Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

«Адміністративна юстиція – цілком визнана галузь права в Європі, тому Рада Європи зацікавлена у її підтримці» - Ханне Юнкер

 

5 квітня 2016 року відбулася двостороння зустріч Голови Вищого адміністративного суду України Олександра Нечитайла із головою Департаменту правосуддя та правового співробітництва Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Ханне Юнкер.

У зустрічі також узяли участь начальник відділу міжнародно-правового співробітництва ВАСУ Світлана Пилипець і голова відділу з реформи сектору правосуддя Департаменту правосуддя та правового співробітництва Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Ліліт Данегян. Сторони обговорили питання розвитку адміністративної юстиції в Україні в контексті впровадження судової реформи.

У ході розмови Олександр Нечитайло поінформував представників Ради Європи про результати 10-річної діяльності адміністративних судів в нашій державі та висловив переконання, що для України доцільним є створення автономної системи адміністративних судів, відокремленої від судів загальної юрисдикції, із закріпленням цього положення у Конституції.

«Поки що така точка зору має багато супротивників, не зважаючи на те, що у більшості європейських країнах адміністративна юстиція є автономною і відокремленою від інших гілок судової влади. На жаль політики, котрі заявляють про європейський шлях розвитку, у той же час прагнуть повернути судову систему у вигляд, який відповідає радянській системі або системі таких держав як Росія і Білорусь, - зазначив Голова ВАСУ. - Концентрація влади в одних руках у судовій системі у нашій країні небезпечна. Адміністративна юстиція спрямована саме на судовий контроль за органами державної влади та посадовими особами законодавчої та виконавчої влади. І адмінюстиція довела, що такий контроль має місце. Це багатьом політикам не подобається, що й породжує численні пропозиції щодо знищення системи адміністративних судів або зниження рівня їхньої незалежності. Отже, щоб забезпечити повну незалежність адміністративної юстиції та посилити її ефективність, ми пропонуємо закріпити в Конституції автономію адмінсудів – це в наших умовах практично єдиний спосіб гарантувати належний судовий захист особам, що постраждали від незаконних рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень».

Також Олександр Нечитайло пояснив, що суддівська спільнота абсолютно погоджується із позицією Венеціанської комісії щодо кількості інстанцій при розгляді спорів.

«Ми підтримуємо неодноразово висловлену Комісією рекомендацію про недоцільність збереження надмірно ускладненої 4-ланкової системи судів та необхідність зменшення максимальної кількості судових інстанцій до трьох. Водночас, вважаємо, що ця рекомендація має бути врахована шляхом створення повноцінної триланкової системи адміністративних судів, відокремленої від судів загальної юрисдикції. Якою буде назва касаційної інстанції – Верховний чи Вищий адміністративний суд –  не має особливого значення, важливими є повноваження суду касаційної інстанції. Це намагання іти вперед по європейському шляху розбудови держави», - сказав він.

Крім того, Олександр Нечитайло висловив свою точку зору стосовно необхідності розробки і прийняття Адміністративно-процедурного кодексу та удосконалення Кодексу адміністративного судочинства України.

«Судді адміністративних судів беруть активну участь у обговоренні і розробці цих законодавчих актів, але більшість наших бачень і зауважень не враховуються. Більше того, існує вже розроблений варіант КАСУ, над яким працювали судді-практики і науковці, і ми  готові надати цей проект на експертизу міжнародним організаціям, - повідомив Голова ВАСУ. - Що стосується Адміністративно-процедурного кодексу, то він має врегулювати питання медіації, досудового розгляду спорів, але на наш погляд він ще має врегулювати відповідальність посадових осіб органів виконавчої та законодавчої влади».

Пані Ханне Юнкер подякувала за окреслення тих проблем, на які звернув увагу Голова ВАСУ. Вона зазначила, що адміністративна юстиція – цілком визнана галузь права в Європі, тому Рада Європи зацікавлена у підтримці цієї галузі. Вона погодилася з думкою щодо необхідності спростити судову систему в Україні, що не повинно означати ліквідацію системи адміністративної юстиції загалом.

Пані Юнкер також нагадала, що Венеціанська комісія у своєму висновку до проекту змін до Конституції України у частині правосуддя зазначила доцільність створення автономної системи адміністративних судів, зі збереженням ВАСУ (натомість інші вищі спеціалізовані суди запропоновано трансформувати у відповідні палати Верховного Суду України).

Також Ханне Юнкер запропонувала допомогу Департаменту  правосуддя та правового співробітництва Ради Європи щодо проведення експертизи розробленого проекту змін до Кодексу адміністративного судочинства України.

Під час спілкування О. Нечитайло порушив питання про невиконання судових рішень. Він звернув увагу на те, що в Україні невиконання судових рішень – це хронічне захворювання, яке дуже важко вилікувати. Тож висловив пропозицію щодо покладання контролю за виконанням судових рішень на адміністративні суди. Тільки таким чином буде забезпечено повне поновлення порушених прав людини.

Під час зустрічі сторони також торкнулися теми судового збору і звернули увагу, що нещодавно в Україні за рекомендацією експертів МВФ було підвищено ставки судового збору. У той же час європейські організації, що опікуються питаннями верховенства права і дотримання прав людини у державах-членах дедалі більш критично оцінюють цей крок, мотивуючи тим, що це обмежило доступ громадян до суду (наприклад, такий висновок зробили минулого року міжнародні спостерігачі за виборами).

На завершення учасники зустрічі висловили надію, що впровадження нового проекту Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні», офіційне відкриття якого відбулося у той же день, дасть можливість реалізувати ті ідеї, які направлені на розвиток країни і незалежності посилення ефективності діяльності адміністративних судів в Україні.

 

 

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру