративного суду України у зустрічі взяли участь суддя, секретар другої судової палати Ігор Олендер, начальник відділу міжнародно-правового співробітництва Світлана Пилипець, начальник управління вивчення судової практики та судової статистики Наталія Богданюк, начальник відділу узагальнення судової практики Володимир Котвицький.

З боку ОБСЄ у заході взяли участь керівник відділу законодавчої підтримки ОБСЄ/БДІПЛ Еліс Анна Марія Барбара Томас, спеціаліст відділу законодавчої підтримки Роберт Ян Уль, національний менеджер програми «Верховенство права і права людини» Координатора проектів ОБСЄ в Україні Наталія Ступницька.

Відповідаючи на запитання представників ОБСЄ, в.о. Голови ВАСУ Михайло Смокович поінформував їх про основні положення Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», зазначивши, що переважна більшість правників України схвально поставилася до його прийняття. Зокрема, він зазначив такі позитивні нововведення конституційної реформи: збільшення критеріїв вимог до кандидатів на посади суддів (включення таких складових як компетенція та доброчесність); суттєвий прогрес у напрямі деполітизації судової влади (зокрема, остаточне усунення Верховної Ради України з процедури обрання суддів безстроково); закріплення 125 статтею Конституції України діяльності адміністративних судів з метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин. На думку представників ВАСУ європейським стандартам відповідає закріплення статтею 129 Конституції України принципу верховенства права й обов’язкового апеляційного оскарження будь-якого судового рішення. Позитивним є і те, що законодавець передбачив можливість досудового порядку врегулювання спору, оскільки це сприятиме розвитку медіації. Серед позитивних новел конституційної реформи було також згадано закріплення здійснення виключно адвокатом представництва у більшості категорій справ. У цьому контексті
М. Смокович висловив сумніви з приводу винятків щодо такого представництва, зокрема, у спорах щодо захисту соціальних прав і захисту вразливих верств населення. Так, на думку в.о. Голови ВАСУ, справедливіше було би закріпити, що саме у таких спорах має бути обов’язкова участь адвокатів.

Водночас, в.о. Голови ВАСУ відзначив, що в новій редакції Конституції України основне зауваження викликає недостатньо чітке врегулювання питання про систему адміністративних судів. Так, її закріплення на конституційному рівні сприяло би посиленню незалежності адміністративної юстиції, що покликана контролювати дотримання суб’єктами владних повноважень прав людини і громадянина. Адже за понад десятиріччя діяльності цих судів не раз були випадки, коли після ухвалення рішення не на користь центральних органів влади з’являлися законопроекти про ліквідацію адміністративних судів.

На запитання делегації ОБСЄ щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і прогресу в його імплементації, представники ВАСУ повідомили, що критику фахівців у галузі права викликала процедура прийняття закону, яке передувало внесенню змін до Конституції України та було здійснено без попереднього обговорення його проекту професійною спільнотою. Учасники зустрічі обговорили зауваження щодо змісту закону. Зокрема, було згадано ліквідацію вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України та створення Верховного Суду, а також повноваження його Великої палати. Учасники зустрічі від ВАСУ висловили занепокоєння з приводу фактичного залишення чотириланкової судової системи, яке означає, що якісного покращення судового захисту прав громадян не відбудеться. Представники ВАСУ також звернули увагу на питання щодо перегляду Великою палатою Верховного Суду рішень Касаційного адміністративного суду як суду першої інстанції. На думку правників-адміністративістів, відповідні категорії справ повинен розглядати Київський апеляційний адміністративний суд як суд першої інстанції, а Касаційний адміністративний суд – як суд апеляційної інстанції, рішення якого буде остаточним. Якщо цю функцію покласти на Велику палату, до складу якої входять судді всіх юрисдикцій, то процес розгляду справи може бути ускладненим з огляду на специфіку адміністративного судочинства. «Крім того, у складі одного суду не мало би бути двох інстанцій» – пояснив М. Смокович.

В.о. Голови ВАСУ звернув увагу делегації ОБСЄ на неврегульованість Законом України «Про судоустрій і статус суддів» питання створення апарату нового Верховного Суду та зазначив, що доцільним є переведення до нього працівників апаратів діючих вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України, де вони мають працювати принаймні рік, і вже у процесі роботи нового Верховного Суду остаточно визначити штатний розпис та повноваження структурних підрозділів його апарату. В протилежному випадку можливе суттєве відтермінування початку роботи Верховного Суду. «Саме постановлення судом рішення у справі є невеликою складовою складного механізму роботи суду, виконання більшості функцій якого, покладено на апарат» - зазначив М.І. Смокович.

Також у ході зустрічі представники ВАСУ у відповідь на запитання делегації ОБСЄ поінформували її щодо основних положень Закону України «Про Вищу раду правосуддя»  та його співвідношення із Законом України «Про судоустрій і статус суддів» і Конституцією України. Відзначили прогресивність положень цього закону і, водночас серед його недоліків, зокрема, фактичне позбавлення суддів, звільнених Вищою радою правосуддя, судового захисту шляхом закріплення в законі виключно формальних підстав оскарження відповідних рішень, що на думку представників ВАСУ є порушенням Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Учасники від ВАСУ звернули увагу делегації ОБСЄ на те, що чинне законодавство не вирішує також питання щодо суддів, які були призначені на п’ятирічний термін і не обрані безстроково та суддів вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України, котрі не виявили бажання брати участь у конкурсі на заміщення посад у новому Верховному Суді, при цьому деякі із зазначених суддів навіть робили публічні заяви щодо готовності звертатися до Європейського суду з прав людини.

В.о. Голови ВАСУ розкритикував пропозицію деяких авторів реформи та громадських активістів передати нерозглянуті касаційні скарги з нинішніх вищих спеціалізованих судів після їх ліквідації на розгляд до апеляційних судів, а не до нового Верховного Суду. Такий крок може нівелювати значення і досягнення судової реформи та посилити недовіру до судової системи України. Так, у ВАСУ на розгляді наразі перебуває 23400 скарг, передання яких на розгляд іншим судам замість уповноваженого законом реформованого суду касаційної інстанції порушуватиме права осіб, які подали ці скарги.

У ході зустрічі її учасники також обговорили одне з основних проблемних питань процесу здійснення судової реформи – відсутність необхідних змін до процесуального законодавства і навіть відсутність представлених до публічного обговорення законопроектів, не дивлячись на запланований початок роботи нового Верховного Суду вже на початку квітня 2017 року.

За результатами зустрічі, повідомила керівник делегації БДІПЛ Еліс Томас, відповіді представників ВАСУ на запитання делегації Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини будуть враховані експертами в ході підготовки експертного висновку щодо Закону України «Про судоустрій і статус суддів», завершення якої планується на березень 2017 року.

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру