Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформація про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за 2015 рік

Головною метою діяльності Вищого адміністративного суду України є захист конституційних прав, свобод та інтересів громадян і юридичних осіб.

Завдання, спрямовані на досягнення мети:

1.     Захист прав, свобод та  інтересів громадян і юридичних осіб у сфері публічно – правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства.

2.     Створення належних умов для функціонування суду та діяльності суддів.

Законом України «Про Державний бюджет на 2015 рік» та асигнуваннями, затвердженими кошторисом на 2015 рік, Вищому адміністративному суду України були передбачені видатки за бюджетною програмою 0751010 «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» в сумі 98 009,8 тис. грн.

Інформацію про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за бюджетною програмою 0751010 «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» за 2015 рік з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету подано в таблиці 1.

 

Таблиця 1

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/ код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування

Код  функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на 2015 рік з урахуванням внесених змін

касове обслуговування за 2015 рік

план на 2015 рік з урахуванням внесених змін

касове обслуговування за 2015 рік

план на 2015 рік з урахуванням внесених змін

касове обслуговування за 2015 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:

76576,8

76254,4

21433,0

19121,5

98009,8

95375,9

В т.ч. за бюджетною програмою 0751010  «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України»

76576,8

76254,4

21433,0

19121,5

98009,8

95375,9

2110

 

Оплата праці

54308,8

54308,7

8873,6

8104,6

63182,4

62413,3

2120

 

Нарахування на оплату праці

18705,4

18705,3

3173,3

2830,5

21878,7

21535,8

2210

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

236,0

236,0

1915,4

1601,2

2151,4

1837,2

2240

 

Оплата послуг (крім комунальних)

1544,4

1543,8

1582,0

1363,2

3126,4

4508,2

2250

 

Видатки на відрядження

0,00

0,00

48,5

8,8

48,5

8,8

2260

 

Видатки та заходи спеціального призначення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2270

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1779,1

1459,1

0,00

0,00

1779,1

1459,1

2281

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2282

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

3,1

1,5

0,00

0,00

3,1

1,5

2400

 

Обслуговування боргових зобов’язань

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2610

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

0,00

0,00

3827,7

3771,9

3827,7

3771,9

2620

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2630

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2700

 

Соціальне забезпечення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2800

 

Інші поточні видатки

0,00

0,00

6,5

1,0

6,5

1,0

3110

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

0,00

0,00

771,6

532,5

771,6

532,5

3120

 

Капітальне будівництво (придбання)

0,00

0,00

98,4

60,7

98,4

60,7

3130

 

Капітальний ремонт

0,00

0,00

1136,0

847,1

1136,0

847,1

3140

 

Реконструкція та реставрація

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3150

 

Створення державних запасів і резервів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3160

 

Придбання землі та нематеріальних активів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3210

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3220

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3230

 

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

 

Надання внутрішніх кредитів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

 

Надання зовнішніх кредитів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

         Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» за 2015 рік.

Таблиця 2

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

осіб

 

485

 

485

403

 

403

-82

 

-82

 

з них - судді

осіб

Наказ Державної судової адміністрації України від 14.05.2012 № 52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України"

97

 

97

80

 

80

-17

 

-17

 

- інші працівники

 

Рішення Зборів суддів ВАСУ від 28.09.2015 №34

388

 

388

323

 

323

‑65

 

‑65

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість справ і матеріалів, що перебуває на розгляді у суді

 

од.

Статистична звітність, форми №1, 2В, 3

103 000

 

103 000

94 000

 

94 000

- 9 000

 

- 9 000

 

Кількість розглянутих документів судом

 

од.

Статистична звітність, форми №1, 2В, 3

90 000

 

90 000

65 000

 

65 000

- 25 000

 

- 25 000

 

Кількість працівників суду, які підвищують кваліфікацію

 

осіб

Постанови КМУ від 26.06.2013 №444 "Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", від 26.06.2013 №443 "Про затвердження поряку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту"

 

3

 

3

1

 

1

-2

 

-2

 

Кількість адміністративних справ, що потребує оплати судового збору

од.

Статистичні дані

 

17 600

17 600

 

19 107

19 107

 

1 507

1 507

 

Кількість відремонтованих об'єктів

од.

Проектно-кошторисна документація

 

6

6

 

5

5

 

1

‑1

 

Обсяги надходження від сплати судового збору з урахуванням використання залишку станом на 01.01.2015

тис.грн.

Розрахунково

 

21345,6

21345,6

 

15 518,2

15 518,2

 

- 5 827,4

- 5 827,4

 

Кількість придбаних засобів інформатизації

од.

Внутрішній облік

 

1

1

 

1

1

 

 

 

 

Кількість комплектів проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі

од.

Акт виконаних робіт

 

1

 

1

 

 

 

 

 

-1

 

-1

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.грн

Розрахунково

157,8

43,5

 

189,1

46,6 

 

31,3

3,1

 

 

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника

грн.

Розрахунково

1 033

 

 

1 500

 

 

467

 

 

 

Середня кількість документів, що перебувають на розгляді одного судді

од.

Стат. звітність, форми № 1,2В,3

1 062

 

 

1 175

 

 

113

 

 

 

Середня кількість документів розглянутих одним суддею

од.

Стат. звітність Форми № 1,2В,3

928

 

 

813

 

 

-115

 

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка судових рішень суду, що набрали чинності та не були скасовані Верховним Судом України

 відс.

 

Стат. звітність, форми №1,2В,3

99,6

 

 

99,6

 

 

 

 

 

 

Рівень готовності проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі

відс.

Акт виконаних робіт

 

100

 

 

 

 

 

-100

 

 

Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації

відс.

Розрахунок

100

 

 

33

 

 

-67

 

 

 

Рівень впровадження засобів інформатизації

відс.

Розрахунок

 

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту в 2015 році

відс.

Акт виконаних робіт

 

100

 

 

83

 

 

-17

 

 

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2015

відс.

Розрахунок

100

100

 

100

100

 

 

 

 

 

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за 2015 рік відбудеться 3 березня 2016 р. о 9.30 на зборах суддів Вищого адміністративного суду України за адресою: вул. Московська, 8, корпус 5, м. Київ.

 

 

Начальник фінансово-економічного управління                                          С.О. Комарчук

 


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру