Вищий адміністративний суд України
Про ВАСУ
Пленум ВАСУ
Cудова практика
НКР при ВАСУ
Система адміністративних судів
Суддівське самоврядування
Законодавство
Міжнародно-правове співробітництво
Відомості з декларацій
ІНФОРМАЦІЯ щодо реалізації Закону України "Про очищення влади"
Видавнича діяльність
Вакансії
Інформація про державний бюджет
Запобігання і протидія корупції
База правових позицій

Інформація про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за 2014 рік

Інформація про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за 2014 рік

 

Головною метою діяльності Вищого адміністративного суду України є захист конституційних прав, свобод та інтересів громадян і юридичних осіб.

Завдання, спрямовані на досягнення мети:

1.                 Захист прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства.

2.                 Створення належних умов для функціонування суду та діяльності суддів.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та асигнуваннями, затвердженими кошторисом на 2014 рік, Вищому адміністративному суду України були передбачені видатки за бюджетною програмою 0751010 «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» в сумі 103 073,8 тис. гривень.

Інформацію про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за бюджетною програмою 0751010 «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» за 2014 рік з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету подано в таблиці 1.

Таблиця 1

 

тис. грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

план на 2014 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2014 рік

план на 2014 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2014 рік

план на 2014 рік з урахуванням внесених змін

касове виконання за 2014 рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:                                                                                                                  

94 619,7

90 539,4

8 454,1

4 928,4

103 073,8

95 467,8

у т.ч. за бюджетною програмою 0751010 "Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України"

94 619,7

90 539,4

8 454,1

4 928,4

103 073,8

95 467,8

2110

0330

Оплата праці

67 334,3

64 683,7

-

-

67 334,3

64 683,7

2120

0330

Нарахування на оплату праці

23 004,7

22 093,1

-

-

23 004,7

22 093,1

2210

0330

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

46,2

43,7

1 778,9

1 788,7

1 825,1

1 832,4

2240

0330

Оплата послуг (крім комунальних)

2 600,3

2 507,7

3 476,6

2 468,2

6 076,9

4 975,9

2250

0330

Видатки на відрядження

10,5

2,7

40,0

-

50,5

2,7

2260

0330

Видатки та заходи спеціального призначення

-

-

-

-

-

-

2270

0330

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

614,7

202,5

1 000,0

-

2 614,7

202,5

2281

0330

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку щодо реалізації державних (регіональних) програм

-

-

-

-

-

-

2282

0330

Окремі заходи щодо реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

3,0

0,6

-

-

3,0

0,6

2400

0330

Обслуговування боргових зобов'язань

-

-

-

-

-

-

2610

0330

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

-

-

-

-

-

-

2620

0330

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

-

-

-

-

-

-

2630

0330

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

-

-

-

-

-

-

2700

0330

Соціальне забезпечення

-

- 

-

-

-

 -

2800

0330

Інші поточні видатки

6,0

5,4

10,0

-

16,0

5,4

3110

0330

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

-

-

1 298,6

671,5

1 298,6

671,5

3120

0330

Капітальне будівництво (придбання)

-

-

500,0

-

500,0

-

3130

0330

Капітальний ремонт

-

-

350,0

-

350,0

-

3140

0330

Реконструкція та реставрація

-

-

-

-

-

-

3150

0330

Створення державних запасів і резервів

-

-

-

-

-

-

3160

0330

Придбання землі та нематеріальних активів

-

-

-

-

-

-

3210

0330

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

-

-

-

-

-

-

3220

0330

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

-

-

-

-

-

-

3230

0330

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

-

-

-

-

-

-

4110

0330

Надання внутрішніх кредитів

-

-

-

-

-

-

4210

0330

Надання зовнішніх кредитів

-

-

-

-

-

-

 


Інформацію про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми «Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України» за 2014 рік, подано в таблиці 2.


Таблиця 2

N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період

Виконано за звітний період

Відхилення

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість штатних одиниць

осіб

 

496

 

496

428

 

428

‑68

 

‑68

 

з них - судді

осіб

Наказ Державної судової адміністрації України від 14.05.2012 № 52 "Про визначення кількості суддів у адміністративних судах України"

97

 

97

84

 

84

-13

 

-13

 

- інші працівники

 

Розпорядження КМУ від 11.10.2002 №572-р (зі змінами)

399

 

399

344

 

344

‑55

 

‑55

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість справ і матеріалів, що перебуває на розгляді у суді

осіб

Статистична звітність, форми №1, 2В, 3

118 000

 

118 000

125 800

 

125 800

7 800

 

7 800

 

Кількість розглянутих судом документів

од.

Статистична звітність, форми №1, 2В, 3

80 000

 

80 000

87 700

 

87 700

7 700

 

7 700

 

Кількість працівників суду, які підвищують кваліфікацію

осіб

ЗУ "Про здійснення державних закупівель"

2

 

2

1

 

1

-1

 

-1

 

Кількість адміністративних справ, які потребують оплати судового збору

од.

Статистичні дані

 

21 060

21 060

 

20 880

20 880

 

‑180

‑180

 

Площа системи вентиляції та кондиціювання адмінбудівлі, яку буде відремонтовано

кв. м.

Проектно-кошторисна документація

 

1 370

1 370

 

 

 

 

‑1 370

‑1 370

 

Кількість книжкової продукції, яку планується придбати для поповнення бібліотечного фонду

од.

Розрахунок

 

956

956

 

80

80

 

‑876

‑876

 

Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування

од.

Звітність

 

1

1

 

13

13

 

12

12

 

Кількість придбаних засобів інформатизації

од.

Звітність

 

127

127

 

32

32

 

‑95

‑95

 

Кількість комплектів проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі

од.

Акт виконаних робіт

 

1

1

 

 

 

 

-1

-1

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на утримання однієї штатної одиниці

тис.

грн

Звітність

190,8

17

 

211,5

11.5 

 

20,7

-5,5

 

 

Середні витрати на підвищення кваліфікації одного працівника

тис.

грн

Розрахунок

1,5

 

 

0,6

 

 

-0,9

 

 

 

Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування

тис.

грн

Розрахунок

 

5,1

 

 

11,8

 

 

6,7

 

 

Середня кількість документів, що перебувають на розгляді одного судді

од.

Стат. звітність, форми № 1,2В,3

1216

 

 

1297

 

 

81

 

 

 

Середня кількість документів розглянутих одним суддею

од.

Стат. звітність Форми № 1,2В,3

825

 

 

904

 

 

79 

 

 

 

Орієнтовна сума надходжень від оплати судового збору

тис.

грн

Розрахунок

 

8373,1

 

 

9489,4

 

 

1116,3

 

 

Середні витрати на ремонт 1 кв.м  системи вентиляції та кондиціювання адмінбудівлі

тис.

грн

Акт виконаних робіт

 

0,3

 

 

 

 

 

-0,3

 

 

Середні витрати на придбання одиниці книжкової продукції для поповнення бібліотечного фонду

грн

Розрахунок

 

80

 

 

125

 

 

45

 

 

Середні витрати на придбання одиниці засобу інформатизації

тис.

грн

Розрахунок

 

10,2 

 

 

16,2

 

 

6

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка судових рішень суду, що набрали чинності та не були скасовані Верховним Судом України

відс.

Стат. звітність, форми №1,2В,3

99,8

 

 

99,6

 

 

-0,2

 

 

 

Рівень виконання робіт з капітального ремонту системи вентиляції та кондиціювання адмінбудівлі

відс.

Акт виконаних робіт

 

100

 

 

 

 

 

-100

 

 

Частка осіб, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації

відс.

Розрахунок

100

 

 

50

 

 

-50

 

 

 

Рівень забезпеченості працівників суду обладнанням та предметами довгострокового користування

відс.

Розрахунок

 

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Рівень готовності проектно-кошторисної документації на проведення робіт з будівництва системи водопостачання і водовідведення адмінбудівлі

відс.

Акт виконаних робіт

 

100

 

 

 

 

 

-100

 

 

Рівень забезпеченості працівників суду засобами інформатизації

відс.

Розрахунок

 

100

 

 

25

 

 

-75

 

 

 Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» та асигнуваннями, які визначені розписом Державного бюджету України на 2014 рік, Вищому адміністративному суду України видатки та кредитування бюджету на реалізацію державних цільових програм, а також видатки та кредитування бюджету на реалізацію інвестиційних програм (проектів), які виконуються в межах бюджетної програми, не передбачалися.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Вищим адміністративним судом України за 2014 рік відбудеться 13 березня 2015 року об 11:30 на зборах суддів Вищого адміністративного суду України за адресою: вул. Московська, 8, корпус 5, м. Київ.

 
Начальник фінансово-економічного управління                                                                   Т.М. Щавінська

 

Паспорт бюджетної програми на 2015 рік

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2015 року


 
 
Список справ, призначених до розгляду
Список автоматичного розподілу справ
Судовий збір
Інформація щодо стадій рощгляду судових справ
Контакти
Довідкова інформація для громадян

Судова влада України
Електроний суд
Реєстр судових рішень
ВАСУ в мережі Facebook


©2015 Вищий адміністративний суд України
лист вебмайстру